Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Mala Ledena Dvorana Tivoli , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035969
Tag der Veröffentlichung
27.03.2023
Aktualisiert am
19.07.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Koordination
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana
Abgabetermin
01.06.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
03.07.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

ATELIERarhitekti
Peter Plantan, univ.dipl.inž.arh.
Nataša Blažko, mag.inž.arh.
Maja Kovačič, mag.inž.arh.
Tanja Paulin, mag.inž.arh.
Ina Radšel, mag.inž.arh.
Petar Rakočević, abs.arh.
Maria Ljuština, mag.inž.arh.
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Petra Lešek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

2. Preis

Studio Sadar, d.o.o.
Jure Sadar, mag.inž.arh.
Danilo Silan, štud.arh.
Elea iC, d.o.o.
Špela Štern, univ.dipl.inž.arh.
Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

3. Preis

Boris Bežan, mag.univ.dipl.inž.arh.
Monica Juvera Jimenez, mag.arhitektka in krajinska arhitektka

Anerkennung

Egon Murič, univ.dipl.inž.arh.
Primož Boršič, mag.inž.arh.
Saša Grujić, univ.dipl.inž.arh.
Jana Kozamernik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Anerkennung

Tanja Goleš, dipl.ing.arch.
Antonija Milovac, mag.ing.arch.

Anerkennung

Rok Oman, univ.dipl.inž.arh. MaArch
Špela Videčnik, univ.dipl.inž.arh. MaArch
Borut Bernik, mag.inž.arh.
Rok Dolinšek, mag.inž.arh.
Andrej Gregorič
Matej Krajnc, mag.inž.arh.
Janez Martinčič
Amadej Mravlak, abs. arh.
Jolana Kováčiková, abs. arh.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ein öffentlicher, einphasiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch geeignetsten Lösung für das Projekt:
Kleine Eissporthalle Tivoli

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt:
Mala Ledena Dvorana Tivoli

Jury
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Članica (naročnik): META GABRON, Vodja službe za razvoj in investicije MOL
Članica (naročnik): TATJANA POLAJNAR, direktorica JZ Šport Ljubljana
Namestnik članov (naročnik): IZTOK OBREZA, Služba za razvoj in investicije MOL
Namestnik članov (naročnik): IGOR JESENOVEC, Oddelek za šport MOL
Podpredsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. MOJCA GREGORSKI, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): ŽIGA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): NEJC FLORJANC, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: MATEJA SVET, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: EVA BOLČIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: mag. DARJA PERGOVNIK, univ. dipl. inž. kraj. arh. , konz. svetnica
Izvedenka za OPN MOL: ANITA KRANJC, OUP MOL
Izvedenka za promet: URŠULA LONGAR, OGDP MOL
Izvedenec za teh. športa in ledenih ploskev: PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.
27/03/2023    S61

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2023/S 061-180877

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000

Poštni naslov: Mestni trg 1

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474692/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za MALO LEDENO DVORANO TIVOLI

Referenčna številka dokumenta: 430-265/2023
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

MALA LEDENA DVORANA TIVOLI

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/06/2023
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 10.000 EUR

2. nagrada 8.000 EUR

3. nagrada 6.000 EUR

tri priznanja po 3.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

6 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): doc. ROK ŽNIDARŠIČ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Članica (naročnik): META GABRON, Vodja službe za razvoj in investicije MOL
Članica (naročnik): TATJANA POLAJNAR, direktorica JZ Šport Ljubljana
Namestnik članov (naročnik): IZTOK OBREZA, Služba za razvoj in investicije MOL
Namestnik članov (naročnik): IGOR JESENOVEC, Oddelek za šport MOL
Podpredsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): doc. MOJCA GREGORSKI, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): ŽIGA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): NEJC FLORJANC, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: MATEJA SVET, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: EVA BOLČIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: mag. DARJA PERGOVNIK, univ. dipl. inž. kraj. arh. , konz. svetnica
Izvedenka za OPN MOL: ANITA KRANJC, OUP MOL
Izvedenka za promet: URŠULA LONGAR, OGDP MOL
Izvedenec za teh. športa in ledenih ploskev: PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku

Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 13. 4. 2023 ob 14:00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 3. 5. 2023

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 9. 5. 2023

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 24. 5. 2023

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 26. 5. 2023

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 1. 6. 2023 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 30. 6. 2023

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2023

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2023 22:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Poštni naslov: Mestni trg 1

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen