Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023318
Tag der Veröffentlichung
21.02.2018
Aktualisiert am
21.02.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
8 Arbeiten
Bewerbungsschluss
21.11.2017
Preisgerichtssitzung
01.12.2017

Gewinner

Bord Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

Gewinner

Modulárt Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém

Gewinner

Építész Stúdió Építész Tervező és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

Gewinner

Építészkohó Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

Gewinner

B3 Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Nemzeti Sportközpontok, Budapest

Wettbewerbsaufgabe
Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása.
A tervpályázat célja egy 400 méteres fedett gyorskorcsolya-csarnok tervezése.

A tervezendő épület egy teljesen fedett, 10 000 fő szurkoló befogadására képes, multifunkcionális sportlétesítmény, mely elsősorban egy 400 méteres gyorskorcsolya-versenypályát és a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat foglalja magában. Ezen kívül az épületben elhelyezendő még 4 db 60*30 méteres gyakorló jégpálya is. A korcsolyapályának az ISU előírásainak megfelelő méretben kell készülnie.

A Pályázó feladatai az alábbiakra is kiterjednek:
— a jogszabályoknak megfelelő gépjármű parkolók, kerékpártárolók az előírt mozgáskorlátozott parkolóhelyekkel együtt, de minimum 60 gépkocsi elhelyezése szükséges,
— telken belüli közlekedő utak és azok közúthoz történő csatlakozása,
— telken kívüli megközelítő utak (szükség esetén),
— kert- és tájépítészeti munkarész,
— megújuló energiaforrások alkalmazásának vizsgálata, a gazdaságosan beépíthető megoldások megtervezése.
21/09/2017    S181    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2017/S 181-371157
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Nemzeti Sportközpontok
AK15494
Hermina út 49.
Budapest
1146
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipkáné Szabó Gyöngyi
Telefon: +36 14714298
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://moksz.hu/external/Hivatalos_dokumentumok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Stefánia út 2.
Budapest
1143
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Orsolya
Telefon: +36 12522369
E-mail: nkk@hunskate.hu
Fax: +36 12512279
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moksz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.moksz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Stefánia út 2.
Budapest
1143
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Váradi Orsolya
Telefon: +36 12522369
E-mail: nkk@hunskate.hu
Fax: +36 12512279
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.moksz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.moksz.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása.
II.1.2) Fő CPV-kód
71240000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása. A tervpályázat célja egy 400 méteres fedett gyorskorcsolya csarnok tervezése. A tervezendő épület egy teljesen fedett, 10 000 fő szurkoló befogadására képes, multifunkcionális sportlétesítmény, mely elsősorban egy 400 méteres gyorskorcsolya versenypályát és a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat foglalja magában. Ezen kívül az épületben elhelyezendő még 4 db 60*30 méteres gyakorló jégpálya is. A korcsolya pályának az ISU előírásainak megfelelő méretben kell készülnie. A Pályázó feladatai az alábbiakra is kiterjednek: — a jogszabályoknak megfelelő gépjármű parkolók, kerékpártárolók az előírt mozgáskorlátozott parkolóhelyekkel együtt, de minimum 60 gépkocsi elhelyezése szükséges, — telken belüli közlekedő utak és azok közúthoz történő csatlakozása, — telken kívüli megközelítő utak (szükség esetén), — kert- és tájépítészeti munkarész, — megújuló energiaforrások alkalmazásának vizsgálata, a gazdaságosan beépíthető megoldások megtervezése.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai: A pályaművek értékelésének szempontjai: — mennyire illeszkedik a funkcionális kialakítás a tervezési programhoz, — mennyire felel meg a terv építészeti értelemben a modern kor esztétikai és funkcionális elvárásainak úgy, hogy közben megfelelő módon kezeli az építészetileg védett épületek és környezet architektúráját, — mennyire szolgál megfelelő háttérként az épített környezet a sporthoz és a rendezvényekhez, — mennyire illeszkedik az anyagfelhasználás a sporthoz és a környezethez, — milyen környezettudatos megoldások kerültek a tervben alkalmazásra, — milyen innovatív vagy az üzemeltetést segítő megoldások kerültek betervezésre, — mennyire teljesülnek a sportszakmai feltételek, — mennyire szervezettek az épületen kívüli és belüli közlekedési rendszerek, — mennyire teljesülnek rendezvény idején a beléptetéshez, orientációhoz és menekítéshez szükséges feltételek, — mennyire tér ki a pályázat arra, hogyan biztosítható az épületek és a környezet alacsony üzemeltetési költségei, — beruházási költség.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 40 000 000 HUF áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: bruttó 15 000 000 HUF. A megvétel legkisebb összege: bruttó 1 000 000 HUF. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 nyertes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok: A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték – az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával – a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó. A kérdések feltevésének határideje: 4.10.2017. 24:00 óra.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Kósa Lajos - elnök
Balogh Balázs - társelnök
Bartha László
Barta Ferenc
Cselovszki Zoltán
Orbán Csaba
Springer Ferenc
Szlovicsák István
Egri István

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 1) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 5.12.2017-ig a pályázat eredményét kihirdeti. 2) A Kiíró 2.10.2017-án,12:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Titkársága, 1143 Budapest, Stefánia út 2. 3) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel, a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és – a 23. § (3) bekezdés a.) pontja szerinti nyilatkozat hiányában – kiállíthatja. 4) A Kiíró a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott pályázóval a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kíván tervezési szerződést kötni. 5) Jelen tervpályázati eljárást a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (1143 Budapest, Stefánia út 2.) a Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina út 49.) ajánlatkérő szervezet, mint a Nemzeti Korcsolyázó Központ építtetőjének képviseletében folytatja le. 6) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paróczai Bernadett, lajstromszáma: 00176, kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján. A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint: A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, — a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta; — nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése); — nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el; — nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtók között van legalább egy fő építész és egy fő épületgépész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és egy fő épületgépész tervezői munkavégzésre; — elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége; — a pályamű szerzőit – a pályaműhöz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak, — a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik, — elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek; — felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja; — nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas; — vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi. A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályaműben is közreműködhetnek. A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból — a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül, — azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti, — a titkosságot sértő pályaművet, — azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll, — a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat. Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen