Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

KAMPUS VRAZOV TRG , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032529
Tag der Veröffentlichung
17.09.2021
Aktualisiert am
17.02.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Abgabetermin
18.11.2021 16:00
Preisgerichtssitzung
01.02.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

multiPlan arhitekti

2. Preis

DIA d.o.o.

Anerkennung

BIROARCUS d.o.o.
Verfahrensart
Offener, einstufiger Realisierungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Realisierungswettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für das Projekt VRAZOV TRG CAMPUS

Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des Campus Vrazov trg, der zusammen mit den beiden anderen Campus ein abgerundetes Ganzes der UL MF bilden wird. Der Campus Vrazov trg umfasst die bestehenden Gebäude - den Süd- und den Westflügel, die in ihrem jetzigen Umfang erhalten bleiben sollen, sowie den Nord- und den Ostflügel, die abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt werden sollen. Vorgesehen ist der Bau von ca. 12.300 m2 Nettogeschossfläche und der Bau von zwei Untergeschossen mit einer Garage von ca. 6.600 m2 Nettogeschossfläche.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt KAMPUS VRAZOV TRG

Predmet natečaja je zasnova Kampusa Vrazov trg, ki bo skupaj z ostalima kampusoma predstavljal zaokroženo celoto UL MF. Kampus Vrazov trg vključuje obstoječo pozidavo – južni trakt in zahodni trakt, ki se ohranjata v sedanjem obsegu ter severni in vzhodni trakt, ki bosta odstranjena in nadomeščena z novogradnjo. Predvidena je izgradnja cca 12.300 m2 neto površin in izgradnja dveh podzemnih etaž z garažo v izmeri cca 6.600 m2 neto površin.
17/09/2021    S181

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 181-471366

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Nacionalna identifikacijska številka: 1627066000

Poštni naslov: Vrazov trg 2

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za KAMPUS VRAZOV TRG

Referenčna številka dokumenta: 091-23-1/21
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

KAMPUS VRAZOV TRG

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/11/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 14.000 EUR

2. nagrada 11.200 EUR

3. nagrada 8.400 EUR

tri priznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

Odškodninski sklad je dodan pod odložnim pogojem potrditve na UO UL MF.

9 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
Član (naročnik): prof. dr. TOMAŽ MARŠ, dr. med., univ. dipl. biol.
Članica (naročnik): doc. dr. JANA BRGULJAN HITIJ, dr. med.
Namestnik članov (naročnik): prof. dr. IGOR ŠVAB, dr. med.
Namestnica članov (naročnik): ALJA ROMŠAK, univ. dipl. prav.
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. MARUŠA ZOREC, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS): JANA KOCBEK, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): URŠA PODLIPNIK, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: SIMONA KOSI, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za medicinsko tehnologijo: MARJA KONEČNIK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za varovanje kulturne dediščine: MARIJA REŽEK KAMBIČ, dipl.um.zgod., kons. svetov.
Izvedenec s področja gradbeništva (GOI investicija): DOMEN DOLŠAK mag. inž. ok. grad.
Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Organizirani ogled lokacije in posvet 5. 10. 2021 ob 14.00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 11. 10. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 18. 10. 2021

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 10. 11. 2021

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12. 11. 2021

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 18. 11 2021 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 22. 12. 2021

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2021 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Poštni naslov: Vrazov trg 2

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen