Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto
 • Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto
 • Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki

Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto , Helsinki/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029038
Tag der Veröffentlichung
13.05.2020
Aktualisiert am
19.05.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen, Landschaftsarchitekt*innen etc
Beteiligung
28 Arbeiten
Auslober
Koordination
Finnish Association of Architects, SAFA, Helsinki 10
Bewerbungsschluss
15.06.2020 13:00
Abgabetermin
29.10.2020
Preisgerichtssitzung
25.05.2020
2. Preisgerichtssitzung
07.12.2020
3. Preisgerichtssitzung
11.01.2021
4. Preisgerichtssitzung
01.02.2021
5. Preisgerichtssitzung
04.03.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
Vahanen Suunnittelupalvelut
VSU maisema-ark-kitehdit
Granlund Rakentamispalvelut
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
 • Gewinner: Huttunen-Lipasti Architects Ltd, Helsinki
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Teilnehmer / Osallistuja
- Verstas Arkkitehdit Oy, LOCI maise-ma-arkkitehdit Oy, Granlund Consulting Oy, Ramboll Finland Oy
- Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, Gran-lund Oy, Ideastructura Oy
- Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, Vahanen Suunnittelupalvelut, VSU maisema-ark-kitehdit, Granlund Rakentamispalvelut
- Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy, Innovarch Oy
- Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit, Ramboll Finland Oy, Masu Planning Oy
- Auer & Sandås arkkitehdit Oy, Arkkiteh-titoimisto Heikki Viiri Oy

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadt Helsinki veranstaltet einen Architekturwettbewerb für die Gestaltung des neuen Gebäudes im Serviceblock Kruunuvuorenranta und des südlichen Teils des angrenzenden Haakoninlahti-Parks. Der Servicebezirk wird eine Schule, einen Kindergarten, ein Jugendzentrum, eine Sporthalle und Betreuungseinrichtungen für den Spielplatz umfassen. Der Wettbewerb soll als Auswahlverfahren für die Haupt- und Architekturplaner der Projekte dienen. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit der Finnischen Architektenkammer organisiert.

Kilpailutehtävä
Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen sekä viereisen Haakoninlahden puiston eteläosan suunnittelusta. Palvelukortteliin tulee koulu, päiväkoti, nuorisotila, liikuntahalli ja leikkipuiston tukitilat. Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.

Jury
Mikko Aho, toimialajohtaja, arkkitehti, palkintolautakunnan puheenjohtaja
Reetta Amper, tarve- ja hankesuunnit-teluvaiheiden projektinjohtaja, arkkitehti
Erkki Huitti, toteutussuunnittelu- ja toteutusvaiheiden projektinjohtaja
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, Kas-vatuksen ja koulutuksen toimiala
Vera Schulman, tilahankeyksikön pääl-likkö, arkkitehti, Kasvatuksen ja koulu-tuksen toimiala
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Tyko Saarikko, arkkitehti, asemakaa-voitus
Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, maisema-arkkitehti, MARK, kaupungin-kanslia
Sari Knuuti, projektinjohtaja, maise-ma-arkkitehti, MARK, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Sara Tapiala, ympäristö- ja energiatii-min päällikkö, elinkaariominaisuudet
Eero Nuotio, kehityspäällikkö, rakenne-tekniikka ja pitkäaikaiskestävyys
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, yllä-pitopalvelut
13/05/2020    S93    Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 
Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut
2020/S 093-222840
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 58225, Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Postinumero: FI-00099
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutusryhma.rake@hel.fiInternetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.2) Tiedot yhteishankinnasta
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: bem.buildercom.net/html/bidder/auth/?key=qlGYEoSb4GPPcVsvzcLKZB2GYCKFTsnMUwuzTcuGg
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.hel.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:
Kruunuvuorenrannan palvelukortteli ja puisto, arkkitehtuurikutsukilpailu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71200000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
71400000
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen sekä viereisen Haakoninlahden puiston eteläosan suunnittelusta.
Palvelukortteliin tulee koulu, päiväkoti, nuorisotila, liikuntahalli ja leikkipuiston tukitilat.
Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä.
Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.
Kilpailuaika on alustavasti 3.8.–29.10.2020. Kilpailuseminaari pidetään 17.8.2020.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
Kilpailuun valitaan osallistujiksi yhteensä kuusi (6) työryhmää.
Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä työryhmiä on vähemmän kuin kuusi, valitaan nämä osallistujiksi.
Osallistujat valitaan ilmoittautuneiden, hankintailmoituksessa ilmoitettujen vaatimusten mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta seuraavin periaattein:
1. Toteutusreferenssin perusteella:
Toteutusreferenssin esittäneiden työryhmien joukosta arvotaan ensin kolme (3) osallistujaa.
Mikäli hyväksytyn toteutusreferenssin toimittaneita työryhmiä on vähemmän kuin kolme, arvotaan korvaavat kilpailijat vähimmäisvaatimukset täyttäneiden työryhmien joukosta.
2. Vähimmäisvaatimusten perusteella:
Muiden vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta arvotaan kolme (3) osallistujaa. Arvontaan otetaan mukaan myös ne toteutusreferenssin esittäneet työryhmät, jotka eivät tulleet valituiksi kohdassa 1.
Tarkemmat tiedot alustavassa kilpailuohjelmassa, ks hankinta-asiakirjat.
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti:
Arkkitehti, maisemasuunnittelija.


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 6
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet:
Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri
Palvelukorttelin toiminnalliset ominaisuudet
Puiston toiminnallisuus
Palvelukorttelin kustannukset ja elinkaariominaisuudet
Tarkemmin alustavassa kilpailuohjelmassa, ks. hankinta-asiakirjat.
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/06/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

Päivämäärä: 30/06/2020
IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
Kullekin kilpailuun kutsutulle, hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan palkkiona 42 000 EUR (alv 0 %)
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Mikko Aho
Reetta Amper
Erkki Huitti
Ulla Manninen
Vera Schulman
Matti Kuusela
Tyko Saarikko
Ulla Loukkaanhuhta
Sari Knuuti
Sara Tapiala
Eero Nuotio
Pasi Lönnberg
kilpailijoiden nimeämä puolueeton asiantuntijajäsen

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
:
Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.
Kilpailua ja valintamenettelyä koskevia kysymyksiä on mahdollista esittää 27.5.2020 klo 13.00 mennessä osoitteessa kilpailutusryhma.rake@hel.fi Kooste kysymyksistä ja vastauksista sekä kilpailun järjestäjän mahdollisesti antamat lisäohjeet (lisäkirje) julkaistaan osoitteessa: bem.buildercom.net/html/bidder/auth/?key=qlGYEoSb4GPPcVsvzcLKZB2GYCKFTsnMUwuzTcuGg
Osallistumishakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Tilaaja tarkistaa kilpailuun kutsuttavan tilaajavastuulain mukaiset tiedot Vastuu Group Oy:n Vastuugroup.fi-yritysraportista. Tilaaja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta työryhmän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailuun ilmoittautuva työryhmä ei ole liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän tilinpäätöstiedot eivät ole Vastuugroup.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja kilpailuun kutsuttavalta erikseen ennen valintapäätöstä vastaavat selvitykset.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314Internetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

11/05/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen