Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Lamminrahkan Schulkomplex , Tampere/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028744
Tag der Veröffentlichung
19.06.2019
Aktualisiert am
14.03.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
57 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.11.2019
Preisgerichtssitzung
10.02.2020

1. Preis

Verstas Arkkitehdit Oy, Helsinki

2. Preis

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Helsinki

3. Preis

Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta, Espoo

Anerkennung

Antti Keskinen · Lilja Mustila · Marcus Kujala
Samuli Summanen, Helsinki
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadt Kangasala organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Tampere einen allgemeinen Architekturwettbewerb für die Gestaltung des neuen Schulkomplexes des Bezirks Lamminrahka.

Kilpailutehtävä
Kangasalan kaupunki järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan uuden kaupunginosan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
19/06/2019    S116    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 
Suomi-Kangasala: Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut
2019/S 116-285398
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Legal Basis:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Kangasalan kaupunki
Kunnantie 1, PL 50
Kangasala
36201
Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@wsp.com
NUTS-koodi: FI19
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.kangasala.fi
I.2) Tiedot yhteishankinnasta
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.kangasala.fi/koulukilpailu
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Kangasalan kaupunki / Tekninen keskus
Urheilutie 13, PL 50
Kangasala
36201
Suomi
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@wsp.com
NUTS-koodi: FI19
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.kangasala.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:
Lamminrahkan koulukeskus, yleinen arkkitehtuurikilpailu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71220000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kangasalan kaupunki järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan uuden kaupunginosan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Kilpailun tavoitteena on kartoittaa ideoita ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia jatkosuunnittelun pohjaksi sekä löytää hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Koulukeskuksen piha-alueet sisältyvät kilpailutehtävään.
Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.
Lamminrahkan koulukeskuksen kilpailu järjestetään julkisia hankintoja koskevan lain mukaisena suunnittelukilpailuna, jonka osallistujamäärää ei ole rajoitettu.
Kilpailu on yleinen arkkitehtuurikilpailu ja se on avoin kaikille. Kilpailussa ei ole osallistujien rekisteröintiä.
Kilpailun osallistujalla tai osallistuvan työryhmän jäsenistä ainakin yhdellä (1) tulee olla pätevyys toimia kyseisen kohteen pääsuunnittelijana ennen suunnittelusopimuksen allekirjoittamista. Tarvittaessa työryhmää voi täydentää kilpailun jälkeen.
Kilpailun tulos pyritään julkistamaan vuoden 2020 alussa.
Palkintolautakunta antaa kilpailun järjestäjille suosituksensa jatkotoimista kilpailun tuloksen perusteella. Tavoitteena on tehdä suunnittelusopimus koulukeskuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa. Kilpailun järjestäjä neuvottelee kilpailun voittajan kanssa suunnittelutoimeksiannosta. Rakennuksen toteutusmallia ei ole vielä päätetty.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet:
– Lamminrahkan alueen identiteettiä luovat ideat ja kaupunkikuvallinen merkittävyys
– Arkkitehtoninen kokonaisote ja kokonaisratkaisun mielenkiintoisuus
– Tilankäytön tehokkuus, selkeys, monikäyttöisyys ja joustavuus
– Elämyksellisyys ja toimivuus kasvu- ja oppimisympäristönä sisä- ja ulkotiloissa
– Toteutettavuus sekä rakentamisen ja elinkaaren ajan taloudellisuus
– Kestävän kehityksen ratkaisut.
Edellä mainittujen kokonaisuuksien ansioita pidetään tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon ehdotusten kehityskelpoisuus ja se, miten ehdotus on kehitettävissä perusratkaisun oleellisesti kärsimättä.
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/11/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:
1. palkinto 55 000 EUR
2. palkinto 40 000 EUR
3. palkinto 25 000 EUR
Kaksi (2) lunastusta, kumpikin 12 500 EUR.
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun summan toisin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen osoittamalla tavalla.
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
-
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: ei
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Pertti Alanko
Sirkku Malviala
Merja Saarilahti
Merja Lehtonen
Jyrki Taipale
Anni Aalto-Ropo
Sanna Karppinen
Susanna Virjo
Taru Hurme
Leena Viitasaari
Jarmo Viljakka
Claudia Auer
Tomi Perko

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
:
Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan kilpailun sihteerille sähköpostilla osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com. Otsikkokenttään merkitään ”Lamminrahkan koulukeskus”.
Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 12.8.2019 klo 12:00 tai 4.10.2019 klo 12:00 paikallista aikaa. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla viimeistään 19.8.2019 ja 11.10.2019.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314Internetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

17/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen