Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Danzig/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035565
Tag der Veröffentlichung
25.01.2023
Aktualisiert am
03.05.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
20.06.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
27.10.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis / Gewinner

Muro Architekci Sp. z o.o., Łódź
Krystyna Lachman-Pabich, Lachman Pabich Architekci, Łódź

2. Preis

heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław
 • 2. Preis: © heinlewischer, Wrocław

3. Preis

visio | architects and consultants, Gliwice
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist das architektonische und städtebauliche Konzept für das Projekt des Museums der Westerplatte und des Krieges von 1939 - der Zweigstelle des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig auf dem Gelände des Schlachtfelds auf der Westerplatte, das für die Geschichte und das kollektive Gedächtnis der polnischen Nation als Ort, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs - des größten bewaffneten Konflikts des 20. Jahrhunderts - symbolisiert, von besonderer Bedeutung ist, um das öffentliche Interesse zu verwirklichen, das darin besteht, das Wissen über die heldenhafte Verteidigung der Westerplatte im September 1939 zu verbreiten und den Schutz, die Erhaltung und die Aufwertung des Komplexes der Militärarchitektur auf dem Gelände der Westerplatte zu gewährleisten; Förderung des öffentlichen Interesses, das in der Verbreitung des Wissens über die heldenhafte Verteidigung der Westerplatte im September 1939 und in der Gewährleistung des Schutzes, der Instandhaltung und der Aufwertung des Komplexes von Objekten der Militärarchitektur auf dem Gelände der Westerplatte besteht. Die Investition wird in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 19. Juli 2019 über Investitionen in den Bau des Museums der Westerplatte und des Krieges von 1939 getätigt.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939-Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, które ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej Narodu Polskiego jako miejsce będące symbolem rozpoczęcia II wojny światowej- największego konfliktu zbrojnego XX wieku, w celu real;izacji interesu publicznego, polegającego na upowszechnieniu wiedzy bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte.Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Jury
Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka -Przewodnicząca Sądu Konkursowego
Dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz -Sędzia Referent
Dr inż. arch. Izabela Burda - członek Sądu Konkursowego
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor- członek Sądu Konkursowego
Mgr inż. arch. Igor Strzok - członek Sądu Konkursowego
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - członek Sądu Konkursowego
Dr inż. arch. Wacław Szarejko- członek Sądu Konkursowego
Mgr Filip Kuczma - członek Sądu Konkursowego
Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - członek Sądu Konkursowego
Mgr Adam Koperkiewicz- członek Sądu Konkursowego
Dr hab. Jacek Friedrich - członek Sądu Konkursowego
Dr Karol Nawrocki - członek Sądu Konkursowego
Prof. dr hab. Stanisław Radwański - członek Sądu Konkursowego
Dr Robert Domżał- członek Sądu Konkursowego
Mgr. inż. Piotr Zając- członek Sądu Konkursowego
20/06/2023    S117

Polska-Gdańsk: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 117-366061

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 018-050974)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Krajowy numer identyfikacyjny: 367011290

Adres pocztowy: pl.Bartoszewskiego 1

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-862

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Adrych, Karolina Chajbos

E-mail: przetargi@muzeum1939.pl

Tel.: +48 583237520

Faks: +48 583237530

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeum1939.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno- urbanistyczny na projekt koncepcyjny Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Numer referencyjny: PA.280.2(1).2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, które ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej Narodu Polskiego jako miejsce będące symbolem rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego XX wieku, w celu realizacji interesu publicznego, polegającego na upowszechnieniu wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu określa Rozdział II Regulaminu konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 018-050974

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Zamiast:

 

1.prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka -Przewodnicząca Sądu Konkursowego

2.dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz -Sędzia Referent

3.dr inż. arch. Izabela Burda - członek Sądu Konkursowego

4.prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski - członek Sądu Konkursowego

5.mgr inż. arch. Igor Strzok - członek Sądu Konkursowego

6.prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - członek Sądu Konkursowego

7.dr Janusz Janowski - członek Sądu Konkursowego

8.mgr Adam Koperkiewicz - członek Sądu Konkursowego

9.dr hab. Jacek Friedrich - członek Sądu Konkursowego

10.dr Karol Nawrocki - członek Sądu Konkursowego

11.prof. dr hab. Stanisław Radwański - członek Sądu Konkursowego

12.dr Robert Domżał - członek Sądu Konkursowego

13.mgr inż. Piotr Zając - członek Sądu Konkursowego

Powinno być:

 

1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka -Przewodnicząca Sądu Konkursowego

2.dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz -Sędzia Referent

3.dr inż. arch. Izabela Burda - członek Sądu Konkursowego

4.dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor- członek Sądu Konkursowego

5.mgr inż. arch. Igor Strzok - członek Sądu Konkursowego

6.prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - członek Sądu Konkursowego

7.dr inż. arch. Wacław Szarejko- członek Sądu Konkursowego

8.mgr Filip Kuczma - członek Sądu Konkursowego

9.prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - członek Sądu Konkursowego

10.mgr Adam Koperkiewicz- członek Sądu Konkursowego

11.dr hab. Jacek Friedrich - członek Sądu Konkursowego

12.dr Karol Nawrocki - członek Sądu Konkursowego

13.prof. dr hab. Stanisław Radwański - członek Sądu Konkursowego

14.dr Robert Domżał- członek Sądu Konkursowego

15. mgr. inż. Piotr Zając- członek Sądu Konkursowego

Sędziowie rezerwowi:

1. dr hab. inż.arch. Elżbieta Ratajczak-Piątkowska

2. dr.inż. arch. Magdalena Podwojewska

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
31/01/2023    S22

Polska-Gdańsk: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 022-060922

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 018-050974)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Krajowy numer identyfikacyjny: 367011290

Adres pocztowy: pl.Bartoszewskiego 1

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-862

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Adrych, Karolina Chajbos

E-mail: przetargi@muzeum1939.pl

Tel.: +48 583237520

Faks: +48 583237530

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeum1939.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno- urbanistyczny na projekt koncepcyjny Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Numer referencyjny: PA.280.2(1).2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, które ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej Narodu Polskiego jako miejsce będące symbolem rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego XX wieku, w celu realizacji interesu publicznego, polegającego na upowszechnieniu wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu określa Rozdział II Regulaminu konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 018-050974

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:

 

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt koncepcyjny Muzeum Westerplatte i Wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Numer referencyjny: PA.280.2(1).2023

Powinno być:

 

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Numer referencyjny:PA.280.2(1).2023

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
25/01/2023    S18

Polska-Gdańsk: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 018-050974

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Krajowy numer identyfikacyjny: 367011290

Adres pocztowy: pl.Bartoszewskiego 1

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL634 Gdański

Kod pocztowy: 80-862

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Elżbieta Adrych, Karolina Chajbos

E-mail: przetargi@muzeum1939.pl

Tel.: +48 583237520

Faks: +48 583237530

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeum1939.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno- urbanistyczny na projekt koncepcyjny Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Numer referencyjny: PA.280.2(1).2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, które ma szczególne znaczenie dla historii oraz pamięci zbiorowej Narodu Polskiego jako miejsce będące symbolem rozpoczęcia II wojny światowej – największego konfliktu zbrojnego XX wieku, w celu realizacji interesu publicznego, polegającego na upowszechnieniu wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu określa Rozdział II Regulaminu konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

a)Nie podlega wykluczeniu na podstawie:art.108ust1orazart.109 ust.1pkt 4-5,pkt 6orazart. 109 ust.1 pkt 7-10 Ustawy, art. 7ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. b)Spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: 1.Dysponuje na etapie Konkursu:1)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, i 2) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe w zakresie architektury krajobrazu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Opracowań konkursowych. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2.Będzie dysponować na etapie wykonywania Umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. ppkt 3) Regulaminu. c) Spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył: 1)co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których projekt budowlany został zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowę – w zakresie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 (z wyłączeniem kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad itp., budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych),1241,1262,1263,lub1264,1265 (z wyłączeniem zadaszonych trybun do oglądania sportów na świeżym powietrzu) według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o powierzchni użytkowej każdego z budynków nie mniejszej niż 5.000 m2, o wartości każdej umowy (kontraktu) minimum1.000.000,00 zł brutto. 2)co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budynków lub budowli wpisanych do rejestru zabytków lub objętych inną formą ochrony konserwatorskiej, na podstawie których zostały wydane decyzje odpowiedniego Konserwatora Zabytków pozwalające na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub objętym inną formą ochrony konserwatorskiej; 3)co najmniej 1 usługę, w skład której wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obejmującej w szczególności: budowę alejek parkowych i utworzenie terenów zieleni (nasadzeń) i elementów małej architektury itp., o powierzchni nie mniejszej niż 10 000m24)co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie Projektu budowlanego,Projektu wykonawczego,przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz STWIORB dotyczących obiektu,dla którego Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- Rozdz.III Reg. konkursu

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

OPRAC.STUDIALNE:a)Jakość ideowo artystyczna oddająca charakter dziedzictwa i znaczenia Muzeum Westerplatte i Wojny1939 Oddziału MIIWŚ wGdańsku, oraz odpowiadająca jej atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;b)Funkcjonalność użytkowa całego układu przestrzennego MWiW 1939 Oddziału MIIWŚ w Gdańsku;c)Trafność wpisania proponowanych rozwiązań w kontekst otoczenia i koncepcję ideową całego założenia przestrzennego;d)Realność i optymalizacja ekonomiczna rozwiązania przestrzeni i programu pod kątem zachowania budżetu Inwestycji.PRACEKONKURSOWE:a)Jakość ideowo artystyczna oddająca charakter dziedzictwa i znaczenia MWiW 1939 Oddziału MIIWŚ w Gdańsku, oraz odpowiadająca jej atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu;b)Funkcjonalność użytkowa całego układu przestrzennego MWiW 1939 Oddziału MIIWŚ;c)Trafność wpisania proponowanych rozwiązań w kontekst otoczenia i koncepcję ideową całego założenia przestrzennego;d)Realność i optymalizacja ekonomiczna rozwiązania przestrzeni i programu pod kątem zachowania budżetu Inwestycji;e)Jakość ideowo artystyczna rozwiązań nowych obiektów i adaptowanych budynków w kontekście ich funkcjonalności i przeznaczenia;f)Zastosowanie rozwiązań proekol. i energooszczędn. w budynkach i w zagospodarowaniu terenu;g)Zastosowanie rozwiązań niegenerujących nadmiernych kosztów utrzymania i eksploatacji;h)Maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1.1. W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne, tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej Pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 240.000 zł brutto. Oprócz Nagród pieniężnych, Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2.2.

1.2. W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje: 1.2.1.Nagrody pieniężne I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 75.000 zł brutto, II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50.000 zł brutto, III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40.000 zł brutto. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna). Trzy Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 25.000 zł brutto zostaną przyznane dla Uczestników każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrodą, do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Warunkiem wypłaty Nagród pieniężnych oraz zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki jest: a.Podpisanie przez Uczestników konkursu umowy o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem utworu do celów promocji Konkursu i Organizatora oraz publikacji utworu. Szczegółowe informacje zawiera Rozdz. VIII Regulaminu konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1.prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka -Przewodnicząca Sądu Konkursowego
2.dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska- Janowicz -Sędzia Referent
3.dr inż. arch. Izabela Burda - członek Sądu Konkursowego
4.prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski - członek Sądu Konkursowego
5.mgr inż. arch. Igor Strzok - członek Sądu Konkursowego
6.prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - członek Sądu Konkursowego
7.dr Janusz Janowski - członek Sądu Konkursowego
8.mgr Adam Koperkiewicz - członek Sądu Konkursowego
9.dr hab. Jacek Friedrich - członek Sądu Konkursowego
10.dr Karol Nawrocki - członek Sądu Konkursowego
11.prof. dr hab. Stanisław Radwański - członek Sądu Konkursowego
12.dr Robert Domżał - członek Sądu Konkursowego
13.mgr inż. Piotr Zając - członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu są dostępne na stronie internetowej konkursu: https://muzeum1939.pl/konkurs-projekt-koncepcyjny-MWiW1939

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-522

Państwo: Polska

Tel.: +48 226958504

Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo, że zamawiający był do tego zobowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście,

za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen