Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Otaniemen Tietokorttelit, Biologin ja Meritekniikan , Espoo/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031883
Tag der Veröffentlichung
09.06.2021
Aktualisiert am
25.04.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Koordination
Finnish Association of Architects, SAFA, Helsinki 10
Bewerbungsschluss
12.08.2021
Preisgerichtssitzung
07.04.2022

Gewinner

L Arkkitehdit Oy
Nomaji Landscape Architects Ltd.
WSP Finland
OLA Design Oy

Lobende Erwähnung

K2S Architects
Ramboll Finland Oy

Lobende Erwähnung

Lahdelma & Mahlamäki
WSP Finland
Brick Visual
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Otaniemi Information Quarter, Biologie und Meerestechnik Architekturaufruf

Senate Properties und Aalto University Properties Ltd. veranstalten einen zweistufigen Architekturwettbewerb für die Gestaltung der Bereiche Biologie und Meerestechnik im Stadtteil Otaniemi von Espoo. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Espoo und dem finnischen Architektenverband (SAFA) nach den Regeln des Architektenverbands durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Entwurf und das Entwurfsteam auszuwählen, die als Grundlage für die weitere Planung des Gebiets und den Flächennutzungsplan dienen sollen.

Ziel ist es, die Nutzung der Blöcke für neue Zwecke zu ermöglichen und sie zu einem Teil des Stadtgefüges von Otaniemi zu machen. Die geplante neue Flächennutzung sollte die Entwicklung des Stadtzentrums von Otaniemi zu einem lebendigen und vielfältigen Stadtteil unterstützen, wobei die natürlichen Werte des Gebiets und seine Verbindung zur kulturellen und historischen Umwelt zu berücksichtigen sind.

Ziel des Wettbewerbs ist es, eine Gesamtlösung zu finden, die Wohnraum, Lehr- und Forschungsflächen, Büro- und Gewerbeflächen sowie die erforderlichen Park- und Verkehrslösungen umfasst. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen umfassenden, realisierbaren Plan für die Planung und Entwicklung des Gebiets zu erstellen. Im Anschluss an den Wettbewerb wird der siegreiche Vorschlag zusammen mit der Arbeitsgruppe, die den Wettbewerbsvorschlag ausgearbeitet hat, unter der Leitung der Grundstückseigentümer und der Stadt Espoo zu einem Referenzplan für die Gebietsänderung entwickelt.

Kilpailutehtävä
Otaniemen Tietokorttelit, Biologin ja Meritekniikan alueiden arkkitehtuurikutsukilpailu

Senaatti-kiinteistöt ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy järjestävät kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun Espoon Otaniemen keskuksessa sijaitsevan Biologin ja Meritekniikan aluekokonaisuuden suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteis­työssä Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa arkkitehti­liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun tavoitteena on valita alueen jatkosuunnittelun ja asemakaavan lähtökohtana käytettävä suunnitelma ja suunnittelijaryhmä.

Tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueiden maankäytön kehittäminen uusiin käyttötarkoituksiin ja osaksi Otaniemen täydentyvää kaupunkirakennetta. Suunniteltavan uuden maankäytön tulee tukea Otaniemen keskuksen kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana ja ottaa huomioon alueen luonto­arvot ja liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Kilpailulla tavoitellaan kokonaisratkaisua, jossa alueelle osoitetaan asumista, opetus- ja tutkimustilaa, toimisto- ja liiketilaa sekä tarvittavat pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Kilpailun tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen, toteuttamis­kelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta alueen asemakaavoitusta ja kehittämistä voidaan ohjata. Tarkoituksena on, että voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään kilpailun jälkeen asemakaavamuutosten viitesuunnitelmaksi kilpailuehdotuksen laatineen työryhmän kanssa maanomistajien ja Espoon kaupungin ohjauksessa.
09/06/2021     S110
Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
2021/S 110-289943
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Oikeusperusta:Direktiivi 2014/24/EU
 
I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1)  Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1503388-4
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Emmi Sihvonen
Sähköpostiosoite: emmi.sihvonen@senaatti.fi
Internetosoite (-osoitteet): 
Pääasiallinen osoite: www.senaatti.fi
I.1)  Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Koy Espoon Tietotie 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2851129-1
Postiosoite: PL 12600
Postitoimipaikka: Aalto
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00076
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kari Talvitie
Sähköpostiosoite: kari.a.talvitie@aalto.fi
Internetosoite (-osoitteet): 
Pääasiallinen osoite: www.aalto.fi/fi
I.2)  Tiedot yhteishankinnasta
Kilpailuun sisältyy yhteishankintaa
I.3)  Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3189
Lisätietoja saa toinen osoite: 
Virallinen nimi: Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3117590-3
Postiosoite: Linnoitustie 6 D
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-02600
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Santeri Nuotio
Sähköpostiosoite: santeri.nuotio@sitowise.com
Puhelin: +358 400783123
Internetosoite (-osoitteet): 
Pääasiallinen osoite: www.sitowise.com/fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: bem.buildercom.net/html/rfq2registration/index?rfqId=3189
I.4)  Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)  Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
 
II kohta: Kohde
 
II.1)  Hankinnan laajuus
II.1.1)  Nimi:
Otaniemen Tietokorttelit, Biologin ja Meritekniikan alueiden arkkitehtuurikutsukilpailu
II.1.2)  Pääasiallinen CPV-koodi
71240000 Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
II.2)  Kuvaus
II.2.2)  CPV-lisäkoodi(t)  
71230000 Arkkitehtikilpailun järjestäminen
71400000 Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
II.2.4)  Kuvaus hankinnasta:
Tarkemmat tiedot on esitetty kilpailuohjelmassa.
Senaatti-kiinteistöt ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy järjestävät kaksivaiheisen arkkitehtuurikutsukilpailun Espoon Otaniemen keskuksessa sijaitsevan Biologin ja Meritekniikan aluekokonaisuuden suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteis­työssä Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa arkkitehti­liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun tavoitteena on valita alueen jatkosuunnittelun ja asemakaavan lähtökohtana käytettävä suunnitelma ja suunnittelijaryhmä.
Tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueiden maankäytön kehittäminen uusiin käyttötarkoituksiin ja osaksi Otaniemen täydentyvää kaupunkirakennetta. Suunniteltavan uuden maankäytön tulee tukea Otaniemen keskuksen kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana ja ottaa huomioon alueen luonto­arvot ja liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
Kilpailulla tavoitellaan kokonaisratkaisua, jossa alueelle osoitetaan asumista, opetus- ja tutkimustilaa, toimisto- ja liiketilaa sekä tarvittavat pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Kilpailun tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen, toteuttamis­kelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta alueen asemakaavoitusta ja kehittämistä voidaan ohjata. Tarkoituksena on, että voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään kilpailun jälkeen asemakaavamuutosten viitesuunnitelmaksi kilpailuehdotuksen laatineen työryhmän kanssa maanomistajien ja Espoon kaupungin ohjauksessa.
II.2.13)  Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
 
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
 tiedot
III.2)  Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)  Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: 
Työryhmässä tulee olla nimettynä jäsenenä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut arkkitehti, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti sekä korkeakoulututkinnon suorittanut liikennesuunnittelija.
 
 
IV kohta: Menettely
 
IV.1)  Kuvaus
IV.1.2)  Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7)  Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)  Hankkeiden arviointiperusteet:
Suunnittelukilpailuun valituksi tulemisen kelpoisuusvaatimukset ja osallistujien valinta on esitetty kilpailuohjelmassa. Vaatimusten täyttymistä varten esitettävät asiakirjat on selostettu kilpailuohjelmassa. Kilpailuun valitaan viisi (5) suunnitteluryhmää. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden työryhmien kesken suoritetaan arvonta. Arvottujen työryhmien kelpoisuusvaatimusten täyttyminen tarkistetaan arvonnan jälkeen. Kilpailun järjestäjät tarkistavat kelpoisuusvaatimusten täyttymisen kilpailijaehdokkaiden ilmoittautumisasiakirjoissa esiin tuomien tietojen perusteella. Mikäli yksi (1) tai useampi työryhmä ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai he peruuttavat osallistumisensa, valitaan tilalle varasijalle arvottu työryhmä tai -ryhmät. Kilpailuun valittujen työryhmien yhteyshenkilöille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse.
IV.2)  Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)  Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)  Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään 
valituille ehdokkaille
 
IV.2.4)  Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt 
voidaan laatia
:
Suomi
IV.3)  Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)  Tietoa palkinnosta (palkinnoista)  
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)  Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
Kullekin kilpailuun kutsutulle ja hyväksytyn ensimmäisen ja toisen vaiheen kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan palkkiona 50 000 EUR (+ alv 24 %). Palkkio on veronalaista tuloa.
Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % tuomaristoon kuuluvan asiantuntijajäsenen palkkiota ja muita kuluja varten.
IV.3.3)  Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)  Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)  Valintalautakunnan jäsenten nimet:
 
VI kohta: Täydentävät tiedot
 
 
VI.3)  Lisätiedot
:
 
VI.4)  Muutoksenhakumenettelyt
 
 
VI.4.1)  Muutoksenhakuelin
 
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
 
VI.5)  Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
 
04/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen