Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ny Trelleborg – Wissens- und Erlebniszentrum , Slagelse/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Veröffentlicht als:

Kurzergebnis
wa-ID
wa-2014259
Tag der Veröffentlichung
09.04.2015
Aktualisiert am
01.07.2016
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.05.2015
Preisgerichtssitzung
29.01.2016

Gewinner

PLH Arkitekter, Kopenhagen
Søren Mølbak · Mikkel Friberg
ALL - atelier lorentzen langkilde, Kopenhagen Kasper Lorentzen · Kristian Langkilde
Mathias Holm · Peter Stilling
L. Arch.: GHB Landskabsarkitekter, Valby
Morten Weeke Borup
Niels-Christian Mariager Pedersen
Ing.: MOE, Asker, Karen Gaarden Ausstellungskonzept: Gert Olsen Design, Rødovre Gert Olsen · Rumle Hammerich · Søren Buus
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen
 • Gewinner: PLH Arkitekter, Kopenhagen

Finalist

Søren Andersen Arkitekter, Holstebro, Holstebro
Niels Christian Andersen · Ivan Jensen Kirsten Lilleøre · Martin G. Sørensen Design: ICONO, Kopenhagen
Peter Bysted · Philip Egebak
Charlotte Hauch · Anders Peter Amsnæs Ing.: DRIAS Rådgivende ingeniører, Tørring Morten Kristiansen

Finalist

Henning Larsen Architects A/S, København V
Ing.: Rambøll
L. Arch.: SLA, Kopenhagen
Ausstellungskonzept: Kvorning Design & Kommunikation

Finalist

Erik Møller Arkitekter, Viborg/Aarhus/Kopenhagen
Rikke Hansen · Johanne Donsted · Gunhild Askehave Arch.: Terroir Arkitekter, Kopenhagen
G. Reinmuth · R. Velázquez Bemabéu · M. Bishop
L. Arch.: Henrik Jørgensen Landskab, Kopenhagen Henrik Jørgensen · Elisabeth Vilstrup
Visualisierung: OddFishlein, Aarhus, Gudjon Oddsson Ausstellungskonzept: Redia, Aarhus, Mikkel Bech Ing.: Aksel V. Jensen, Hillerød
John Jensen · Lars Rex Olsen
Anders Lundquist · Tommy Rhod Elinst
Fachber.: Andres Dobat, Aarhus Universitet

Finalist

3XN, København K
Jan Ammundsen · Kim Herforth Nielsen
Dennis Carlsson · Christian Hommelhoff Brink Sang Yeun Lee · Andrea Baresi · Mathilde Manz Ing.: Orbicon, Ballerup
Christian Kjellerup Walther · Anders Jensen Holm L. Arch.: Karres+Brands, Hilversum
Sylvia Karres · Darius Reznek
Zuzana Jancovicova · Jusyna Chmielewska Ausstellungskonzept: Atelier Brückner, Stuttgart B. Nagel · A. Reshef · C.-H. Grote · T. Zocher Fachber.: Jesper Harding Sørensen, Kopenhagen Sophie Warberg Løssing · Simon Marxen
Verfahrensart
Nicht offener internationaler Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist der Neubau eines Wissensund Erlebniszentrums mit ca 2.500 m2 inkl. Ausstellungskonzept sowie die Gestaltung der Freianlagen.
09/04/2015    S69    Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Slagelse: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed2015/S 069-123610Bekendtgørelse om projektkonkurrenceDenne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EFDel I: Ordregivende myndighed/ordregiverI.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Slagelse Kommune/Ny TrelleborgTorvegade 22Att: Jesper Rønn Kristiansen4200 SlagelseDANMARKInternetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.nytrelleborg.dkYderligere oplysninger fås her: ArkitektforeningenStrandgade 27AKontaktpunkt(er): ArkitektforeningenAtt: Bent Kolind, konkurrencerådgiver, arkitekt MAA1401 København KDANMARKMailadresse: bk@arkitektforeningen.dkInternetadresse: www.arkitektforeningen.dkSpecifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: ArkitektforeningenStrandgade 27AKontaktpunkt(er): ArkitektforeningenAtt: Bent Kolind, konkurrencerådgiver, arkitekt MAA1401 København KDANMARKMailadresse: bk@arkitektforeningen.dkInternetadresse: www.arkitektforeningen.dkBud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: ArkitektforeningenStrandgade 27AAtt: Bent Kolind, konkurrencerådgiver, arkitekt MAA1401 København KDANMARKMailadresse: bk@arkitektforeningen.dkInternetadresse: www.arkitektforeningen.dkI.2) Type ordregivende myndighedRegional eller lokal myndighed1.3) HovedaktivitetFritid, kultur og religion1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegneDen ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nejDel II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektetII.1) BeskrivelseII.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:Ny Trelleborg, Oplevelses- og videncenter.II.1.2) Kort beskrivelse:Opgaven omfatter forslag til en ny bygning til udstillingsformål på ca. 2.-2.500 kvm. inkl. udstillingskoncept og landskabelig bearbejdning af omgivelserne - beliggende umiddelbart ved vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse. Ny Trelleborg skal bygges indefra og ud. Dermed forstås, at det er den historiske og arkæologiske viden, der skal danne grundlag for arkitektur og virkemidler. Det er et krav at arkitektur, udstilling og landskab supplerer hinanden og sammen understøtter formidlingen af Trelleborgs historier.Læs mere om projektet på www.nytrelleborg.dkII.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 71200000Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysningerIII.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgerteamet skal vedlægge oplysninger om:1) Referencer, gerne fra lignende opgaver, herunder evt. også ikke-realiserede projekter. Referencer må ikke være mere end fem år gamle.2. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, telefonnr. og kontaktperson.3) CV'er for medarbejdere, der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. CV'erne skal indeholde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, herunder relevante projekter, hvor medarbejderen medvirkede, samt medarbejderens rolle i projekterne.4) Organisationsdiagram for rådgiverorganisationen med angivelse af roller for de angivne medarbejdere i nærværende projekt. (maks. en side).5) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste 3 år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret).6) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerens konkurrenceteam. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 5 og 6 kun skal indsendes for totalrådgiveren (arkitektfirmaet).Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale jf. ovenstående pkt. 1-4 afleveres på engelsk.Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.Der ønskes alene summariske oplysninger, maks. 40 A4-sider (= 20 ark ved tryk på begge sider). Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret.Ansøgningsmaterialet skal følge ovenstående disposition.III.2) Oplysninger om en bestemt professionDeltagelse er forbeholdt en bestemt profession: jaKonkurrencen henvender sig til arkitekter og til firmaer/personer med indsigt i udformning af udstillinger samt til landskabsarkitekter og til ingeniører.Del IV: ProcedureIV.1) Type konkurrenceBegrænsetForventet antal deltagere: 5IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagereIV.3) Kriterier for vurdering af projekter:Forslagene vil blive vurderet på deres kreativitet og sammenhæng i løsningen af samspillet mellem udstilling og byggeri. Dermed forstås, hvorledes forslaget fortolker krav og ønsker, som de er formuleret i konkurrenceprogrammets beskrivelse af de funktionelle, planmæssige, æstetiske og tekniske indhold.I forbindelse med udstillingen vil forslagene blive bedømt på deres evne til at formidle komplekse fortællinger på lettilgængelige måder i overraskende og æstetisk smukke formidlingsformer.I forbindelse med byggeriet vil forslagene blive vurderet på arkitekturens samspil med og hensyntagen til det omkringliggende landskab. Forslagene vil desuden blive vurderet på bygningens funktionalitet, udnyttelse af kvadratmeter og planmæssige løsninger.Det vægtes højt, at forslagene er økonomisk realistiske. Dette gælder både bygning og udstillingskoncept.Den økonomiske ramme er på 77 600 000 DKK ekskl. moms. Beløbet dækker håndværkerudgifter og rådgiverhonorar for byggeri, udstilling og landskab; men ikke kontorindretning og hertil hørende it-udstyr. Projektet er d.d. ikke finansieret.IV.4) Administrative oplysningerIV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenterIV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelseDato: 29.5.2015 - 12:00IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltageDato: 30.6.2015IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelsedansk.IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomitéIV.5.1) Oplysninger om præmie(r):Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nejIV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagereHvert deltagerteam, der afleverer et konditionsmæssigt forslag, vil modtage et vederlag på 175 000 DKK ekskl. moms. Vederlaget udbetales, når bedømmelsen er afsluttet.IV.5.3) Opfølgende kontrakterEn eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: jaIV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelseBedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: jaIV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen1. Repræsentanter fra Slagelse Kommune, Nationalmuseet og Ejendomsfonden Museet v. Trelleborg. To arkitektfagdommere udpeget af Arkitektforeningen samt en fagdommer med ekspertise inden for udstillingsområdet.Del VI: Supplerende oplysningerVI.1) Oplysninger om EU-midlerKontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.2) Yderligere oplysninger:Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationsfasen.1) Ansøgningsmaterialet skal inkl. på forsendelsesemballagen være mærket »Projektkonkurrence — Ny Trelleborg« og sendes til Arkitektforeningen, Strandgade 27A, 1401 København K i ét eksemplar (dvs. ansøgninger må ikke sendes pr. e-mail). Desuden vedlægges en PDF-udgave af ansøgningsmaterialet på USB-stik.2) Konkurrenceudskriveren opfordrer nystartede firmaer til at søge om prækvalifikation sammen med mere etablerede rådgivningsfirmaer.3) Det er den ordregivende myndigheds hensigt, at vinderteamet får tildelt rådgiveropgaven i forbindelse med realiseringen af projektet med arkitekten som totalrådgiver. I den forbindelse skal det fremhæves, at byggeriet på nuværende tidspunkt ikke er finansieret, og at vinderprojektet skal bruges i forbindelse med fondsansøgninger umiddelbart efter konkurrencen. En række fonde har afgivet positive forhåndstilsagn. Hvis sagen standses, før der er underskrevet kontrakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden to år efter konkurrencens afslutning, tilkommer der vinderen en kompensation på 175 000 DKK ekskl. moms. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en a konto udbetaling af rådgivningshonoraret.4) Der vil for vinderen af konkurrencen blive stillet krav om aflevering af serviceattest fra Erhvervs- ogSelskabsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske virksomheder) om, at virksomheden ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EF, art. 45, stk. 1 og 2 anførte situationer.5) Konkurrenceprojekterne skal afleveres på dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse med den udbudte opgave vil være dansk.6) Konkurrenceperioden forventes at løbe i tidsrummet 10.8.2015-30.10.2015.7) Udskriver forbeholder sig ret til at forhandle med vinderen om ændringer i konkurrenceprojektet.8) Opgaven udbydes med et fast honorar på 13,75 % af den økonomiske ramme eks. projektomkostninger.VI.3) KlageprocedurerVI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerneKlagenævnet for Udbud, Erhvervs- og SelskabsstyrelsenDahlerups Pakhus, Langelinie Allé 172100 København ØDANMARKMailadresse: klfu@klfu.dkVI.3.2) Indgivelse af klagerPræcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. med senere ændringer gælder følgende klagefrister:Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret.Klager over udbud skal være indgivet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klagerKonkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl Jacobsens Vej 352500 ValbyDANMARKMailadresse: kfst@kfst.dkVI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:8.4.2015

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen