Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nový most přes řeku Svitavu , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032954
Tag der Veröffentlichung
24.11.2021
Aktualisiert am
05.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o.
Abgabetermin
11.02.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
24.02.2022

1. Preis

William Matthews Associates Limited, London

2. Preis

P.P. Architects - PRIS

3. Preis

re:architekti studio s.r.o., Bridge Structures s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs war der Entwurf der Brücke über den Fluss Svitava, einschließlich des Entwurfs des nach Westen in Richtung der Straße Svitavské nábřeží führenden Querarms und der Brückenzufahrten von den Straßen Nová Šámalova und Nová Dukelská.

Innerhalb des Projektgebiets sollten die angrenzenden öffentlichen Räume des Svitava-Damms konzeptionell gestaltet werden, einschließlich der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Die konkrete Form der Brücke über den Fluss Svitava sollte auch von den vorgeschlagenen Hochwasserschutzmaßnahmen abhängig gemacht werden. Das vorgeschlagene Konzept für die Gestaltung der öffentlichen Räume am Flussufer, einschließlich der Hochwasserschutzmaßnahmen, sollte die Grundlage für das bevorstehende Hochwasserschutzprojekt bilden, das noch nicht vorbereitet ist.

Die konzeptionelle Gestaltung der öffentlichen Räume, einschließlich der Anbindung der Verlängerung der Dačický-Straße an die Svitavské nábřeží-Straße, war Gegenstand des Vorschlags im Rahmen der Gestaltung der Brücke und der angrenzenden Bereiche.

Předmětem Soutěže byl návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská.

V rámci řešeného území měla být koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu měla být rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření by mělo být podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován.

V rozsahu navazujících území bylo předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetně způsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.
24/11/2021    S228

Česko-Brno: Architektonické a související služby

2021/S 228-601247

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček

E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz

Tel.: +420 770176560

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.brno.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Kancelář architekta města Brna

Národní identifikační číslo: 05128820

Poštovní adresa: Zelný trh 331/13

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček

E-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz

Tel.: +420 777485468

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Nový most přes řeku Svitavu, Brno

Spisové číslo: KAMBRNO/2126/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71220000 Architektonická řešení
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71322300 Projektování mostů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská.

V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. Konkrétní podoba mostu přes Svitavu bude rovněž podmíněná navrženými protipovodňovými opatřeními. Navržené koncepční řešení veřejných prostranství nábřeží včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro připravovaný projekt protipovodňových opatření, který není v současnosti ještě zpracován.

V rozsahu navazujících území je předmětem návrhu ideové řešení veřejných prostranství včetně způsobu napojení Prodloužení Dačického ulice do ulice Svitavské nábřeží, a to v kontextu návrhu řešení mostu a přilehlých ploch.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v Soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v: a) architektonicko-konstrukční kvalitě, b) funkčnosti a realizovatelnosti, c) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury, d) míře naplnění požadavků soutěžního zadání, e) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 11/02/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 800.000,- Kč (osm set tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v Soutěži.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. David Grund
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Bc. Tomáš Koláčný
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
Ing. Petr Brosch
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Pavel Jura
Mgr. Petr Hladík (náhradník)
JUDr. Jiří Oliva (náhradník)
Ing. arch. Pavla Pannová (náhradník)
Mgr. Martin Maleček (náhradník)
Mgr. Aleš Mrázek (náhradník)
Ing. arch. Jiří Vokřál (náhradník)
Ing. Lýdia Šušlíková (náhradník)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako urbanisticko-architektonicko-konstrukční. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako otevřená. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová. Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně. Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen