Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázat , Révfülöp/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034546
Tag der Veröffentlichung
20.07.2022
Aktualisiert am
30.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
18 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.09.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
29.11.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

GreeCoMat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

1. Preis

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., Budapest

2. Preis

Hello Wood Zrt., Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Als Immobilienentwicklungsgesellschaft der Stiftung Mathias Corvinus Collegium erwirbt der Auftraggeber die Immobilie in 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3.

Das MCC hat beschlossen, auf einem 107 275 m2 großen Grundstück (nachstehend Investition genannt) einen umfassenden Komplex mit Unterkünften, Sporteinrichtungen und Dienstleistungseinheiten zu errichten. Zweck des Wettbewerbsverfahrens ist die Auswahl eines geeigneten Entwurfs und eines Designers für die weitere Planung.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben a 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 799/1 és 799/2 alatt elhelyezkedő ingatlanokon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő üdülőterület.

Kialakítását és a hozzá kapcsolódó szálláshelyek, sportlétesítmények és szolgáltató egységek átfogó komplex fejlesztését határozta el 107 275 m2 összterületű telkeken (a továbbiakban Beruházás). A tervpályázati eljárás célja a továbbtervezésre alkalmas pályamű és a tervező kiválasztása.
20/07/2022    S138

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 138-395371

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosító szám: 28983437241

Postai cím: Somlói Út 49-53.

Város: Budapest I. kerület

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1016

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila

E-mail: solyom.attila@mcc.hu

Telefon: +36 204698877

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://mcc.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050402022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001050402022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

MCC Révfülöp üdülőterület fejlesztési tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR001050402022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ingatlanfejlesztő társaságaként az ajánlatkérő a természetben a 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban hrsz. 799/1 és 799/2 alatt elhelyezkedő ingatlanokon az MCC elveinek, képzési elképzeléseinek megfelelő üdülőterület

kialakítását és a hozzá kapcsolódó szálláshelyek, sportlétesítmények és szolgáltató egységek átfogó komplex fejlesztését határozta el 107 275 m2 összterületű telkeken (a továbbiakban Beruházás). A tervpályázati eljárás célja a továbbtervezésre alkalmas pályamű és a tervező kiválasztása.

Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alapján megrendelni kívánt tervezési feladat a Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3. (hrsz.: 799/1, 799/2) tervezési területen az alábbi feladatok elvégzése:

# a meglévő épületállomány felújítására, átépítésére vonatkozó terveinek elkészítése,

# a tervezett új épület(ek), építmények terveinek elkészítése,

# az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat, táj- és kertépítészeti tervek készítése,

A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az ingatlan meglévő adottságainak, beépítettségének, elrendezésének újragondolásával megvalósuló komplex üdülőfejlesztés. Ennek részei:

# a meglévő épületek, épületrészek átalakítása - korszerű, az MCC által tervezett hasznosításra

# az elavult, funkcióját vesztett épületek bontása

# új, korszerű épület(ek) tervezése

A tervezett üdülőterületi épületegyüttesben az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:

# Szálláshelyek - 330-350 fő számára

# Közösségi, oktatási terek - 300 fő diák számára, agora szabadtéri előadásokhoz, előadóterem és rendezvénytér, szálláshelyeken meglévő közösségi helyiségek kapcsolódó fedett-nyitott terekkel

# Étkeztetés - meglévő konyha és étterem épületének korszerűsítésével, 300 fő diák étkeztetése két turnusban

# Adminisztráció - információs pont és ügyeleti rendszer, gyülekezők színtere; iroda és multimédiás szoba kb. 15-20 fő dolgozó számára, open-office jellegű irodatér kialakításával

# Sport - szabadtéri csapatjátékokhoz sportpályák és tisztások kialakítása

# Tárolás, egyéb - fejlesztő eszközök, sportszerek, kertészeti eszközök tárolására

# Parkolás és megközelítés - a tervezett rendeltetésnek megfelelő számú parkoló és a megközelítés megtervezése, OTÉK-nak, HÉSZ-nek megfelelően

# az ingatlan beépítetlen szabad területeire vonatkozó hasznosítási javaslat készítése

Jelen tervpályázat komplex táj- és kertépítészeti, és építészeti tervpályázat.

Tekintettel az RTP-ben szereplő komplex előírásokra érvénytelen az olyan épületekre vonatkozó pályamű, amiben nem kerül kialakításra legalább:

1. 330 férőhelyes összesített szálláskapacitás és

2. 1 db min. 300 m2 alapterületű előadó- és rendezvényterem és

3. 1 db min. 150 férőhellyel fixen rendelkező szabadtéri színpad és

4. min. 2 db felszíni sportpálya

Az érvényesség feltétele minden pont maradéktalan teljesítése, melyekről tervező a pályaműben nyilatkozni köteles (nyilatkozatminta kitöltésével).

A beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek.

További részletes elvárások a tervpályázati dokumentáció részeként kiadásra kerülő RTP-ban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

A tervpályázaton azon gazdasági szereplő(k) vehetnek részt, aki/akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének jelen felhívásban megjelölt időpontjában az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt É szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkeznek, vagy korábban É/1 vezető tervezői szakmai címet szereztek vagy ilyen jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe, aki/akik aktív státuszú tagként szerepel(nek) a Magyar Építész Kamara honlapján lévő névjegyzéken (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

1. Az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás

2. A térszervezési elvekhez való kapcsolódás

3. Területrendezési koncepció értékelése (területhasználati „Masterplan”)

4. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése

5. A szomszédos ingatlanokkal és a Balatonnal való kapcsolat értékelése

6. Építészeti karakter és összhatás értékelése

7. MCC táborozási, oktatási és közösségszervezési elveihez kapcsolódó funkcionális megfelelés

8. Anyaghasználat értékelése

9. Fenntarthatóság értékelése

10. Kert- és tájépítészeti megoldások értékelése

A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2022
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Díjazására és megvételére összesen bruttó 40 000 000 Ft áll rendelkezésre (díj legnagyobb összege: bruttó 8 000 000 Ft, megvétel legkisebb összege: bruttó 800 000 Ft). További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Valentinyi Pál - Elnök
dr. Csóka Balázs - Társelnök
Sándor János (Magyar Építész Kamara) - Tag
Epres Róbert, főépítész (Révfülöp Önkormányzata) - Tag
Krizsán András DLA - Tag
Kálmán Ernő DLA - Tag
Benedek Dóra - Tag
Kelemen Zsolt - Tag
Kondor Géza - kulturális szakértő (szavazati jog nélkül)
Sulyok Miklós - művészettörténész MMA tag - Szakértő (szavazati jog nélkül)
Görgicze Zoltán - táborszervezési szakértő (szavazati jog nélkül)
Lamos Péter - okleveles építészmérnök (szavazati jog nélkül)
Szalai Zoltán - szervezeti szakértő (szavazati jog nélkül)
Lánczi Péter - oktatásszakmai szakértő (szavazati jog nélkül)
Constantinovics Milán - táborszervezési szakértő (szavazati jog nélkül)
Török Péter - üzemeltetési szakértő (szavazati jog nélkül)
Csempesz Iván - üzemeltetési szakértő (szavazati jog nélkül)
Jáger-Lőrincz Orsolya - energetikai és fenntarthatósági szakértő (szavazati jog nélkül)
Bédi Attila - kivitelezési szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Dudás Gabriella - jogi szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Sólyom Attila - jogi szakértő (szavazati jog nélkül)
dr. Daczuk Balázs - jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (szavazati jog nélkül)
dr. Illényi Péter Tamás - jogi szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (szavazati jog nélkül)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1. A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet (TP rendelet), 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2. A tervpályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető az I.3) pontban megjelölt URL címről

3. A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a TP rendeletben foglaltakkal

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR kézikönyvben foglaltakra: „Tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik.

Fontos!!! A titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja.”

Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy a „Pályázói felület” „Gazdasági szereplők” rovatának „Pályamű titkosított információ” szövegdobozában helyezhetők el olyan információk, amelyet az Ajánlatkérő csak a titkosítás feloldása után ismerhet meg, és ami ilyenként nem sérti a pályamű titkosságát.

4. A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a irányadó

5. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a TP rendelet 24. § (8) a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja

6. A tervpályázati eljárás során az EKR rendszeridő irányadó

7. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni. Ajánlatkérő a TP rendelet 17. § (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy nem indulhat tervpályázati eljárásban pályázóként az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki/amely szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el

8. A tervpályázati eljárással összefüggő tervezett (nem kötelező) időpontok :

Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart, amelyre előzetes bejelentkezés nem szükséges, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy az épületegyüttes évek óta használaton kívül és átfogó karbantartás nélkül áll, a helyszíni szemlén csak ennek a körülménynek megfelelő ruházatban: vastagtalpú, zárt orrú cipőben látogatható biztonságosan. Kérjük, hogy a szemlére/bejárásra az érdeklődők az előbbieknek megfelelő ruházatban érkezzenek!

* Helyszíni szemle időpontja: 2022.07. 29., 10.00 óra, találkozó az üdülőterület főbejáratánál (8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 1-3.)

* Kérdések feltevésének határideje: 2022.08.05.

* Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.08.17.

* Pályaművek beérkezésének határideje: 2022.09.27, 16.00 óra

* A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.10.14., 16.00 óra

* Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.11.14-ig

9. A pályázónak a TP rendelet 23. § (3) bekezdés b) pontja szerint az EKR-ben mellékelt űrlap kitöltésével - a titkosság sérelme nélkül - kell nyilatkoznia arról, hogy a tervpályázati dokumentációban meghatározott követelmények szerinti szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez a megfelelő szakértelemmel és legalább a jelen hirdetmény III.2.1) pontja szerinti jogosultsággal rendelkezik/rendelkezni fog.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a TP rendelet 18. § (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok TP rendelet 24. § (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a tervpályázati dokumentációban.

11. Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ-ok: dr. Daczuk Balázs (00313). dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a tervpályázati dokumentációban)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen