Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi , Helsinki/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026211
Tag der Veröffentlichung
02.04.2019
Aktualisiert am
14.01.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
08.05.2019
Preisgerichtssitzung
17.10.2019

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

L Arkkitehdit Oy, Helsinki

2. Preis

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, Helsinki

3. Preis

WSP Finland Oy, Helsinki
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Straßenbauwettbewerb suchte Ideen für die Entwicklung eines Fairway-Umfelds mitten in der Innenstadt. Ziel war es, zu untersuchen, wie die Fahrmöglichkeiten gestrafft und die Erreichbarkeit der Fußgänger-, Fahrrad- und öffentlichen Verkehrsnetze der Region verbessert werden können, ohne den Umfang des Straßennetzes der Region zu untergraben. Gleichzeitig sollte das Umweltrealisierungspotenzial der Bahnstraße ermittelt werden. Der Wettbewerb suchte neue Möglichkeiten für die umfassende Erschließung des Bahnstraßenbereichs. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden zur Unterstützung und der langfristigen Entwicklung der Region herangezogen.

Kilpailukykyinen tehtävä
Junatien suunnittelukilpailulla haettiin ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus oli tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saataisiin luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla haluttiin selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia. Kilpailun avulla haettiin uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.
02/04/2019    S65    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 
Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
2019/S 065-152633
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Legal Basis:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
0201256-6
Sörnäistenkatu 1
Helsinki
00580
Suomi
Yhteyshenkilö: Anne Suonpää
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.hel.fi
I.2) Tiedot yhteishankinnasta
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: junatie.com
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: junatie.com
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:
Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi - Ilmoittautumiskutsukilpailu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71240000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.
Junatien suunnittelukilpailulla haetaan ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus on tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saadaan luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla halutaan selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia.
Kilpailun avulla haetaan uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
Osallistujien valintaperusteet on kuvattu hankinta-asiakirjoissa (ks. kohta 1.3.).
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
enimmäismäärä: 5
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet:
Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta arvotaan mukaan kutsukilpailuun viisi (5) työryhmää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä suunnitteluryhmiä ole ilmoittautunut vähemmän.
Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.
Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksen kelpoisuusehdot täyttäville työryhmille. Työryhmässä tulee olla jäseninä ainakin liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Ryhmien toivotaan käyttävän hyväkseen myös maankäytön, katusuunnittelun ja silta- ja/tai taitorakennesuunnittelun osaajia esitetystä ratkaisusta riippuen.
Kilpailun osallistujat valitaan kahdella tavalla:
1) Kolme (3) kilpailijaa arvotaan sekä vähimmäisvaatimukset täyttävien, että ylemmän vaatimustason täyttävien työryhmien joukosta.
2) Lisäksi arvotaan kaksi (2) kilpailijaa kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta. Tässä kohdassa valituksi voi tulla kilpailijaehdokas, joka ei täytä ylemmän vaatimustason edellytyksiä, tai kilpailijaehdokas, joka ei tullut valituksi aiemman kohdan mukaisessa arvonnassa.
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/05/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

Päivämäärä: 20/05/2019
IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:
Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja kilpailuohjelman mukaiset asiakirjat ohjelman mukaisesti tehneelle ja jättäneelle suunnitteluryhmälle maksetaan 30 000 EUR (alv 0 %) Suomen Arkkitehtiliiton kautta.
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: kyllä
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
:

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Helsinki
Radanrakentajantie 5
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fiInternetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

29/03/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen