Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Modernizarea Liceului teoretic Nicolae Balcescu si a strazilor adiacente , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032306
Tag der Veröffentlichung
10.08.2021
Aktualisiert am
11.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
29.10.2021
Preisgerichtssitzung
07.11.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

SQM ARCHITECTURE S.R.L.
Filip S Concept
HAB PRO CREATIV S.R.L.

2. Preis

SIMPLE ARCHITECTURE S.R.L.

3. Preis

Norma Arhitectură și Urbanism

Anerkennung

STARH
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architekturwettbewerb zum Thema ''Modernisierung des Theoretischen Nicolae-Balcescu-Gymnasiums und der angrenzenden Straßen'', Cluj-Napoca.

Sarcina de concurs
Concurs de solutii cu tema ''Modernizarea Liceului teoretic Nicolae Balcescu si a strazilor adiacente'', Cluj-Napoca.
10/08/2021    S153
I.
II.
III.
IV.
VI.
România-Cluj-Napoca: Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală

2021/S 153-407739

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca

Număr naţional de înregistrare: 4305857

Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod NUTS: RO113 Cluj

Cod poștal: 400001

Țară: România

Persoană de contact: lucia lupea, mirona craciun(OAR)

E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Telefon: +40 264596030

Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003060
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Transilvania

Număr naţional de înregistrare: 14492884

Adresă: Bdul Eroilor nr. 22 ap. 10, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Localitate: NA

Cod poștal: 400129

Țară: România

Persoană de contact: Mirona Craciun

Telefon: +40 728330140

E-mail: secretar@oartransilvania.ro

Cod NUTS: RO113 Cluj

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.oartransilvania.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale
Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:


Concurs de solutii cu tema ''Modernizarea Liceului teoretic Nicolae Balcescu si a strazilor adiacente'', Cluj-Napoca

Număr de referinţă: 330507
II.1.2)Cod CPV principal
71230000 Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:


Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru ''Modernizarea Liceului teoretic Nicolae Balcescu si a strazilor adiacente'', Cluj-Napoca; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:


Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:


cf pct. II.2.5 de mai sus

Totodata, precizam ca in cadrul negocierii fara publicare pentru atribuirea contractului se va utiliza criteriul ''cel mai bun raport calitate-pret'', in cadrul caruia pretul va avea pondere 90% si durata de prestare a serviciilor 10%, se vor avea in vedere prev. pct. 4.2.8 din Regulament.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 29/10/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):


premiul I - valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii ,

premiul II - 120.000 lei

premiul III- 60000 lei

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:


platile pentru premiile 2 si 3 se vor face cf pct. 3.18.2 din Regulament

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Daniel Pop
Johannes Bertleff
Stefan Tuchila
Horia Marinescu
Mihaela Criticos
Mariana Michiu
Serban Patrulius
Maria Duda
Daniela Calciu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:


Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Se va avea in pct. 3.5 din Regulament.

Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin. 3 din HG 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:


In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen