Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Könyvtár és tudásközpont építészeti megfogalmazása , Hódmezővásárhely/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025250
Tag der Veröffentlichung
22.12.2017
Aktualisiert am
06.04.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
12 Arbeiten
Bewerbungsschluss
12.03.2018
Preisgerichtssitzung
06.04.2018

2. Preis

DESIGN ART WEEK KFT. - Vámos Zoltán, Budapest

2. Preis

Gereben Marián Építészek Kft. - Gereben Péter · Marián Balázs
Barta Gyöngyi · Bódi Gergely Gergő · Dormán Miklós
Ivicsics Júlia · Mészáros Olivér · Mohácsi Sándor, Budapest

2. Preis

Zoltán Erzsébet Szeréna DLA, Kósa Balázs DLA, Pécs

3. Preis

TARKA ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. - Lévai Tamás · Jószai Ágnes
Odry Szilvia · Podlovics Tamás, Budapest

3. Preis

Balázs Marcell · Pelle Zita, Budapest

Lobende Erwähnung

Deichler Tímea · Jakab Dániel · Fejérdy Péter, Budapest

Lobende Erwähnung

Szilágyi és Szilágyi Építész Kft. - Szilágyi Balázs · Rónai Károly
(Rónai Építész Iroda Bt.), Szombathely

Erwähnung

V+A Viszlai Építész Iroda Kft. - Viszlai József · Juhász Nagy Balázs
Zsíros Renáta · Bodnár Paripás Emőke · Tarcsi László, Miskolc

Erwähnung

Máté Tamás · Vass-Eysen Áron · Soóki-Tóth Gábor
Építészműhely Kft., Szekszárd

Erwähnung

VÁNCZA MŰVEK Építészeti és Műterem Bt. - Váncza László
Ferenczy Kinga · Simon Debóra · Váncza Márk, Budapest

Erwähnung

Karácsony Tamás · Kenéz Gergely, Esztergom

Erwähnung

Nagy Sándor, Szombathely
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Hódmezővásárhely városközpontjában többfunkciós kulturális központ építészeti megfogalmazása oly módon, hogy az Ajánlatkérő a pályázóknak teljes alkotói szabadságot kíván biztosítani a koncepciók kialakításában.

A tervpályázat célja a beérkező tervek és koncepciók alapján egy későbbi engedélyezési és kiviteli terv megrendelése, valamint a tervezési terület funkciójának, beépítési programjának tisztázása, a jelenleg érvényes szabályozási előírások felülvizsgálata, valamint az épület építészeti megfogalmazása.
22/12/2017    S246    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Hódmezővásárhely: Építészeti tervezési szolgáltatások
2017/S 246-515833
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK03135
Kossuth tér 1.
Hódmezővásárhely
6800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegedűs József
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/konyvtar-es-tudaskozpont-epiteszeti-megfogalmazasa/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Zrt.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉSZ-KER Zrt.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hodmezovasarhely.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Könyvtár és tudásközpont építészeti megfogalmazása
II.1.2) Fő CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71221000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Hódmezővásárhely városközpontjában többfunkciós kulturális központ építészeti megfogalmazása oly módon, hogy az Ajánlatkérő a pályázóknak teljes alkotói szabadságot kíván biztosítani a koncepciók kialakításában. A tervpályázat célja a beérkező tervek és koncepciók alapján egy későbbi engedélyezési és kiviteli terv megrendelése, valamint a tervezési terület funkciójának, beépítési programjának tisztázása, a jelenleg érvényes szabályozási előírások felülvizsgálata, valamint az épület építészeti megfogalmazása. A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013.(VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység. 1. melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai: A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi négy értékelési szempont szerint dönt a rangsorolásról. Funkció. — a pályaműben megfogalmazott javaslatok funkcionálisan kielégítik-e a modern könyvtárakkal szemben támasztott követelményeket („közösségi tér, ahol olvasni is lehet”), — a javaslatok szerint biztosított-e a levéltár biztonsága és a működése, — a javaslatok szerint biztosított-e a közösségi tér-könyvtár-levéltár hármas funkcionális egység egymást erősítő működése. Kontinuitás, értékőrzés-értékteremtés. — a javasolt épület tömege hogyan illeszkedik a városi szövet építménymagasságához, a belváros településképi karakteréhez, hangulatához, — figyelembe veszi-e a Kossuth tér városépítészeti arculatát, az örökségvédelmi szempontokat, — a javasolt megoldások mennyiben felelnek meg a XXI. század építészeti követelményeinek. Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány. — szabályozási előírásokra tett javaslatok adaptálhatósága, — közlekedési kérdések megoldása, a térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja mellett. Időtállóság, innováció, fenntarthatóság. — a megvalósítás reális időbeli ütemezhetősége, — a reális műszaki megoldások alkalmazása, — a javasolt megoldások környezeti fenntarthatósága (innováció, ökológiai lábnyom, energiahatékony megoldások alkalmazása, építőanyagok környezetterhelése).
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 12/03/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 38 000 000 Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: bruttó 10 000 000 Ft. A megvétel legkisebb összege: bruttó 1 000 000 Ft.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok: A díjak bruttó összegek, melyek az áfát és egyéb járulékokat tartalmazzák, adóköteles bevételek. A díjak a közteherviselés szabályaira tekintettel kerülnek megfizetésre. A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között szabadon határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és megvételek teljes körűen tartalmazzák az egyes pályaművekben szereplő építészeti alkotások jelen kiírásban foglalt terjedelmű felhasználásának arányos mértékű szerzői jogdíját. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha az tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: nem
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Hegedűs Zoltán alpolgármester
Társelnök: Dr. Hajnóczi Péter okl. építészmérnök
Tag: Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA építőművész, okl. építész, egyetemi tanár
Tag: Dienes János okl. építészmérnök
Tag: Kiszely Róbert okl. építészménök
Tag: Kruppa Gábor Ybl díjas okl. építészmérnök
Tag: Soós Csilla igazgató, Németh László Városi Könyvtár
Póttag: Novák Péter okl. építészmérnök

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 1) A Tervpályázatra vonatkozó jogszabályok megnevezése: — a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, — a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. r. 2) A tervpályázat során a pályázók és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül http://www.eszker.eu/konyvtar-es-tudaskozpont-epiteszeti-megfogalmazasa/, a titkosság szabályait betartva, anonim módon történik. A Pályázó a pályázati honlapon szereplő regisztrációs adatlap kitöltésével és annak visszaküldésével igazolni kell a dokumentumok letöltését. A letöltést a dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat megküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolni. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 3) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság vonatkozásában irányadó a 310/2015. (X. 28.) Korm. r. 8. § (1)-(2), (4) bekezdéseiben foglaltak. A beérkezés időpontjának minden esetben - akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén - a 310/2015. (X. 28.) Korm. r. 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. 4) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. 5) Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. 6) A pályázó - a titkosság feltételeinek betartásával - a pályaművéhez csatoltan a) nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát, és b) a kiírásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a 310/2015. (X. 28.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés k) pontjában megfogalmazott követelmények szerinti szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez a megfelelő szakértelemmel és - amennyiben a feladat ellátásához az szükséges - a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik. 7) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt - a továbbiakban Pályázó, aki/amely: — a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, — azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek. Elfogadta, — akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. r. 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn, — személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu), — nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el (310/2015. (X. 28.) K.r. 17. § (3) bek.), — a tervpályázat titkosságát megőrzi. 8) A tervpályázati kiírás dokumentációját letöltő Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 2018. január 23. 23 óra 59 percig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket Ajánlatkérő 2018. január 30-ig megválaszolja, és az összes kérdést és választ a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. 9) Kizárásra a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdése alapján kerülhet sor. Ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig az értékelési szempontok kivételével a dokumentációt módosíthatja. 10) Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Szabó József (Lajstromszáma: 00480)

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen