Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško , Krško/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034900
Tag der Veröffentlichung
16.09.2022
Aktualisiert am
03.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.11.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
16.12.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Dans arhitekti d.o.o., Ljubljana

2. Preis

Vesna Draksler, samozaposlena v kulturi, arhitektka, Ljubljana

Anerkennung

Építész stúdió, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der fachlich geeignetsten Lösung für das Projekt:
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt:
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
16/09/2022    S179

Slovenija-Krško: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 179-507174

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRŠKO

Nacionalna identifikacijska številka: 5874572000

Poštni naslov: Cesta krških žrtev 14

Kraj: Krško

Šifra NUTS: SI0 Slovenija

Poštna številka: 8270

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457159/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO

Referenčna številka dokumenta: 351-89/2019 (O701)
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/11/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 9.000 EUR

2. nagrada 7.200 EUR

3. nagrada 5.400 EUR

tri priznanja po 2.700 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

6 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): MELITA ČOPAR, direktorica občinske uprave MO Krško
Članica (naročnik): PETRA EREŠ MALUS, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja MO Krško
Član (naročnik): PETER PLANINC, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Namestnik članov (naročnik): BARBARA SMOLEJ FRITZ, ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS): mag. JELKA HUDOKLIN, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik članov (ZAPS): ANDRAŽ KERŠIČ, mag. inž. arh.
Poročevalka A: mag. MAJA ČREPINŠEK, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka K: mag. arh. VAHTAR MARTA, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet: ni predviden

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 24. 10. 2022

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 28. 10. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 16. 11. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 18. 11. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 24. 11. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 20. 12. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2023

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.11.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRŠKO

Poštni naslov: Cesta krških žrtev 14

Kraj: Krško

Poštna številka: 8270

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen