Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Paralympisches Sportzentrum , Riga/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027313
Tag der Veröffentlichung
20.08.2019
Aktualisiert am
14.01.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
14.11.2019
Preisgerichtssitzung
12.12.2019

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

SIA „RUUME arhitekti“, Riga

2. Preis

Építész Stúdió Kft., Budapest

3. Preis

William Matthews Associates, London

Anerkennung

SIA „Ivara Šļivkas birojs“, Riga
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Skizzenwettbewerbs ist es, eine architektonisch hochwertige, funktionssichere und begründete architektonische Vision für den Bau des lettischen Paralympischen Sportzentrums zu erreichen. Gegenstand des Wettbewerbs ist der Bauentwurf, der den Komplex des Paralympischen Sportzentrums Lettlands und seines Territoriums in Riga bei Bishumuiza, die Verbesserung der Einrichtungen und die Perspektivenentwicklung zeigt. Die Bauplanung sollte architektonische und funktionale Lösungen für den Bau des Paralympischen Zentrums und die Entwicklung eines allgemeinen Masterplans für das Gebiet mit einer Verbesserung entsprechend der städtebaulichen Situation umfassen, wobei die Entwicklung (Errichtung) dieses Objekts in getrennten Phasen vorgesehen ist. Die Skizze soll als Grundlage für die weitere Konstruktion dienen.

Konkurētspējīgu uzdevums
Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu un pamatotu Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektonisko vīziju. Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Latvijas Paralimpiskā sporta centra un tās teritorijas Rīgā, Bišumuižas apkaimē, labiekārtojumu un kompleksu perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie Paralimpiskā centra izveides risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna izstrāde ar labiekārtojumu, atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai, paredzot šī objekta attīstību (būvniecību) atsevišķās kārtās. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.
20/08/2019 S159 - - Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra
Latvija-Rīga: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
2019/S 159-393296
Paziņojums par metu konkursu
Legal Basis: Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Biedrība Latvijas Paralimpiskā komiteja
40008025464
Stabu iela 60
Rīga
LV-1011
Latvija
Kontaktpersona: Līga Muzikante
Tālrunis: +371 26491200
E-pasts: liga.muzikante@lpkomiteja.lv
NUTS kods: LV00
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.lpkomiteja.lv/iepirkumi-un-konkursi/latvijas-paralimpiska-sporta-centra-izbuves-arhitektoniska-vizija/
Pircēja profila adrese: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/10174

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25742
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Privāta institūcija (biedrība), kas veic Sporta likuma 10. panta astotajā daļā deleģētās funkcijas

I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Sports cilvēkiem ar invaliditāti

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:
Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija
Atsauces numurs: LPK 2019/1
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000

II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:
Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu un pamatotu Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektonisko vīziju. Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Latvijas Paralimpiskā sporta centra un tās teritorijas Rīgā, Bišumuižas apkaimē, labiekārtojumu un kompleksu perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie Paralimpiskā centra izveides risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna izstrāde ar labiekārtojumu, atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai, paredzot šī objekta attīstību (būvniecību) atsevišķās kārtās. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:
Nepieciešams arhitekts, kuram ir arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas Republikā vai citā valstī, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz, un kuram ir konkursa nolikumā norādītā projektēšanas pieredze. Nepieciešams sertificēts būvspeciālists – Ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas Republikā vai citā valstī, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz, un kuram ir konkursa nolikumā norādītā projektēšanas pieredze.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:
1. Arhitektoniskā risinājuma atbilstība metu konkursa mērķim un projektēšanas programmai: idejas oriģinalitāte, objektu izvietojuma un telpiskā plānojuma funkcionalitāte, vides pieejamība (maksimālais punktu skaits 35).
2. Transporta kustības, gājēju un velosipēdistu plūsmu organizācija un stāvvietu nodrošinājums Paralimpiskā sporta centra teritorijā (maksimālais punktu skaits 20).
3. Paralimpiskā sporta centra teritorijas zonējums un labiekārtojums (maksimālais punktu skaits 15).
4. Objektos esošo telpu izvietojuma un funkcionalitātes detalizācijas pakāpe (maksimālais punktu skaits 30).

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 14/11/2019
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda

IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:
6, 30 000 EUR
IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Juris Dambis
Aleksandrs Kiršteins
Jānis Dripe
Gvido Princis
Ervīns Krauklis
Viesturs Briedis
Juris Monvīds Skalbergs
Aldis Grasmanis
Aigars Apinis
Mareks Mamajs

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
Metu konkursa uzvarētājs vai uzvarētāji, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 8. punktu, tiks uzaicināti uz sarunu procedūru Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/08/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen