Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Natečaj za stanovanjsko sosesko Zvezna ulica , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026260
Tag der Veröffentlichung
08.04.2019
Aktualisiert am
22.07.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
30.05.2019
Abgabetermin Modell
06.06.2019
Preisgerichtssitzung
04.07.2019
Ausstellung
08/2019

2. Preis

Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
Mitarbeit: Anže Čuden · Hana Videmšek
Bauwerke: Miran Lozej
Mechanische Installationen: Marko Vrabec
Elektroinstallationen: Boštjan Vindšnurer
Brandschutz: Marko Kastelic
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,
 • 2. Preis: Mojca Gužič Trplan · Gregor Trplan,

3. Preis

Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
Mitarbeit: Tadej Rezar, študija osončenja
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,
 • 3. Preis: Prof. Dr. Matej Blenkuš · Katja Cimperman · Grega Valenčič · David Klobčar · Luka Javornik,

Anerkennung

Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
Landschaftsarchitektur: Gregor Vreš
Hebekonstruktionen: Edvard Štok
Mechanische Installationen: Sašo Poberžnik
Elektroinstallation: Tomaž Komel
Verkehrsregelung: Boštjan Ramovš
Brandschutz: Gregor Kušar
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
 • Anerkennung: Miloš Jeftič · Matic Čerin · Jona Rak Koceli · Rok Žurbi · Bojan Fratina · Urška Kopriva,
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
JSS MOL plant in Ljubljana, in dem Gebiet zwischen Šmartinska cesta, Flajšmanova ulica, Kavčičeva ulica und Pokopališka ulica, eine Reihe von gemeinnützigen Mietwohnungen zu errichten, die dazu beitragen werden, das Defizit an Mietwohnungen für gemeinnützige Zwecke in der Stadt zu verringern. Im Wettbewerbsgebiet ist der Bau von ca. 94 gemeinnützigen Mietwohnungen, Außen- und Verkehrsanlagen sowie des Baus der kommunalen Infrastruktur geplant. Die Größe der Wettbewerbsfläche beträgt ca. 10.000 m2. Die geplante Gesamtbruttofläche der Objekte über der Geländehöhe beträgt 7.796 m2.

Konkurenčna naloga
JSS MOL načrtuje v Ljubljani, v delu kareja med Šmartinsko cesto, Flajšmanovo ulico, Kavčičevo ulico in Pokopališko ulico, gradnjo večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj, ki bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj v mestu. Na natečajnem območju je predvidena gradnja okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območje je približno 10.000 m2. Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m2.

Preisgericht
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): Matic Kuščer, mag. inž. arh.
Član (naročnik): Tomaž Marc, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko,univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič
Izvedenec za osončenje: Urh Vidmar
Izvedenec za ponikovalno polje: Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec za OPN: Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnik natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.
08/04/2019 S69 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 069-163215
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
1719572000
Zarnikova ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420680
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Natečaj za stanovanjsko sosesko Zvezna ulica
Referenčna številka dokumenta: 351-7/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
Stanovanjska soseska Zvezna ulica
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajnimi pogoji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/05/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):
1. nagrada 9 000,00 EUR
2. nagrada 7 200,00 EUR
3. nagrada 5 400,00 EUR
Tri priznanja po 2 700,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29 700,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Razpisani odškodninski sklad:
19 odškodnin po 700,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13 300,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): Matic Kuščer, mag. inž. arh.
Član (naročnik): Tomaž Marc, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS):Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko,univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič
Izvedenec za osončenje: Urh Vidmar
Izvedenec za ponikovalno polje: Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenec za OPN: Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnik natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 19.4.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 26.4.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 17.5.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22.5.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 30.5. 2019 do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek 6.6.2019 do 12:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 5.7.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust 2019
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.5.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova ulica 3
Ljubljana
1000
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/04/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen