Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Meziprostory Pražské tržnice , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032154
Tag der Veröffentlichung
09.07.2021
Aktualisiert am
19.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Koordination
MOBA studio s.r.o., Prag
Abgabetermin
15.10.2021 14:00
Preisgerichtssitzung
22.03.2022

1. Preis

Studio Perspektiv s.r.o.

2. Preis

BETWEEN s.r.o.

3. Preis

Boele s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Prager Markt nimmt mehr als 100 000 m2 ein. Das gesamte Gebiet ist seit 1993 als unbewegliches Kulturdenkmal der Tschechischen Republik geschützt. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des öffentlichen Raums der Prager Markthalle. Ziel ist es, die Qualität des öffentlichen Raums zu fördern und Verbesserungen in Bezug auf Funktionalität, Raffinesse, Sicherheit, Ökologie und Ästhetik des öffentlichen Raums zwischen den Gebäuden, die den Markt bilden, zu erreichen. Zweck des Wettbewerbs ist es, durch die Vergabe von Preisen die Teilnehmer auszuwählen, mit denen der Auftraggeber über die Vergabe des späteren Auftrags in einem Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung gemäß den Bestimmungen der Paragraphen 143(2) und 65 des Gesetzes (im Folgenden PPA genannt) verhandelt, wie in diesen Bedingungen beschrieben.
Ziel der Ausschreibung ist es also, einen Partner für ein Qualitätsprojekt zu finden, das von der Fertigstellung des Entwurfs bis zu seiner erfolgreichen Umsetzung reicht.

Pražská tržnice zaujímá více než 100 000 m2. Celý areál je památkově chráněn již od roku 1993 jako nemovitá kulturní památka České republiky. Předmět soutěží je návrh úprav veřejného prostoru areálu Pražská tržnice. Cílem je podpořit kvality veřejného prostoru a přinese zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky veřejného prostranství mezi objekty tvořící tržnici. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách.
Cílem soutěže je tak najít partnera pro kvalitní projekt od dopracování návrhu po jeho úspěšné realizaci.
09/07/2021    S131

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 131-348522

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha

Národní identifikační číslo: 00064581

Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2

Obec: Praha 1

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 110 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha.eu

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Moba studio s.r.o.

Národní identifikační číslo: 61459712

Poštovní adresa: U Půjčovny 953/4

Obec: Praha 1

PSČ: 110 00

Země: Česko

Kontaktní osoba: Igor Kovačević

Tel.: +420 603810083

E-mail: igor@cceamoba.cz

Kód NUTS: CZ01 Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://cceamoba.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001501
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Meziprostory Pražské tržnice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Pražská tržnice zaujímá více než 100 000 m2. Celý areál je památkově chráněn již od roku 1993 jako nemovitá kulturní památka České republiky. Předmět soutěží je návrh úprav veřejného prostoru areálu Pražská tržnice. Cílem je podpořit kvality veřejného prostoru a přinese zlepšení funkčnosti, kultivovanosti, bezpečnosti, ekologie a estetiky veřejného prostranství mezi objekty tvořící tržnici. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách.

Cílem soutěže je tak najít partnera pro kvalitní projekt od dopracování návrhu po jeho úspěšné realizaci.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita krajinářského a architektonického řešení komfort a flexibilita užívání, funkčnost ekologického konceptu, modrozelená infrastruktura, funkčně provozní řešení, orientace, logické vazby a komfort uživatelů,

b) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům.

Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/10/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 4 750 000 CZK,

První cena se stanovuje ve výši 1 500 000 CZK,

Druhá cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK,

Třetí cena se stanovuje ve výši 750 000 CZK.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 1 500 000 CZK. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 500 000 CZK.

Zadavatel neudělí žádné odměny.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Gabu Heindl, architektka, gabuheindl.at
Irakli Eristavi, architekt, zerozero.sk
Régis Guignard, krajinářský architekt, agencemeristeme.wordpress.com
Štěpánka Šmídová, krajinářská architektka, smidova-la.com
Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy
Alexandra Udženija, zastupitelka hl. m. Prahy
Jaromír Hainc, IPR ředitel Sekce detailu města
Jiří Kotal, architekt, uustudio.cz náhradník
Jiří Žid, architekt, rearchitekti.cz náhradník
Marek Obtulovič, architekt, oddoarchitects.com náhradník
Lenka Burgerová, místostarostka městské části Praha 7 náhradnice
Petr Kubíček, zastupitel hl. m. Prahy náhradník
Petr Lešek náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen