Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mestni kare Povšetova , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030271
Tag der Veröffentlichung
18.11.2020
Aktualisiert am
18.05.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.02.2021
Preisgerichtssitzung
23.04.2021

Gewinner

Gužič Trplan arhitekti d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Offener, einstufiger Design-Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für den Stadtplatz Povšetova.

Tekmovalna naloga
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Mestni kare Povšetova.
18/11/2020 S225
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 225-554285
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 1719572000
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Karmen Pintar Oblak
E-naslov: karmen.pintar@ljubljana.si
Telefon: +386 13061546
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.jssmol.si

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.jssmol.si
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov

I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava

I.5)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Mestni kare Povšetova
Referenčna številka dokumenta: 430-197/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Mestni kare Povšetova.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajno zakonodajo

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti ter drugimi varstvenimi režimi in značilnostmi lokacije
2. Celovita urbanistična, krajinska in prometna zasnova
3. Inovativna in funkcionalna arhitekturna zasnova
4. Enakovrednost bivalnih pogojev
5. Trajnostna zasnova
6. Gospodarna zasnova

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/02/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada: 20 000,00 €
2. nagrada: 16 000,00 €
3. nagrada: 12 000,00 €
3 priznanja po 8 000,00 €
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
10 odškodnin po 2 000,00 €. V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik: prof. Janez Koželj (MOL) univ. dipl. inž. arh.;
namestnik predsednika: izr. prof. mag. Boštjan Vuga univ. dipl. inž. arh. Grad Dip (AA);
član (KA): dr. Aleš Mlakar univ. dipl. inž. kraj. arh.;
namestnica člana: Maja Ivanič univ. dipl. inž. arh.;
članica: Maja Žitnik (MOL) univ. dipl. inž. arh.;
članica: Uršula Longar (MOL) - univ. dipl. inž. gradb.;
član: Sašo Rink (JSS MOL) univ. dipl. prav.;
članica: Tanja Gašperšič (JSS MOL) univ. dipl. inž. arh.;
namestnik člana: Matic Kuščer (JSS MOL) mag. inž. arh.;
izvedenec (osončenje): Urh Vidmar dipl. ing. pom.;
izvedenec (zbirni center): Jože Gregorič (VOKA-Snaga) inž. kem. tehn.;
izvedenec (OPN): dr. Maruša Matko (MOL) univ. dipl. inž. kraj. arh.;
poročevalec: Damijan Gašparič univ. dipl. inž. arh., MArch;
poročevalka: Aleša Mrak Kovačič univ. dipl. inž. arh.;
skrbnik natečaja: Maj Juvanec univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.1.2021 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen