Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Narva, Kraavi 1 õppekompleksi , Narva/ Estland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029301
Tag der Veröffentlichung
24.06.2020
Aktualisiert am
24.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.09.2020
Preisgerichtssitzung
22.10.2020

1. Preis

Kolm Pluss Üks OÜ, Tallinn

2. Preis

Arhitektuuribüroo MA OÜ, Nõo vald

3. Preis

Innopolis Insenerid OÜ, Tartu

Anerkennung

Arhitektuuribüroo Salto OÜ, Tallinn

Anerkennung

Kauss Arhitektuur OÜ, Tallinn
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Designwettbewerb ermittelt den Gewinner des Wettbewerbs und schließt mit ihm Beschaffungsverträge auf der Grundlage des von ihm vorgeschlagenen Entwurfs und § 49 Abs. 6 RHS, auf dessen Grundlage die Gebäude des Studienkomplexes Narva, Kraavi 1 entworfen werden.
Vereinbarung 1: Abschluss mit dem Ministerium für Bildung und Forschung für die Gestaltung des Gemeinschaftsbereichs des Studiengebäudes und der Gebäude des staatlichen Gymnasiums
Vereinbarung 2: Abschluss mit dem Narva City Development and Economics Board für die Gestaltung des Grundschulstudiengebäudes
Vereinbarung 3: Mit der Stadtwirtschaftsbehörde der Stadt Narva über den Entwurf eines Kindergartengebäudes abzuschließen

Võistlusülesanne
Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankelepingud, mille alusel projekteeritakse Narva, Kraavi 1 õppekompleksi hooned.
Leping 1: Sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi õppehoone ja hoonete ühisala projekteerimiseks
Leping 2: Sõlmitakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga põhikooli õppehoone projekteerimiseks
Leping 3: Sõlmitakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga lasteaiahoone projekteerimiseks
24/06/2020    S120    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Estland-Tallinn: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2020/S 120-292882
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Nationale Identifikationsnummer: 10788733
Postanschrift: Tartu mnt 85
Ort: Tallinn
NUTS-Code: EE EESTI
Postleitzahl: 10115
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kairi Osolainen
E-Mail: info@rkas.ee
Telefon: +372 6063431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rkas.ee
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Haridus- ja Teadusministeerium
Nationale Identifikationsnummer: 70000740
Postanschrift: Munga tn 18
Ort: Tartu linn
NUTS-Code: EE EESTI
Postleitzahl: 50088
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kairi Osolainen
E-Mail: hm@hm.ee
Telefon: +372 6063431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.hm.ee
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Nationale Identifikationsnummer: 75029820
Postanschrift: Peetri plats 5
Ort: Narva linn
NUTS-Code: EE EESTI
Postleitzahl: 20308
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kairi Osolainen
E-Mail: info@narvaplan.ee
Telefon: +372 6063431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.narva.ee
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Wettbewerb betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2088112/general-info
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2088112/tenders
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ehitiste haldamine
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Narva, Kraavi 1 õppekompleksi arhitektuurikonkurss

Referenznummer der Bekanntmachung: 224832
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankelepingud, mille alusel projekteeritakse Narva, Kraavi 1 õppekompleksi hooned.
Leping 1: Sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi õppehoone ja hoonete ühisala projekteerimiseks.
Leping 2: Sõlmitakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga põhikooli õppehoone projekteerimiseks.
Leping 3: Sõlmitakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametiga lasteaiahoone projekteerimiseks.
Konkursil esitatud kavandi autori(te)le kuuluvad kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused, samuti kavandite omandiõigus. Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud kavandite omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus teostamiseks) lähevad hankijale üle pärast auhindade ja/või ergutuspreemiate väljamaksmist.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt on seotud toetusmeetmetega: 1. „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“2. Meede: 2014–2020.1.4 Koolivõrgu korrastamine

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Vähemalt ühele kavandi autorile peab olema omistatud arhitekti kutse kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses.
RHS § 99 lg 3 kohaselt ei ole lubade ja registreeringute (sh MTR registreeringute) osas teistele isikutele tuginemine lubatud.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

(Osa nr 0)

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Estnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Auhinnafondi suurus on kokku 27 500 EUR.
Esimene koht/võitja – preemia suurus 10 000 EUR.
Teine koht – preemia suurus 7 500 EUR.
Kolmas koht – preemia suurus 5 000 EUR.
Ergutuspreemia - preemia suurus 2 500 EUR.
Ergutuspreemia - preemia suurus 2 500 EUR.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Žürii esimees: Indrek Riisaar
Haridus- ja Teadusministeerium
riigivaraosakonna juhataja Žürii liikmed: - Kaie Enno
volitatud arhitekt
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
direktor - Toomas Adrikorn
volitatud arhitekt
Eesti Arhitektide Liit - Jüri Soolep
volitatud arhitekt-ekspert
Eesti Arhitektide Liit - Kadi Karmann
volitatud sisearhitekt
Eesti Sisearhitektide Liit Žürii varuliige: Jaak Uimerind
Eesti Arhitektide Liit Hääleõiguseta liige:- Ivan Sergejev
Studio Ivan Sergejev OÜ
koordinaator
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

Konkursil osalemiseks ja konkursiga seotud informatsiooni saamiseks tuleb huvitatud isikutel ennast riigihangete registris riigihanked.riik.ee registreerida. Ideekonkursi osalemisdokumendid koos kavandiga tuleb esitada läbi riigihangete registri ja dubleerivalt tuleb ideekavand tuua konkursi korraldaja aadressil pakkumuste esitamiseks määratud ajal.
Riigihange ei ole jaotatud osadeks, kuna tegemist on arhitektuurse terviklahendusega, mida ei ole võimalik ega otstarbekas esteetilistel põhjustel osadeks jagada. Hangitakse terviklikku ideed ja nägemust.
Pakkumuse dokument ei tohi ületada 20 MB. Pakkumuse dokumentide kogumaht digiallkirjastatult ei tohi ületada 100 MB. Kasutaja Interneti üleslaadimise kiirus peab olema vähemalt 5 Mbps.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postanschrift: Endla 13/Lõkke 5
Ort: Tallinn
Postleitzahl: 10122
Land: Estland
E-Mail: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internet-Adresse: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen