Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Horoměřická Street Footbridge / Lávka přes ulici Horoměřická v Dejvicích a ve Vokovicích , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023576
Tag der Veröffentlichung
06.04.2018
Aktualisiert am
14.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
04.06.2018
Preisgerichtssitzung
12.06.2018

2. Preis

Novák & Partner s.r.o., Prag
Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt · Ing. arch. Gabriela Elichová
Ing. arch. Martin Elich
 • 2. Preis: Novák & Partner s.r.o., Prag
 • 2. Preis: Novák & Partner s.r.o., Prag
 • 2. Preis: Novák & Partner s.r.o., Prag
 • 2. Preis: Novák & Partner s.r.o., Prag

3. Preis

Ing. arch. Marek Blank, Prag
Ing. arch. MgA. Petr Tej · PhD. Janek Srnka · Ing. Jiří Hejzlar
 • 3. Preis: Ing. arch. Marek Blank, Prag
 • 3. Preis: Ing. arch. Marek Blank, Prag
 • 3. Preis: Ing. arch. Marek Blank, Prag
 • 3. Preis: Ing. arch. Marek Blank, Prag

Auszeichnung

ra15 a.s., Prag
Doc. Ing. arch. Radek Lampa · Maxim Petricov · Fedor Yurchenko
 • Auszeichnung: ra15 a.s., Prag
 • Auszeichnung: ra15 a.s., Prag
 • Auszeichnung: ra15 a.s., Prag
 • Auszeichnung: ra15 a.s., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Cílem soutěže je řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch v zadaném území. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě:
a) Propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.
b) Propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ul. Tobrucké. V soutěžním návrhu je třeba zohlednit možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí návrhu by tedy mělo být i další bezbariérové pěší propojení k areálu školek. Součástí zadání je i návrh nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) směrem na uzel Bořislavka.

---

The aim of the competition was to solve the interconnection of Hanspaulka and the Cerveny vrch (Red Hill) housing estate. The municipality of Prague 6 addressed this connection with two essential requirements:
a) Interconnection of the two mentioned localities for non-motorized transport (pedestrians, cyclists, maintenance) within the planned system of non-motorized traffic at Prague 6.
b) Interconnection of the adjacent part of Hanspaulka and the area of Cerveny vrch to the important bridle of the public transport - Borislavka.

Jury selection comment
The design no.7 (2nd prize) has been awarded for its distinctive architectural form that naturally addresses the requirements for interconnection on site. According to the jury, the bridge can be supplemented by a staircase in Tobrucka Street, which will bring Borislavka metro station closer for non– wheelchair access. The jury recommends to the authors to consider the inclination of the footbridge so that its operation minimizes the harassment of neighbouring houses and gardens.
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
Non empty span 2I.1)
Name und Adressen
Městská část Praha 6
00063703
Čs. armády 601/23
Praha 6
160 52
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Jelínková
Telefon: +420 220189900
E-Mail: jjelinkova@praha6.cz
NUTS-Code: CZ010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.praha6.cz
Adresse des Beschafferprofils: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c627de13-273e-41ce-ac6a-3bd9a924af60
//txtmark end
Non empty span 2I.2)
Gemeinsame Beschaffung
Non empty span 2I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c627de13-273e-41ce-ac6a-3bd9a924af60
//txtmark end
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
//txtmark end
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
//txtmark end
Non empty span 2I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
//txtmark end
Non empty span 2I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt II: Gegenstand
Non empty span 2II.1)
Umfang der Beschaffung
Non empty span 2II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Lávka přes ulici Horoměřická v Dejvicích a ve Vokovicích

//txtmark end
Referenznummer der Bekanntmachung: 04/18/SON
//txtmark end
Non empty span 2II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71221000
//txtmark end
Non empty span 2II.2)
Beschreibung
Non empty span 2II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
Non empty span 2II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Cílem soutěže je řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch v zadaném území. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě:
a) Propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.
b) Propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.
Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonicko – konstrukčního řešení nové lávky přes ulici Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ul. Tobrucké. V soutěžním návrhu je třeba zohlednit možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí návrhu by tedy mělo být i další bezbariérové pěší propojení k areálu školek. Součástí zadání je i návrh nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) směrem na uzel Bořislavka.

//txtmark end
Non empty span 2II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Non empty span 2III.1)
Teilnahmebedingungen
Non empty span 2III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
Non empty span 2III.2)
Bedingungen für den Auftrag
Non empty span 2III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
//txtmark end
Beruf angeben: Autorizovaný architekt
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt IV: Verfahren
Non empty span 2IV.1)
Beschreibung
Non empty span 2IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
//txtmark end
Non empty span 2IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
Non empty span 2IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) celková architektonická a urbanistická kvalita řešení;
b) architektonické, konstrukční a technické řešení lávky;
c) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů – viz ekonomická kritéria uvedená v bodě 2.2.2 (soutěžních podmínek);
d) funkčnost návrhu.

//txtmark end
Non empty span 2IV.2)
Verwaltungsangaben
Non empty span 2IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2018
//txtmark end
Ortszeit: 18:00
//txtmark end
Non empty span 2IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Non empty span 2IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
//txtmark end
Non empty span 2IV.3)
Preise und Preisgericht
Non empty span 2IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
//txtmark end
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:
//txtmark end

Celková částka na ceny, odměny v soutěži se stanovuje ve výši 420 000 CZK (slovy: čtyři sta dvacet tisíc Korun českých).
— První cena se stanovuje ve výši 170 000 CZK (slovy: sto sedmdesát tisíc Korun českých),
— Druhá cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc Korun českých),
— Třetí cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK (slovy: sedmdesát tisíc Korun českých).

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 80 000 CZK (slovy: osmdesát tisíc Korun českých).

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Řádní členové závislí: Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
//txtmark end
Řádní členové závislí: Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
//txtmark end
Řádní členové závislí: Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6
//txtmark end
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Lada Kolaříková
//txtmark end
Řádní členové nezávislí: doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
//txtmark end
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Alexandr Holub
//txtmark end
Řádní členové nezávislí: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
//txtmark end
Náhradníci závislí: Ing. Marek Zděradička, ředitel sekce infr. a krajiny IPR Praha
//txtmark end
Náhradníci závislí: Ing. Petr Hankovec, OSI MHMP
//txtmark end
Náhradníci závislí: Ing. arch. Eva Smutná, místostarostka MČ P6
//txtmark end
Náhradníci závislí: Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6
//txtmark end
Náhradníci nezávislí: Ing. Michal Netušil, Ph.D.
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Non empty span 2VI.3)
Zusätzliche Angaben:
Non empty span 2VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
Non empty span 2VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse:www.compet.cz
//txtmark end
Non empty span 2VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Non empty span 2VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
//txtmark end

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

//txtmark end
Non empty span 2VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse:www.compet.cz
//txtmark end
Non empty span 2VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen