Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034957
Tag der Veröffentlichung
27.09.2022
Aktualisiert am
21.11.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Koordination
MOBA studio s.r.o.
Abgabetermin
17.02.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
08.09.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

PLURAL s.r.o., Bratislava

2. Preis

Martinez Morero Recabarren Estudio S.L, Barcelona

3. Preis

Atelier bod architekti s.r.o., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand der Ausschreibung ist ein neues Verwaltungs- und Technikgebäude des ZZS als Hauptsitz des Prager Rettungsdienstes. Sein Grundriss und seine architektonische Gestaltung sollen der Komplexität und Vielschichtigkeit des Einsatzes, aber auch dem Komfort der Nutzer gerecht werden, die bei der Ausübung ihrer Arbeit übermäßig belastenden Situationen ausgesetzt sind. Im Mittelpunkt des Gebäudes steht die Zentrale der Medizinischen Einsatzzentrale, in der die ZOS-Mitarbeiter Anrufe entgegennehmen und Krisensituationen bewältigen. Ergänzt wird das ZOS durch weitere Einrichtungen wie ein Ausbildungs- und Schulungszentrum mit Einrichtungen für die Ausbildung von Rettungskräften und der Öffentlichkeit, die Wartung und Reinigung von Krankenwagen und anderen Rettungsgeräten oder Verwaltungseinrichtungen für den gesamten Prager Rettungsdienst.

Předmětem soutěže je nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím. Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové situace. ZOS je doplněno dalšími provozy, jako jsou vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé pražské záchranné služby.

Jury
Milena Johnová, radní hl. m. Prahy
Petr Kubíček, zastupitel hl. m. Prahy
Eva Horáková, zastupitelka hl. m. Prahy
Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9
Pavel Zelenka, zastupitel hl. m. Prahy náhradník
Jan Jarolím, místostarosta MČ Praha 9 náhradník
Jeannette Kuo, architektka, karamukkuo.com
Petr Burian, architekt, dam.cz
Martin Sobota, architekt, cityfoerster.net
Lenka Míková, architektka, lenkamikova.com
Martin Sládek, architekt, consequence.cz
Jakub Koňata, architekt, atelierkava.cz
27/09/2022    S186

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 186-527512

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha

Národní identifikační číslo: 00064581

Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2

Obec: Praha 1

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 110 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha.eu

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: MOBA studio s.r.o.

Národní identifikační číslo: 61459712

Poštovní adresa: U Půjčovny 953/4

Obec: Praha 1

PSČ: 11000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Igor Kovačević

Tel.: +420 60381008

E-mail: igor@cceamoba.cz

Kód NUTS: CZ01 Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://cceamoba.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

ADMINISTRATIVNĚ-TECHNICKÁ BUDOVA ZZS NOVÉ POLYFUNKČNÍ SÍDLO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY HL. M. PRAHY NA PROSEKU STAVBA Č. 8211

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím. Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové situace. ZOS je doplněno dalšími provozy, jako jsou vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé pražské záchranné služby.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí splnit profesní způsobilost, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita urbanistického a architektonického řešení komfort a flexibilita užívání, funkčnost ekologického konceptu

b) kvalita architektonického řešení nového domu funkčněprovozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů

c) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům funkčnost energetického konceptu

Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 17/02/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 4.950.000,- Kč

První cena se stanovuje ve výši 2.000.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 1.250.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 950.000,- Kč.

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 750.000,- Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 250.000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel neudělí žádné odměny čí platby všem účastníkům.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Milena Johnová, radní hl. m. Prahy
Petr Kubíček, zastupitel hl. m. Prahy
Eva Horáková, zastupitelka hl. m. Prahy
Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9
Pavel Zelenka, zastupitel hl. m. Prahy náhradník
Jan Jarolím, místostarosta MČ Praha 9 náhradník
Jeannette Kuo, architektka, karamukkuo.com
Petr Burian, architekt, dam.cz
Martin Sobota, architekt, cityfoerster.net
Lenka Míková, architektka, lenkamikova.com
Martin Sládek, architekt, consequence.cz
Jakub Koňata, architekt, atelierkava.cz

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Pokud osoba, která byla nominována jako řádný člen závislé části poroty, přestane zastávat svou veřejnou funkci, pro kterou byla do poroty nominována, tak může být nahrazena osobou, která nově bude tuto veřejnou funkci zastávat. Toto rozhodnutí je na uvážení zadavatele soutěže.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen