Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

MotoGP versenypálya- és sportkomplexum tervezése , Debrecen/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030431
Tag der Veröffentlichung
07.12.2020
Aktualisiert am
21.04.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
19.02.2021
Preisgerichtssitzung
18.03.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Preis

Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft.

3. Preis

Viador Átrium Stúdió Kft.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand der Entwurfsausschreibung ist die Gestaltung des Bereichs der Auto- und Motorsport-Rennstrecke in der Nähe von Hajdúnánás und des zugehörigen multifunktionalen Auto- und Motorsportkomplexes - Transport, Service und Einrichtungen. Die Anlage befindet sich auf einer Fläche von ca. 500 Hektar und umfasst mehrere Strecken und zugehörige Gebäude, Serviceeinrichtungen und die Bereiche, in denen sie versorgt werden.

Versenyfeladat
A tervpályázat tárgya a Hajdúnánás közelében lévő autó- és motorsport versenypálya és a hozzá kapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában.
07/12/2020    S238
I.II.III.IV.VI.
Ungarn-Debrecen: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2020/S 238-588985
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_11655240
Postanschrift: Piac utca 77.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4025
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Pacza József
E-Mail: kmvp.kft@kmvp.hu
Telefon: +36 209578518
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kmvp.hu
Adresse des Beschafferprofils: www.kmvp.hu
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274972020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274972020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Korlátolt Felelősségű Társaság
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Sportlétesítmény működtetése
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

MotoGP versenypálya- és sportkomplexum tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001274972020
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

A tervpályázat tárgya a Hajdúnánás közelében lévő autó- és motorsport versenypálya és a hozzá kapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában.
A fejlesztés főbb elemei:
Tervezési terület mérete: 620 ha
Versenypálya nyomvonala: 4,4 km
Épületek főbb adatai:
Főépület: kb. 10 000 m2
Főlelátók: 12 000 fő
Másodlagos lelelátók: 15-20 000 fő
Üzemeltetési és biztonsági épületek összesen: kb. 5 000 m2
Versenyrendezés épületei: kb. 2 000 m2
Egyéb területek:
Parkolók: 25 000 db
Gokart versenypálya és épület
Bérelhető gokart pálya és épület
Flat track versenypálya és épület
Fejlesztési terület kb. 300 000 m2 (30 ha)
További információk a tervpályázati dokumentációban találhatók.
Karakterkorlátra tekintettel a IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok pont kifejtése:
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, II. Szakma Építészeti-Műszaki tervezés: É jelű és KÉ jelű szakterület

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

— közlekedési rendszerek kialakítása, a technológiai útvonalak szétválasztása
— a területen a versenyrendezéshez szükséges funkciók kialakítása
— gazdaságos üzemeltethetőség feltételeinek megteremtése
— főépület és a főlelátó építészeti minősége
— versenybiztonság- és versenyszervezési szempontok érvényesítése
— költségvetés értékelése
— területfelhasználás optimalizálása

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/02/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Ungarisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Nettó 30 000 000,- HUF keretösszeg, legmagasabb díj nettó 10 000 000,- HUF legalacsonyabb díj nettó 4 000 000,- HUF. A megvétel legkisebb összege: nettó 1 500 000,- HUF

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontban foglaltak szerint.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Elnök: Kósa Lajos. Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Társelnök: Kováts András. Jelölő szervezet: Magyar Építész Kamara
Tag: Finta Sándor (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Gábor István (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Marosán Andrea (település tervező). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Balogh Balázs (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Tüske Zsolt (közlekedés építőmérnök). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet)
2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.
3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.
4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.
5) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 24.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.
6) Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.
7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.
8) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2021. március 19-én 10:00 órakor tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. (Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.) Helyszín: Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Ajánlatkérő a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküldi, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.
9) A Kiíró 2020. december 16-án, 10.00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal főbejárata.
10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltevésének határideje: 2020. december 23. 24.00 óra.
11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.
12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett (lajstromszáma: 00176)
A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban
Meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint:
A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,
— a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
— nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése),
— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,
— nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) és 1 fő közlekedési építmények tervezési szakterületű („KÉ” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és közlekedési építmények tervezői munkavégzésre,
— elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál és a Magyar Mérnök Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,
— a pályamű szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,
— a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
— elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt,
— felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja,
— nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas,
— vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályaműben is közreműködhetnek.
A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból
— a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,
— azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,
— a titkosságot sértő pályaművet,
— azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,
— a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.
Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára. A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen