Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Erweiterung des Lettischen Nationaltheaters / Latvijas Nacionālā teātra piebūve Simtgades alejā 3 , Riga/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026693
Tag der Veröffentlichung
03.06.2019
Aktualisiert am
18.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
09.09.2019
Preisgerichtssitzung
09.10.2019

1. Preis

SIA 'AB3D', Rīga

2. Preis

Piegādātāju apvienība SIA 'Trīs arhitektūra' / SIA 'Sudraba arhitekrūra', Rīga

3. Preis

SIA 'Lauder Architects', Rīga

Anerkennung

SIA 'F. L. Tadao & Lukševics', Rīga

Anerkennung

Piegādātāju apvienība SIA 'Graf X' un SIA 'Layout17', Rīga

Anerkennung

Personu apvienība SIA 'MARK arhitekti' un SIA 'Mailītis A.I.I.M.', Rīga

Anerkennung

SIA 'Sestais stils', Rīga

Anerkennung

SIA 'Arhis arhitekti', Rīga
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, ein architektonisch hochwertiges und funktional durchdachtes Design für den Ausbau des Lettischen Nationaltheaters an der Centennial Avenue 3 in Riga zu erhalten. Die Planung/Gestaltung des Gebäudes sollte die architektonischen Lösungen des zu bauenden Theaters und das Entwicklungskonzept des Gesamtmasterplans des Territoriums entsprechend der städtebaulichen Situation beinhalten. Die Bauplanung soll als Grundlage für die Entwicklung des jeweiligen Bauvorhabens weiter verwendet werden.

Konkurētspējīgu uzdevums
Konkursa objekts ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu Metu Latvijas Nacionālā teātra piebūvei Simtgades alejā 3, Rīgā. Apbūves iecerei/metam jāietver jaunbūvējamās teātra ēkas arhitektoniskie risinājumi, un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri/metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.
31/05/2019 S104 - - Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra
Latvija-Rīga: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
2019/S 104-253584
Paziņojums par metu konkursu
Legal Basis: Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Rīgas domes Īpašuma departaments
90000038741
Riharda Vāgnera iela 5
Rīga
LV-1050
Latvija
Kontaktpersona: Ingrīda Dilba
Tālrunis: +371 67181916
E-pasts: Ingrida.Dilba@riga.lv
NUTS kods: LV003
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: pasvaldiba.riga.lv
Pircēja profila adrese: www.eis.gov.lv

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : meturdid.riga.lv
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde

I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:
Latvijas Nacionālā teātra piebūve Simtgades alejā 3, Rīgā
Atsauces numurs: RDĪD 2019/42
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000

II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:
Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu Latvijas Nacionālā teātra piebūvei Simtgades alejā 3, Rīgā, kas ir konstruktīvi savienota ar esošo teātra ēku Kronvalda bulvārī 2, Rīgā, kā arī iegūt labiekārtotu teritoriju, akcentējot kanāla apstādījuma zonu. Konkursa objekts ir piebūve Latvijas Nacionālā teātra ēkai, kas konstruktīvi savienota ar esošo teātra ēku Kronvalda bulvārī 2, Rīgā. Apbūves iecerei/metam jāietver jaunbūvējamās teātra ēkas arhitektoniskie risinājumi, un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri/metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:
Saskaņā ar metu konkursa nolikuma noteikumiem.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:
1. Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte. 2. Konkursa objekta teritorijas plānojums.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 09/09/2019
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda

IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:
9, 30 000 EUR
IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
1. Jānis Dripe 2. Oļegs Burovs 3. Ojārs Rubenis 4. Viesturs Brūzis 5. Uldis Balodis 6. Guntis Grabovskis 7

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27/05/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen