Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Odbavovací hala a multifunkční objekt na Letišti Václava Havla Praha , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035992
Tag der Veröffentlichung
29.03.2023
Aktualisiert am
07.11.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
28.04.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
04.08.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

MVRDV

2. Preis

Studio Perspektiv, s.r.o.

3. Preis

Aulík Fišer architekti
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf für das neue Gebäude COB T1 und das Multifunktionsgebäude P6/P7. Bei dem COB-Gebäude handelt es sich um ein neues, eigenständiges Gebäude in unmittelbarer Nähe der bestehenden Abflughalle T1, das die Abfertigung der Fluggäste, Einrichtungen für den Flughafenbetrieb, eine Kontrollhalle für die Fluggastsicherheit, VIP-Lounges und möglicherweise einen Futer-Tech-Check-in umfasst. Bei dem multifunktionalen Gebäude P6/P7 handelt es sich um ein Parkhaus mit einem Hotel und einem Kongresszentrum. Zweck des Wettbewerbs ist es, durch die Vergabe von Preisen die Teilnehmer auszuwählen, mit denen der Auftraggeber über die Vergabe des Folgeauftrags, wie er in diesen Vertragsbedingungen beschrieben ist, in einem Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung gemäß §§ 143(2) und 65 des Gesetzes (im Folgenden "PPA" genannt) verhandeln wird.

Předmětem soutěže je návrh nového objektu COB T1 a Multifunkčního objektu P6/P7. Objekt COB je nový samostatný objekt, který se nachází v těsné blízkosti stávající odletové haly T1. Náplní objektu COB je odbavení cestujících, zázemí pro provoz letiště, hala k bezpečnostní kontrole cestujících, salonky pro VIP cestující, případně futer-tech odbavení. Multifunkční objekt P6/P7 je parkovací dům s hotelem a kongresovým centrem. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách.

Jury
Teresa Gibim Gallardo ředitelka služeb cestujícím Letiště Praha, a. s.
David Olša ředitel rozvojových projektů a nemovitostí Letiště Praha, a. s.
Jakub Semián projektový manažer Letiště Praha, a. s. náhradník
Jakub Konšel vedoucí rozvoje mobility a park. služeb Letiště Praha, a. s. náhradník
Eva Eichlerová, architektka
Jaroslav Wertig, architekt
Aleš Lapka, architekt
Matej Draslar, architekt (CH) náhradník
Regina Loukotová, architektka náhradnice
Jan Schindler, architekt náhradník
29/03/2023    S63

Česko-Praha: Architektonické a související služby

2023/S 063-188248

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Letiště Praha, a. s.

Národní identifikační číslo: 28244532

Poštovní adresa: K letišti 1019/6, Ruzyně

Obec: Praha 6

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 16000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 603810083

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.prg.aero/#/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005204
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005204
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005204
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Letiště
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Odbavovací hala a multifunkční objekt na Letišti Václava Havla Praha

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh nového objektu COB T1 a Multifunkčního objektu P6/P7. Objekt COB je nový samostatný objekt, který se nachází v těsné blízkosti stávající odletové haly T1. Náplní objektu COB je odbavení cestujících, zázemí pro provoz letiště, hala k bezpečnostní kontrole cestujících, salonky pro VIP cestující, případně futer-tech odbavení. Multifunkční objekt P6/P7 je parkovací dům s hotelem a kongresovým centrem. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Viz soutěžní podminky.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

Kvalita architektonického řešení

Kvalita funkčního propojení, zajištění pohybu cestujících

Kvalita návrhu z pohledu udržitelnosti

Technická úroveň návrhu

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 28/04/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 17/04/2023
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 5 500 000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 1 900 000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 1 400 000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč.

Pro účastníky, kteří dodrží soutěžní podmínky, ale nezískají žádnou cenu, je určena celková částka ve výši 1 200.000 Kč. Pro jednoho neoceněného účastníka činí maximální výše náhrady 400.000 Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Platby všem účastníkům nebudou poskytnuté

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Teresa Gibim Gallardo ředitelka služeb cestujícím Letiště Praha, a. s.
David Olša ředitel rozvojových projektů a nemovitostí Letiště Praha, a. s.
Jakub Semián projektový manažer Letiště Praha, a. s. náhradník
Jakub Konšel vedoucí rozvoje mobility a park. služeb Letiště Praha, a. s. náhradník
Eva Eichlerová, architektka
Jaroslav Wertig, architekt
Aleš Lapka, architekt
Matej Draslar, architekt (CH) náhradník
Regina Loukotová, architektka náhradnice
Jan Schindler, architekt náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen