Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Neubau des Stanisław Wyspiański Museums / Koncepcji Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
 • Neubau des Stanisław Wyspiański Museums / Koncepcji Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
 • Neubau des Stanisław Wyspiański Museums / Koncepcji Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Neubau des Stanisław Wyspiański Museums / Koncepcji Muzeum Stanisława Wyspiańskiego , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026470
Tag der Veröffentlichung
03.05.2019
Aktualisiert am
30.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Stadtplaner*innen
Auslober
Koordination
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Wrocław
Abgabetermin
03.06.2019
Abgabetermin Pläne
26.07.2019
Preisgerichtssitzung
12.08.2019
Abgabetermin 2. Phase
04.10.2019
Preisgerichtssitzung 2. Phase
11.10.2019

1. Preis / Gewinner

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Breslau
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
 • 1. Preis / Gewinner © Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

2. Preis

BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau
 • 2. Preis: BBGK Architekci, Warschau

Anerkennung

ANALOG Piotr Śmierzewski, Koszalina
 • Anerkennung: ANALOG Piotr Śmierzewski, Koszalina
 • Anerkennung: ANALOG Piotr Śmierzewski, Koszalina

Anerkennung

JSK Architekci Sp. zo.o, Warschau
 • Anerkennung: JSK Architekci Sp. zo.o, Warschau
 • Anerkennung: JSK Architekci Sp. zo.o, Warschau

Lobende Erwähnung

CAVU Architekci, Krakau
 • Lobende Erwähnung: CAVU Architekci, Krakau
 • Lobende Erwähnung: CAVU Architekci, Krakau

Lobende Erwähnung

HRA Architekci, Warschau
 • Lobende Erwähnung: HRA Architekci, Warschau
 • Lobende Erwähnung: HRA Architekci, Warschau

Lobende Erwähnung

Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice
 • Lobende Erwähnung: Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice
 • Lobende Erwähnung: Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice
Verfahrensart
Offener, zweiphasiger Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Museum Stanisław Wyspiański soll Teil eines größeren Ganzen werden, nämlich des neuen Museumsviertels von Krakau. Das entworfene Gebäude soll zu einem modernen narrativen biographischen Museum werden, das die Person, das künstlerische Werk und das Erbe von Stanisław Wyspiański in einem breiten Kontext seiner Zeit vor dem Hintergrund der europäischen und internationalen Kunst präsentiert. Seine Funktionen sollen weit über die einer Werkgalerie eines herausragenden Künstlers hinausgehen. Das neue Museum soll als Bildungs- und Wissenszentrum fungieren, das es der Öffentlichkeit ermöglicht, die Werke und das Erbe von Stanisław Wyspiański in vollem Umfang zu nutzen. Das Museum Stanisław Wyspiański, ein prominenter Vertreter der polnischen Moderne, soll den vielseitigen und universellen modernen und europäischen Charakter seines Werkes demonstrieren, in dem bildende Kunst, Literatur, Theater und sogar Architektur und Denkmalpflege interagieren.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die beste architektonische und städtebauliche Lösung für den Bau des Museums Stanisław Wyspiański zu finden. Es wird davon ausgegangen, dass das beste von der Wettbewerbsjury ausgewählte Konzept den einzigartigen Charakter des Projekts berücksichtigt. Die Vertragseinheit erwartet, dass auf dem Gelände, das zum Schaufenster der Stadt und der Region werden soll, eine zeitgenössische Architektur von höchster Qualität errichtet wird. Es ist wichtig, die angewandten Lösungen mit den Kontexten zu verknüpfen, die sich auf die allgemeinen Funktions- und Nutzenannahmen für das gesamte Museumsviertel beziehen (Hauptgebäude des Nationalmuseums in Krakau, Unabhängigkeits-Gebotsmuseum, das ehemalige Krakauer Hotel mit dem Lager- und Konservierungszentrum und den Raum, der alle genannten Einrichtungen verbindet). Das Investitionsvorhaben soll die Fassade zwischen dem Hauptgebäude des Nationalmuseums in Krakau und dem Zaczek Students' Home im Westen ergänzen. Es darf den Betrieb des Hauptgebäudes des Nationalmuseums in Krakau nicht beeinträchtigen.

Zadanie konkurencyjne
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego ma być częścią większej całości, nowego Kwartału Muzealnego w Krakowie. Projektowane muzeum ma w założeniu stanowić nowoczesne, narracyjne muzeum biograficzne, które będzie prezentowało sylwetkę, dorobek artystyczny i spuściznę Stanisława Wyspiańskiego w szerokim kontekście epoki oraz sztuki europejskiej i światowej. Ma ono spełniać zadania o wiele szerzej zakrojone, niźli tylko galeria dzieł wybitnego twórcy. Ma być to instytucja w formule centrum nauki i wiedzy, pozwalająca w pełnym wymiarze korzystać z dorobku i dziedzictwa Stanisława Wyspiańskiego. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, pierwszoplanowej postaci polskiego modernizmu, powinno pokazywać jak bardzo różnorodny i uniwersalny, nowoczesny i europejski charakter ma jego twórczość, w której przenikają się sztuki piękne, literatura, teatr, a nawet architektura oraz konserwacja zabytków.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Zakłada się, że wybrana przez Sąd konkursowy koncepcja uwzględniać będzie szczególny charakter przedsięwzięcia. W przedmiotowej lokalizacji Zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, mogącej stać się wizytówką miasta i regionu. Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstami odnoszącymi się do ogólnych założeń funkcjonalnych i użytkowych całego Kwartału Muzealnego (Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czynu Niepodległościowego przy ul. Oleandry, dawnego Hotelu „Cracovia” wraz z centrum magazynowania i konserwacji oraz przestrzeni łączącej wszystkie wymienione obiekty). Inwestycja powinna stanowić uzupełnienie pierzei pomiędzy Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oraz znajdującym się od zachodu Domem Studenckim „Żaczek”. Inwestycja nie powinna powodować ograniczeń w funkcjonowaniu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Preisgericht
Architekt Maciej Miłobędzki, KSK SARP Niederlassung Warschau, Vorsitzender Wettbewerbsrichter
Architekt Marcin Brataniec, KSK SARP Niederlassung Krakau, Richter für Berichterstattung im Wettbewerb
Architekt Rainer Mahlamäki, Professor, Finnland, Richter für ausländische Wettbewerbe
Architekt Simon Ewings, Großbritannien/Norwegen, Richter für ausländische Wettbewerbe
Architekt Jacek Droszcz, KSK SARP Wybrzeże Niederlassung
Architekt Olaf Jasnorzewski, Vertreter der MPOIA RP
Łukasz Gaweł, PhD, MNK, Stellvertretender Direktor für Strategie, Entwicklung und Kommunikation
Magdalena Czubińska, MNK, Bevollmächtigte des Direktors für die Ausstellungen
Daniel Hankus, MNK, Leiter der technischen Abteilung
03/05/2019 S86 Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 086-207547
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Krakowie
Adres pocztowy: al. 3-go Maja 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-062
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
E-mail: zam_publ@mnk.pl
Tel.: +48 124335621
Faks: +48 124335555
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mnk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.malopolska.pl/mnkrakow
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Adres pocztowy: pl. Szczepański 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-011
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kaszyński
E-mail: konkurs-mw2019@sarp.krakow.pl
Tel.: +48 691712327
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.krakow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury

I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs architektoniczno–urbanistyczny dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
Numer referencyjny: EP-ZP-271-20/19
II.1.2)Główny kod CPV
71220000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71420000
71248000
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji budynku Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowanego na działce przylegającej do Gmachu Głównego od strony zachodniej. Ma być to realizacja w istotny sposób wpisująca się w uwarunkowania przestrzenne projektowanego Kwartału Muzealnego i stanowiąca integralny element przestrzeni z zachowaniem właściwych proporcji. Inwestycja planowana jest na dz. nr 191/2 (inwestycja kubaturowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna), 207/5 (wyłącznie infrastruktura techniczna i komunikacyjna), obr. 12, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy al. 3 Maja w Krakowie.
2. Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu a także rangę projektowanego obiektu i wartości jakie powinien wnosić.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu, a także założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe oraz opis lokalizacji inwestycji stanowi załącznik nr M01 do Regulaminu Konkursu pt. „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe”.
4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu „Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa wyżej, Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Szczegółowe informacje w VI.3) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
Kryteria oceny etapu 1
1) wartość estetyczna rozwiązań architektonicznych, w tym oryginalność, atrakcyjność i racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
2) oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem,w tym trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność rozwiązań urbanistycznych,
3) racjonalność przyjętych rozwiązań dot. kosztów realizacji,
4) koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.
Kryteria oceny prac konkursowych etapu 2
1) atrakcyjność oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych;
2) trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania;
3) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów, w tym rodzaj rozwiązań technicznych umożliwiających realizację możliwie największej przestrzeni ekspozycyjnej w określonym budżecie inwestycji;
4) zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych;
5) koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji,
6) koszt dokumentacji projektowej

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
1. Wszyscy uczestnicy zaproszeni do złożenia prac konkursowych w etapie 2 Konkursu, którzy złożą pracę konkursową otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 (trzydzieści tysięcy) PLN brutto oraz mogą dodatkowo otrzymać wyróżnienia honorowe.
2. Zamawiający przyzna nagrodę dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą:
a) nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto (pierwsza nagroda) oraz
b) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie Pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Muzeum Stanisława Wyspiańskiego.
3. Zamawiający przyzna nagrodę pieniężną w wysokości dodatkowo 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) PLN dla Uczestnika Konkursu, którego pracy Sąd konkursowy przyzna drugą nagrodę.
4. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 275 000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) PLN brutto. Wyżej wymienione kwoty podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Terminy określone powyżej dotyczą również zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego pracę uznano za najlepszą.
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Maciej Miłobędzki
Marcin Brataniec
Rainer Mahlamäki
Jacob Kurek
Jacek Droszcz
Olaf Jasnorzewski
Łukasz Gaweł
Magdalena Czubińska
Daniel Hankus

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22, oraz ust. 5 pkt. 1, 3, Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Każdy Uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1, 1b Ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:
1) posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji jest mowa w pkt. 8.2. Regulaminu Konkursu;
2) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu Konkursu.
3. W przypadku, gdy uczestnicy wspólnie biorą udział w Konkursie, będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy uczestnicy występujący wspólnie.
4. W zakresie warunków wymienionych pkt. 2.1)., Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, że:
1) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
2) posiada zdolność techniczną lub zawodową, tj. doświadczenie w należytym wykonaniu co najmniej 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi Konkursu tj. wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) w sposób należyty usług polegających na sporządzeniu kompleksowej, wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjno-bud., elektrycznej, sanitarnej i niskoprądowej z zakresu zabezpieczeń elektronicznych i zarządzania budynkiem) dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) dla 1 budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), o powierzchni użytkowej co najmniej 2 000 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu, która to wielobranżowa dokumentacja stanowiła w ciągu pięciu ostatnich lat podstawę do uzyskania ostatecznego lub prawomocnego pozwolenia (pozwoleń) na budowę, a także właściwych projektów wyk.
5. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub osoby fizyczne posiadające uprawnienia wymagane w punkcie 4.1) to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
6. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba lub osoby fizyczne będące autorem lub współautorem projektu/projektów, o których mowa w punkcie 4.2), to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
7. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
8. W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych Regulaminie Konkursu, Uczestnik powinien złożyć:
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w wersji papierowej, sporządzony zgodnie co do treści z załącznikiem nr F01 do Regulaminu Konkursu.
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
3) Oświadczenie, (zgodne z załącznikiem nr F16 do Regulaminu)
4) Wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr F09 do Regulaminu)
5) Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytą realizację (zgodnie z załącznikiem nr F10 do Regulaminu)
Dopuszcza się złożenie wniosków w języku angielskim

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie także następujące przepisy wykonawcze do Pzp.:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz.U. z Dz.U.2018.1092);
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U.Dz.U.2018.972)
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/05/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen