Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neugestaltung Seepromenade , Ustka/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033600
Aktualisiert am
08.02.2022
Teilnehmer
Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

2. Preis

Studio-BB Architekci

3. Preis

DNA architekci

3. Preis

Habitat + Architektura Tomasz Kałuc

3. Preis

Jan Heymer
Wacław Marat
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania terenów objętych Konkursem. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe jednocześnie realne do wykonania. Potrzeba przestrzennego uporządkowania Promenady Nadmorskiej w powiązaniu ze wzmocnieniem jej atrakcyjności z rozszerzeniem o nowy element jakim mogłoby być molo zakłada nowe spojrzenie na możliwość zmiany zarówno istniejących jak i ustalonych w obowiązującym planie miejscowym parametrów zabudowy usługowej. Zmiany polegającej również na zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i atrakcyjności programowej w tym fragmencie miasta. Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom i turystom, układu urbanistycznego i detalu urbanistyczno-architektonicznego a także nowoczesnej formy architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem miasta uzdrowiskowego i turystycznego zarazem, ale jednocześnie funkcjonalnych i energooszczędnych budynków, o niskich kosztach eksploatacji.

Zadaniem Konkursu jest rozwiązanie problemu projektowego dotyczącego realizacji inwestycji „Promenada Nadmorska” w Ustce przy uzyskaniu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązania, poprzez wybór spośród zaprezentowanych w Konkursie koncepcji oraz wskazanie Autora najlepszej Pracy Konkursowej.

Teren objęty Konkursem obejmuje przyległy do plaży nadmorskiej, stanowiący przestrzeń publiczną, pas promenady, rozciągający się od latarni morskiej na zachodzie aż do początku parku uzdrowiskowego tj. skweru z tzw. „ławeczką Ireny Kwiatkowskiej” na wschodzie.

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen