Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

KIOSK DESIGN SECTOR 6 , Bukarest/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032776
Tag der Veröffentlichung
27.10.2021
Aktualisiert am
04.04.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
03.12.2021
Preisgerichtssitzung
12.12.2021

1. Preis

STUDIO CIRCULAR S.R.L.

2. Preis

STUDIUM ON SPACE SRL

3. Preis

VOICU&IONITA ARCHITECTS SRL
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Designdienstleistungen für Blumen- und Zeitungsstände.
Servicii de proiectare pentru chioscuri de comercializare a florilor si chioscuri de comercializare a ziarelor.
26/10/2021    S208

România-București: Servicii de arhitectură pentru construcţii

2021/S 208-545312

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

Număr naţional de înregistrare: 4364349

Adresă: Strada: Caranda Gheorghe, lt. av., nr. 9

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 061521

Țară: România

Persoană de contact: OVIDIU PAPURICA

E-mail: adpdu6@gmail.com

Telefon: +40 214101681

Fax: +40 213141826

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://adps6.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003240
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Servicii de proiectare aferent proiectului ,,KIOSK DESIGN SECTOR 6’’

Număr de referinţă: 4364349/2021/28
II.1.2)Cod CPV principal
71221000 Servicii de arhitectură pentru construcţii
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Servicii de proiectare pentru chioscuri de comercializare a florilor si chioscuri de comercializare a ziarelor

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 14-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Legea nr.184/2001privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

Conform temei de concurs si sectiunii II.2.5.

Punctajul total se va calcula cu formula: A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 100 puncte (maxim)

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 03/12/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Premiul I - valoarea contractului de servicii de proiectare;

Premiul II - 29.682 RON fără TVA, echivalentul a 6.000 EUR (curs valutar BNR pentru 11.10.2021, 1 EUR = 4,9470 RON);

Premiul III - 12.367,50 RON fără TVA, echivalentul a 2.500 EUR (curs valutar BNR pentru 11.10.2021, 1 EUR = 4,9470 RON).

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

Autoritatea Contractantă se angajează să achite premiile în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea documentelor în acest sens la registratura Autorității Contractante (cerere și factură) de către câștigători. Detalii in Regulamentul concursului.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Mihai George Maxim - membru titular
Corvin Nicolae Cristian - membru titular
Oana Gabriela Iacob - membru titular
Cristian Daniel Borcan - membru titular
Mihai Munteanu - membru titular
Robert Eugen Zotescu - membru supleant
Florin Niculae - membru supleant

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

In valoarea estimata a proiectului mentionata la sectiunea II.1.5 sunt incluse valorile premiilor ce se vor acorda pentru locurile II si III.

Prestatorul caruia i se va atribui contractul de servicii de proiectare va avea obligatia sa constituie garantia de buna executie. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent si se va constitui prin orice modalitate prevazuta de art.40 din H.G. nr.395/2016, in termenul prevazut de art.39, alin.(3) din acelasi act normativ, de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contractului subsecvent. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.42, alin.(3), lit.a) coroborat cu art.42, alin.(3), lit.b) din HG nr.395/2016. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen