Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neue Donaubrücke in Budapest / Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023889
Tag der Veröffentlichung
03.05.2018
Aktualisiert am
03.05.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
11 Arbeiten
Bewerbungsschluss
31.07.2017
Preisgerichtssitzung
11.04.2018

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis / Gewinner

Architect: UNStudio, Amsterdam
Ben van Berkel · Kristoph Nowak · Leon Hansmann · Jay Tsai
Engineering: Buro Happold Engineering, Berlin
Davood Liaghat · Edmund Matters · Anthony Holder · Laura Phillips
Visualisations (CGI): VA Render

2. Preis

Zaha Hadid Architects Ltd., London
Smoltczyk & Partner GmbH, Stuttgart
Leonhardt, Andrä und Partner, Beratende Ingenieure VBI AG, Stuttgart
Werner Consult ZT GmbH, Wien

2. Preis

Lavigne Cheron Architects I Architecture et Ouvrages d’Art, Vanves
Bureau d’études Greisch, Brüssel
KÖZLEKEDEÉS CONSULTING ENGINEERS LTD., Budapest
GEOVIL KFT, Szentendre

Anerkennung

Knight Architects, High Wycombe, Bucks
ARUP United Kingdom, London

Anerkennung

Pipenbaher Consulting Engineers, Slovenska Bistrica
KÖZLEKEDEÉS CONSULTING ENGINEERS LTD., Budapest

Anerkennung

BRIGHT FIELD STUDIOS LTD, London
Pont-TERV, Budapest
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt., Budapest

Wettbewerbsaufgabe
The northern parts of Budapest are substantially more developed than its southern parts. While proceeding 10 km-s of the city centre towards the north we still find a rather developed and organised urban fabric, however this cannot be said about the southern region. In view of the above fact and that the last crossing over the Danube, i.e. the Megyeri Bridge, which was built in 2008, also lies north, it is evident that the next development should be carried out in the south.

Csepel and its surrounding have tremendous untapped potential, the area is the unexploited treasure of Budapest. The key to the rapid development of this district is the establishment of a quick and direct – currently still missing – connection with Buda and its neighbouring districts.

Within the framework of the extensive technical/professional conciliation process during the past years bearing in mind the effective national development plans and those of the capital city, the existing urban structure and transportation system of the capital was revised again with exceptional care. As a result of these particularly extensive consultation process, a number of correlated transportation and urban development objectives and projects were defined, which are of key importance for Budapest and predominantly the southern Budapest area and are forward-looking in respect of the capitol’s development.
On the basis of these objectives, in agreement with the Municipal Government of Budapest, the Government has decided that preparations for a new 2x3-laned – including a tram way – bridge over the Danube must be commenced to link Galvani street and Illatos road (Galvani utca – Illatos út) to create a new river crossing (“New Danube Bridge”).

There is professional consensus concerning the need for the New Danube Bridge since the 1980s. So much so, that in 1993, the Budapest Municipal Assembly adopted a decision on its construction which, however, was never started due to lack of funds. By contrast to the approximately 1 kilometre distance between bridges in the downtown area, there is no river crossing at this designated section of the Danube for about 15 km. In fact, there has been no direct link between the Buda districts and District XXI within the city limits for almost 70 years, since Csepel was merged into Budapest on 1 January 1950.

The need for this bridge is evidently justified by the circular and radial road network of the capital. In absence of a bridge, the previously under-utilised areas located south of the city could only develop with significant compromises. This is particularly true for the northern parts of Csepel Island, which, in spite of their remarkable features and the closeness of downtown Budapest, was not able to develop adequately up until now.

In addition to helping explore, approach and develop the relevant areas, the New Danube Bridge can bring relief to the overcrowded downtown area by removing a significant part of the traffic. Through the future extension of the route, a new ring road in Budapest can be developed, providing a direct link between Újbuda and Csepel, Ferencváros and Kispest and Kőbánya. It is for this reason that the development plans of Budapest have, for 30 years, included the construction of a new Danube bridge.

Apart from its primary effect on the city’s transport system and urban texture, the construction of a new bridge essentially determines the cityscape of its immediate neighbourhood. The New Danube Bridge will thus play a significant role in shaping the city’s image, determining the cityscape of Southern Budapest and the quality of life of local residents for decades or perhaps even centuries to come. Consequently, the construction of the bridge is not only an opportunity spanning over generations but also a responsibility of a similar magnitude, which must be exercised with proper circumspection. With that in mind, the Government has agreed that, as an exception, an international design contest be announced for the first time since 1894 in order to select the designer.

Therefore, KKBK Nonprofit Zrt., acting as the Contracting Entity, issues an invitation and pre-qualification based, international architecture Design Competition for the design of a new 2x3-lane width Danube bridge, i.e. the New Danube Bridge to be built. The bridge is the central structure of the road from southwest-Buda through the Csepel Island and Illatos út right up to Üllői út, the road infrastructure of which, simultaneously with the bridge over the Ráckeve – (Soroksár) – Danube arm is designed by the Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. (National Infrastructure development Plc.).
27/06/2017    S120    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Meghívásos eljárás  Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2017/S 120-243180
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek
KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
AK22545
Horvát utca 12–26.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ujdunahid.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ujdunahid.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÓBUDA-ÚJLAK Zrt.
Hévízi út 3/A
Budapest
1033
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bazsik Anita
Telefon: +36 706096747
E-mail: bazsik.anita@obuda-ujlak.hu
Fax: +36 13687205
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ujdunahid.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat. II.1.2) Fő CPV-kód
71240000

II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány feladatszabásának eleget téve az eljárás célja, hogy a Galvani utca – Illatos út vonalában megépítendő, kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 sávos új közlekedési korridor fő mederhídja („Új Duna-híd”) esetében nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően és legjobbnak ítélt pályamű megvalósítása érdekében a tervpályázat győztesével történjen meg az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, úgynevezett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása. A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan új épített környezeti és városképi műtárgy létrehozására nyíljon lehetőség, amely egy máig hiányzó hálózati kapcsolatot teremt Dél-Budapest városszerkezetében, egyúttal a kortalan építészet kortárs formanyelvével összhangban új budapesti jelképpé válik. ugyanakkor, mind a programalkotás, mind pedig a tervezés során szem előtt tartja a funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés, valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását. A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre. A Kiíró kimondott célja, hogy egy olyan műtárgy jöjjön létre, amely a funkcionalitást, azaz az egyéni és közösségi közlekedés, valamint a hajózás kompromisszummentes kiszolgálását helyezi előtérbe. A Kiíró nem kívánja meghatározni, hogy milyen hídszerkezetet kell alkalmazni, a lényeg, hogy a tervezési program maradéktalan figyelembevételével Budapest lakossága és a társadalom egésze számára kifejező érvényű és erejű alkotás jöjjön létre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
Az előminősítés (szakmai alkalmasság igazolása és a rangsoroláshoz feltöltött adatok) során beadandó dokumentumokat a tervpályázat honlapján keresztül kell minden Pályázónak feltöltenie. Alkalmassági minimumkövetelmény: A pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie: — 1.1.2002-jét követően sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult vagy legalább engedélyezési terv szintig elkészült. — minimum 250 m hosszú, min. 70 m fesztávolságú, min. 20 m széles, vízfolyás feletti híd tervezése. A megadott referenciát a kiíró akkor fogadja el, ha annak megtervezésében a pályázó tervező mint alkotó részt vett. A referenciá(k)ra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon és a tervpályázati dokumentációban megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a részvételre jelentkező felel. Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében: — 1 fő hídszerkezet tervező; HT, — 1 fő tartószerkezeti tervező; T, — 1 fő építész tervezővel; É, — 1 fő közlekedésmérnök tervező; KÉ-K, — 1 fő geotechnikai tervező. GT. A tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban ahol munkájukat végzik, érvényes hivatalos, a fentiekben meghatározottakkal egyenértékű tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát és az előírt szakemberek szakmai önéletrajzát. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot. A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő – azaz érvényes – részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik: 1. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma. 2. Az 1. pontban benyújtott referenciák közül azok darabszáma, melyek fesztávolsága minimum 200 m. 3. Minimum 250 m hosszú, min. 70 m fesztávolságú vízfolyás feletti híd tárgyú referenciák darabszáma, amelyeken kötöttpályás közlekedés van. 4. Az 1. pontban benyújtott referenciák közül azok darabszáma, melyek innovatív megoldást tartalmaznak, különleges szerkezeti kialakításúak és építészetileg értékes közösségi térélményt nyújtanak. 5. A követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciákkal elnyert szakmai díjak darab száma. 6. Szakmai követelményekben szereplő szakemberek szakmai elismeréseinek, díjainak száma. A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – 1 fő hídszerkezet tervező; HT; 1 fő tartószerkezeti tervező; T; 1 fő építész tervezővel; É; 1 fő közlekedésmérnök tervező; KÉ-K; 1 fő geotechnikai tervező. GT. További információk a tervpályázati dokumentációban találhatóak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Meghívásos
Résztvevők száma: 17
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve:
Arhitektura d.o.o. & Ponting d.o.o.
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
EXPLORATIONS ARCHITECTURE & COWI UK Ltd.
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Marc Mimram Architecture & Associes
Ney & Partners BXL S.A.
Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.
Richard Meier & Partners Architects LLP & Buro Happold Consulting Engineers P.C.
SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.
UNITEF-83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ ZRT. & MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.
UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai: 1. Esztétika. 2. Innováció. 3. Szerkezeti hatékonyság. 4. Megvalósíthatóság. 5. Karbantarthatóság, üzemeltetés. 6. Költségek, gazdasági szempontok. A pályaművek értékelésére vonatkozó részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 31/07/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 23/08/2017
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Angol, Magyar

IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk

Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Meghívási díj: 40 000 EUR / pályázó. Pályázatok díjazása: 1. díj 90 000 EUR. 2. díj 50 000 EUR. 3. díj 30 000 EUR. Megvétel (3db) 20 000 EUR / megvétel. Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (Meghívási és pályázati díjak): 910 000 EUR.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések

A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök dr. Fürjes Balázs, egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Társelnök Barsiné Pataky Etelka, Magyar Mérnök Kamara
Z. Halmágyi Judit, építész DLA, designer, városfejlesztési szakember, ZHJ Architects
dr. Dabóczi Kálmán, BKK vezérigazgató
dr. Homolya Róbert, közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Benczúr László, Ybl-díjas, Prima primissima díjas építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja
dr Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas opera-énekesnő
dr. Dunai László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja
dr. Dalmy Dénes, hídtervező mérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
dr.. Yozo Fujino, a Yokohama National University professzora
Michel Virlogeux, Michel Virlogeux Consultant Sarl
Aarne Jutila, IABSE vezetőségi tag
dr. Biczók Ernő, geotechnikai mérnök, a hannoveri Leibniz egyetem professzora,
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
dr. Lapos József, szerkezetépítő mérnök, a Szlovák Műszaki Egyetem professzora (póttag)
Tuss Réka, beruházási projektmenedzser, KKBK Nonprofit Zrt. (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. 2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik. 3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. 4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely: — aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, — aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, — akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, — aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ). — aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége; — aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el, — a tervpályázat titkosságát megőrzi. 5) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé. 6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele. 7) A www.newdanubebridge.com honlapon is elérhető minden dokumentum, amely a tervpályázathoz kapcsolódik. 8) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

23/06/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen