Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Miniplex Stadtkino , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028145
Tag der Veröffentlichung
07.01.2020
Aktualisiert am
12.05.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
05.03.2020
Preisgerichtssitzung
16.04.2020

1. Preis

Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,
 • 1. Preis: Peter Gabrijelčič · Tomaž Ebenšpanger · Boštjan Gabrijelčič · Aleš Gabrijelčič · Anja Mencinger · Nik Solina · Lovre Mohorič,

2. Preis

a2o2 arhitekti, Ljubljana
Klara Bohinc · Uršula Novak · Žiga Ravnikar
Eva Senekovič · Andraž Žmuc
Mitarbeit: Tomaž Habič, HIŠA d.o.o. (Hochbau)
Milivoj Kodrič (Brandschutzdesign)
Marko Vrabec, EMINEO d.o.o. (mechanische Installation)
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: a2o2 arhitekti, Ljubljana

3. Preis

Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,
 • 3. Preis: Tamás Fialovszky · Tamás Ábrahám · Luca Mudry,

Anerkennung

Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
Aljoša Dekleva · Prof. Tina Gregorič · Jan Žužek · Dan Mrevlje
Marija Plavčak · Nika Kovačič (Präsentationsschemata)
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Ljubljana

Anerkennung

Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
Robert Potokar · Mateja Šetina · Andrej Fojkar
Sabina Colnar · Špela Ščančar · Mina Gutović
Mitarbeit: Tina Gradišer · Anže Kotnik
Andrej Fojkar (Brandschutz)
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • Anerkennung: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana

Anerkennung

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
Rok Žnidaršič · Jerneja Fišer Knap · Samo Mlakar
Dino Mujić · Katja Ivić
Matej Barič, Gorup Avdio Gorup Stojan s.p.

Mitarbeit: Teja Gorjup · Dejan Fortuna, Medprostor
Franc Pezdirc (Konstruktion)
Marko Vrabec, EMINEO d.o.o. (mechanische Installation)
Boštjan Mikec (Elektroinstallation)
Milivoj Kodrič (Feuer)
Martin Horvat, kustos MMGL · Katarina Toman Kracina,
restavratorka MMGL (Archäologie)
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o., Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Auftraggeber, die Stadt Ljubljana, möchte die bestehende Unterführung Ajdovščina in Ljubljana revitalisieren. Die Unterführung befindet sich im Stadtzentrum und verläuft zwischen Metalka und dem Park der slowenischen Reformation. Sie wurde 1976 erbaut und bot Fußgängern eine sichere Überquerung der einst sehr belebten Slovenska-Cesta, zu der Geschäfte und Serviceaktivitäten gehörten. Heute hat die Unterführung jedoch an Bedeutung verloren, da das gesamte Gebiet der Slovenska cesta fußgängerfreundlicher ist und ein Fußgängerüberweg außerhalb des Gebiets nicht mehr erforderlich ist. Dies spiegelt sich auch in der eher verlassenen und leeren U-Bahn wider, da viele Einzelhandelsgeschäfte bereits ihre Türen geschlossen haben.

Mit dieser Ausschreibung möchte der Investor die professionellsten Lösungen für die Einrichtung des Miniplex Stadtkinos und den Hersteller von Projektdokumenten für die Änderung des Zwecks, den Wiederaufbau und die Erweiterung der bestehenden Unterführung von Ajdovščina sowie die Installation der öffentlichen Einrichtung Kinodvor erhalten.

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi revitalizirati obstoječi podhod Ajdovščina v Ljubljani. Podhod se nahaja v ožjem mestnem središču in poteka med Metalko in Parkom slovenske reformacije. Bil je zgrajen leta 1976 in je pešcem zagotavljal varno prečkanje nekoč zelo prometne Slovenske ceste, v njem so bile trgovine in servisne dejavnosti. Vendar pa je danes podhod izgubil svoj pomen, saj je celotno območje Slovenske ceste pešcem bolj prijazno in izven-nivojski prehod za pešce ni več potreben. To se kaže tudi v precej zapuščenem in praznem podhodu, saj so mnogi trgovski lokali že zaprli svoja vrata.

S tem natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev minipleksa mestnega kina, ter pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in prizidavo k obstoječemu podhodu Ajdovščina, skupaj z umestitvijo programa Javnega zavoda Kinodvor v objekt.

Preisgericht / Ocenjevalna Komisija
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, podžupan MOL
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Članica (naročnik): Metka Dariš, univ.dipl.oblikovalka vizualnih komunikacij
Članica (naročnik): Majda Gostinčar, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh.
Članica (ZAPS): Vanja Gregorc Vrhovec, univ.dipl.inž.arh.
Član (ZAPS): Arne Vehovar, univ.dipl.inž.arh.
Namestnica članov (naročnik): Vladka Ljubanović, univ.dipl.inž.arh.
Namestnik članov (ZAPS): Uroš Rustja, univ. dipl. inž.arh.
Poročevalka A: Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za urbanizem: Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za ZVDS: Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za ekonimiko gradnje: Milan Čerkez, udig
Izvedenec za tehnologijo: Bojan Bajsič, vodja tehničnega oddelka Kinodvor
Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
24/12/2019 S248 Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 248-615853
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Minipleks mestnega kina
Referenčna številka dokumenta: 430-2704/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Minipleks mestnega kina.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/03/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 9 000,00 EUR
2. nagrada 7 200,00 EUR
3. nagrada 5 400,00 EUR
Tri priznanja po 2 700,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29 700,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh.
Članica (naročnik): Metka Dariš, univ.dipl.oblikovalka vizualnih komunikacij
Članica (naročnik): Majda Gostinčar, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh.
Članica (ZAPS): Vanja Gregorc Vrhovec, uni.dipl.inž.arh.
Član (ZAPS): Arne Vehovar, univ.dipl.inž.arh.
Namestnica članov (naročnik): Vlatka Ljubanović, univ.dipl.inž.arh.
Namestnik članov (ZAPS): Uroš Rustja, univ.dipl.inž.arh.
Poročevalka A: Dalija Tanšek, univ.dipl.inž. arh.
Izvedenka za urbanizem: Irena Ostojić, univ.dipl.inž. arh.
Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 7.2.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 2. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 25.2.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27.2.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 5.3.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10.4.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2020
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.2.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Ljubljana
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen