Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrum Muzyki i Parku Miejskiego , Krakau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024720
Tag der Veröffentlichung
13.08.2018
Aktualisiert am
28.11.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
9 Arbeiten
Bewerbungsschluss
03.09.2018
Preisgerichtssitzung
24.11.2018

1. Preis

SBS Engineering Group, oraz 3TI Progetti Italia –
Ingegneria Integrata S.P.A., Krakau/Rom

2. Preis

Metra et Associes – Brigitte Metra, Paris

Anerkennung

Konior Studio Tomasz Konior, Katowice

Anerkennung

Plus3 Architekci Sp. z o.o., Warschau

Anerkennung

WXCA Sp. z o.o., Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji: budynku lub zespołu budynków Centrum Muzyki w Krakowie na terenie wyznaczonym dla inwestycji obejmującym działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 173/15 i 173/16 obr. 17 Kraków Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni: 2,929 ha.
Polen-Krakau: Architekturentwurf
2018/S 150-345424
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Hamala, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon: +48 126160334
E-Mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS-Code: PL21
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: bip.malopolska.pl/umwm/
I.1)
Name und Adressen
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
Kraków
31-004
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Hamala, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Telefon: +48 126160334
E-Mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS-Code: PL21
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: bip.malopolska.pl/umwm/
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Wettbewerb betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: bip.malopolska.pl/umwm/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Pl. Szczepański 6
Kraków
30-011
Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Zawisza
Telefon: +48 662840715
E-Mail: konkurs-cm2018@sarp.krakow.pl
NUTS-Code: PL21
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: bip.malopolska.pl/umwm/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik Podawczy
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Hamala, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Inwestycji Strategicznych
Telefon: +48 126160334
E-Mail: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Fax: +48 126160321
NUTS-Code: PL21
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.malopolska.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.malopolska.pl
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: IS.I.272.13.2018
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000
71420000
71248000
71313200
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany na następujących zasadach:
a) w zakresie opracowania koncepcji nowego budynku/budynków Centrum Muzyki wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym na dz. nr 173/15 i 173/16 (zwanego dalej CM) jest konkursem realizacyjnym,
b) w zakresie Parku Miejskiego na dz. nr 173/18, 173/19, 173/20 (zwanego dalej Parkiem Miejskim) jest konkursem studialnym.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji: budynku lub zespołu budynków Centrum Muzyki w Krakowie na terenie wyznaczonym dla inwestycji obejmującym działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 173/15 i 173/16 obr. 17 Kraków Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni: 2,929 ha. Organizator spodziewa się, że planowana powierzchnia użytkowa budynku/ budynków wyniesie do 28 tys m2, dodatkowo dopuszcza 5 % zmiany zakładanej powierzchni użytkowej oraz Parku Miejskiego w Krakowie na terenie wyznaczonym dla inwestycji tj. obejmującym działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 173/18, 173/19, 173/20 obr. 17 Kraków Śródmieście; o powierzchni łącznej: 5,3239 ha.
2.1.1. Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego (patrz: kryteria oceny) dla nowego kompleksu budynków / dla budynku Centrum Muzyki w Krakowie wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz koncepcji programowo-przestrzennej Parku Miejskiego oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
2.1.2. Centrum Muzyki zlokalizowane będzie na działkach gruntowych o numerach ewidencyjnych nr 173/15 i 173/16 obr. 17 Kraków Śródmieście. Park Miejski zlokalizowany będzie na działkach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 173/18, 173/19, 173/20 obr. 17 Kraków Śródmieście. Obszar objęty przedmiotem Konkursu zlokalizowany jest na terenach powojskowych, częściowo objętych ochroną konserwatorską, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej zabudowy Akademii Muzycznej w Krakowie (która usytuowana będzie na wschód od terenu wyznaczonego dla Centrum Muzyki i Parku Miejskiego) oraz reprezentacyjnych bulwarów wiślanych – będących przestrzenią publiczną (usytuowanych na południe od terenu wyznaczonego dla Centrum Muzyki i Parku Miejskiego). W 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs (realizacyjny) na kompleks nowych budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie. Usytuowane one będą na działkach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 173/17 i 173/21 obr. 17 Kraków Śródmieście. Budynek / budynki Centrum Muzyki wraz z kompleksem dydaktycznym Akademii Muzycznej, Parkiem Miejskim oraz uzupełniającą infrastrukturą rekreacyjną i usługową stworzyć powinny unikatową, spójną urbanistycznie i architektonicznie część miasta, swoisty landmark, który stanie się rozpoznawalny na „muzycznej mapie miasta”.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Uprawnienia do projektowania w specjalności achitektonicznej bez ograniczeń

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kryteria oceny prac konkursowych wskazane zostały w pkt 5.2 Regulaminu konkursu. Kryteria pierwszorzędne: rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalno-użytkowe, rozwiązania akustyczne.
Oceniane będzie zarówno oryginalność, jak i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem oraz istniejącym i realizowanym obecnie układem komunikacyjnym. Sąd konkursowy będzie szczególnie zwracał uwagę na oryginalność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych; oryginalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, racjonalność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych, walory przyrodniczo-krajobrazowe. Pod względem akustycznym w szczególności: geometria pomieszczeń (kształt, kubatura, wymiary, sposób rozproszenia dźwięku, rodzaj materiałów wykończeniowych); czas pogłosu i możliwości jego zmiany; dla Sal Koncertowych – metoda i jej skuteczność dla zapewnienia wczesnych odbić i wczesnych bocznych odbić dźwięku w kierunku widowni; dla Sal Koncertowych – scena i jej otoczenia, w tym warunki dla muzyków i dostosowalność sceny do przewidzianych funkcji; dla Sal Koncertowych – kształt widowni, w tym układ i rozmieszczenie miejsc w Sali oraz maksymalna odległość do sceny;
Kryteria drugorzędne:rozwiązania innowacyjne i energooszczędne; sposób nawiązania do kontekstów dalekich i bliskich.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/09/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagrody w wysokości 150 000 PLN brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki szczegółowego opracowania pracy konkursowej na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budynku/budynków Centrum Muzyki wraz z przyległym terenem i wewnętrznym układem komunikacyjnym, świadczenie nadzorów autorskich oraz innych usług;
II nagrody w wysokości 75 000 PLN brutto. Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 300 000 PLN brutto. Pozostałą pulę 75 000 PLN brutto na wniosek Sadu konkursowego Organizator przeznaczy na inne ewentualne nagrody lub wyróżnienia i/lub zmianę.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej.
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Organizatora rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Ewa Kuryłowicz – sędzia konkursowy, przewodnicząca Sądu konkursowego
Magdalena Kozień-Woźniak – sędzia konkursowy, sędzia referent
Hu Qian – sędzia konkursowy
Krzysztof Ingarden – sędzia konkursowy
Artur Jasiński – sędzia konkursowy
Piotr Chuchacz – sędzia konkursowy
Jacek Krupa – sędzia konkursowy
Kazimierz Barczyk – sędzia konkursowy
Janusz Marynowski – sędzia konkursowy
Bogdan Tosza – sędzia konkursowy
Tomasz Bobrowski – sędzia konkursowy
Łukasz Pawlik – sędzia konkursowy
Jerzy Dybał – sędzia konkursowy
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

Każdy uczestnik ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, oraz ust. 5 pkt. 1, 5,6 i 8 ustawy PZP (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – JEDZ).
Organizator wymaga, aby uczestnik Konkursu wykazał, że:
– dysponuje co najmniej 1 osobą – Projektantem głównym, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającym doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 15 lat co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu lub uczestnictwie w wykonaniu (jako członek zespołu autorskiego) wielobranżowej dokumentacji projektowej, dla budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), który posiada pozwolenie na użytkowanie, w którym mieści się sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa przeznaczona dla wydarzeń muzycznych o pojemności stałej widowni nie mniej niż 600 miejsc;
– dysponuje co najmniej 1 osobą – akustykiem, posiadającym doświadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 15 lat:co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu lub uczestnictwie w wykonaniu (jako członek zespołu autorskiego), w ramach wielobranżowej dokumentacji projektowej, projektu akustyki dla co najmniej jednej sali koncertowej o pojemności widowni nie mniej niż 1.000 miejsc, mieszczącej się w zrealizowanym tj. posiadającym pozwolenie na użytkowanie obiekcie oraz co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu lub uczestnictwie w wykonaniu (jako członek zespołu autorskiego) w ramach wielobranżowej dokumentacji projektowej, projektu akustyki dla co najmniej jednej sali koncertowej o pojemności widowni nie mniejszej niż 600 miejsc, mieszczącej się w obiekcie, który posiada pozwolenie na budowę;
dysponuje co najmniej 1 osobą – architektem krajobrazu, z tytułem minimum mgr inż. architekta krajobrazu z doświadczeniem, w przeciągu ostatnich 10 lat, w opracowaniu (jako członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie zieleni urządzonej i małej architektury jako elementu zagospodarowania terenu, sporządzonej dla publicznie dostępnego terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha.; posiada doświadczenie w należytym wykonaniu co najmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi konkursu tj. wykonaniem lub uczestnictwem w wykonaniu (jako członek zespołu autorskiego) wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy co najmniej 1 (jednego) budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15.000 m2, który w ciągu dziesięciu ostatnich lat uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 3.9.2018 r. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie składany jest w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy, natomiast JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać przed upływem terminu składania wniosków na adres email: inwestycjestrategiczne@umwm.pl
Termin składania prac Konkursowych upływa w dniu 19.11.2018 r. Prace Konkursowe składane są na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6; 31-011 Kraków

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: uzp.gov.pl
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: uzp.gov.pl
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Uczestnikowi Konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Organizatora podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Organizator jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
6.3.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Organizatora, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Organizatorowi przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Organizator mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Organizatora, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/08/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen