Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Józsefvárosi Sportpálya Udvar , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022907
Tag der Veröffentlichung
10.03.2018
Aktualisiert am
10.03.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Bewerbungsschluss
20.02.2018 14:00
Preisgerichtssitzung
24.02.2018
Bekanntgabe
10.03.2018

Gewinner

Építészkohó Kft., Budapest
Óduda Építész Stúdió Kft., Budapest
Modulárt Kft., Veszprém
B3 Építész Stúdió Kft., Budapest
DPI Design Kft., Budapest
Archi-Kon Kft., Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest, Ungarn

Wettbewerbsaufgabe
A Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a volt Józsefvárosi Pályaudvar jelenleg funkció nélküli területén történő) fejlesztési projekt fő célkitűzései:

— a 2019 évben sorra kerülő Maccabi Európa Játékok (továbbiakban: Játékok) infrastrukturális igényeinek biztosítása, a labdarúgó és a gyeplabda mérkőzések lebonyolításához helyszín biztosítása,

— a Játékok befejeződése után igényes, az utánpótlás nevelés szempontjait és igényeit maximálisan figyelembe vevő új sportlétesítmény üzemeltetése és fenntartása,

— a jelenleg kihasználatlanul álló terület és környezetének fellendítése, modern városi zöldterületek létrehozása.

A létrejövő, mintegy 7,5 hektár nagyságú zöldterület és sportkomplexum alkalmas lesz a Játékok lebonyolítására, így az Ajánlatkérő meghatározó szerepe mellet működő Szervezőbizottság, és rajta keresztül Budapest, sikeres vendéglátója lesz 2019-ben a négyévente megrendezésre kerülő „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelentőségű sporteseménynek.

A fejlesztés nem csupán az Ajánlatkérő céljait válthatná valóra, de a város belső területén éktelenkedő óriási barnamezős leromlott ipari terület revitalizációját is biztosítaná, a valamikori pályaudvar kapcsolódó területein tervezett egyéb fejlesztésekkel együtt egy sport és szabadidős sávot létrehozva.

23/12/2017    S247    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
2017/S 247-520494
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
AK21872
Salgótarjáni út 12–14.
Budapest
1087
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 13280339
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.mtk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Józsefváros-tervpályázat
További információ a következ? címen szerezhet? be másik cím:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2. fszt. 1.
Budapest
1088
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.mtk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következ? címre:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2. fszt. 1.
Budapest
1088
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 13280339
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.mtk.hu
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Egyéb típus: Egyesület
I.5) F? tevékenység
Szabadid?, kultúra és vallás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR (A VOLT JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR JELENLEG FUNKCIÓ NÉLKÜLI TERÜLETÉN TÖRTÉN?) FEJLESZTÉS TERVPÁLYÁZATA
II.1.2) F? CPV-kód
71240000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71240000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a volt Józsefvárosi Pályaudvar jelenleg funkció nélküli területén történ?) fejlesztési projekt f? célkit?zései: — a 2019. évben sorra kerül? Maccabi Európa Játékok (továbbiakban: Játékok) infrastrukturális igényeinek biztosítása, a labdarúgó és a gyeplabda mérk?zések lebonyolításához helyszín biztosítása, — a Játékok befejez?dése után igényes, az utánpótlás nevelés szempontjait és igényeit maximálisan figyelembe vev? új sportlétesítmény üzemeltetése és fenntartása, — a jelenleg kihasználatlanul álló terület és környezetének fellendítése, modern városi zöldterületek létrehozása. A létrejöv?, mintegy 7,5 hektár nagyságú zöldterület és sportkomplexum alkalmas lesz a Játékok lebonyolítására, így az Ajánlatkér? meghatározó szerepe mellet m?köd? Szervez?bizottság, és rajta keresztül Budapest, sikeres vendéglátója lesz 2019-ben a négyévente megrendezésre kerül? „zsidó olimpia” néven is emlegetett kimagasló jelent?ség? sporteseménynek. A fejlesztés nem csupán az Ajánlatkér? céljait válthatná valóra, de a város bels? területén éktelenked? óriási barnamez?s leromlott ipari terület revitalizációját is biztosítaná, a valamikori pályaudvar kapcsolódó területein tervezett egyéb fejlesztésekkel együtt egy sport és szabadid?s sávot létrehozva.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai: I. ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 1. Az ingatlan bels? elrendezése, a labdarúgó pályák, illetve az épületek elhelyezése a területen 2. A Tervezési programban leírt funkciók megfelel? telepítése, összhangjának biztosítása 3. A f?városi, illetve kerületi szabályozásokhoz való illeszkedés, az építési és hatósági el?írások betartása 4. Magas színvonalú, de egyszer?en megvalósítható építészeti, tér- és tömegalakítási, valamint zöldfelület kialakítási megoldások tervezése 5. Az épületek funkcionális igényeinek, megadott helyiségigényeinek biztosítása 6. Az MTK Sportklub múltbeli, meglév? és most tervezett épületeihez való illeszkedés, a klub által már kialakított építészeti arculat követése 7. Egyszer?, de színvonalas anyaghasználat és szerkezeti megoldások. II. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK 8. Az ingatlan kedvez? gyalogos és gépjárm?vel való megközelíthet?sége 9. A Tervezési programban leírt közlekedési, parkolási, üzemeltetési és látogatói útvonalak kedvez?, jól átlátható megoldása 10. Az MTK Sportklub (meglév? és most tervezett) egyéb ingatlanjaihoz, épületeihez való közlekedési kapcsolatok létrehozása A karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3.pont alatt.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 20/02/2018
Helyi id?: 14:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke: A pályam?vek díjazására és megvételére bruttó 15 000 000 HUF áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege bruttó: 6 000 000 HUF. A díj legkisebb összeg bruttó: 1 000 000 HUF. A megvétel legkisebb összege bruttó: 500 000 HUF.
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok: A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelel? színvonalú pályam?vek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy gy?ztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek min?síti a pályázatot, ha egyetlen pályam?vet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent érték?nek min?síti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkér? tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával. Azon pályam?vek, amelyek sem díjazásban, sem megvételben nem részesülnek, de a kiírásnak megfelel? tartalmi és formai követelményeket maradéktalanul teljesítik pályázatonként bruttó 500 000 HUF részvételi díjban részesülnek. A részvételi díjakra fordítható keretösszeg: bruttó 5 000 000 HUF, ami a díjazásra és megvételre fordítható keretösszegen felül értend?.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Görözdi György (MTK, Kiemelt Beruházások Igazgató)
Társelnök: Eltér István, építész (Magyar Építész Kamara)
Tagok:
Patonai Dénes DLA építész (Magyar Épít?m?vészek Szövetsége)
Dr. Sára Botond (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Alpolgármester)
Fernezelyi Gergely Sándor DLA, építész (Bp., VIII. ker. Önkormányzat, Városfejlesztési referens)
Baukovácz Krisztina építész (MTK)
Sedlmayr János építész (MTK)
Csajkás Tamás építész (MTK)
Póttag: Ujvári Éva, építész (MTK)
Szavazásra nem jogosultak:
Szakért?k:
Török István (üzemeltetés)
Ujvári Éva
Dr. Verók Krisztián
Jogi szakért?:
Dr. Poczkodi Balázs, ügyvéd
Dr. Peterdi Anikó ügyvéd, felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 00143
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
: 1) Tervpályázat tervezett megjelentetése a MÉK honlapján: 2017. december 27. 2) Helyszíni szemle id?pontja (Találkozási pont: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1087, Budapest, Salgótarjáni út 12-14, VIP bejárat el?tt): 2018. január 3. (szerda) 14:00. 3) Kérdések feltevésének határideje: 2018. január 5. 24.00 óra A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határid?n belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak az Ajánlatkér?höz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó. 4) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. január 10. 5) Pályam?vek beérkezésének határideje: 2018. február 20. (kedd) 14:00 óra. 6) A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018. március 2. (péntek) 14:00 óra. 7) Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2017. április 15. napjáig 8) Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályam?vek visszaadása: 2017. május 2. napjáig. 9) Ajánlatkér? tájékoztatja az ajánlattev?ket, hogy az 1.3. ponton túl a teljes dokumentáció elérhet? továbbá www.mek.hu/index.php?id=44458 linken. 10) Kiegészítés III.2.1. ponthoz: Azok vehetnek részt pályázóként, akik személyesen - gazdasági társaságként történ? pályázat esetében a pályázó vezet? tervez?je - a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés id?pontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez, megfelel? É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szerepl? hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu), vagy az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés id?pontjában az adott országban tervez?i jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervez?irodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. 11) Kiegészítés IV.3.2) ponthoz Az Ajánlatkér? felhívja a figyelmet arra, hogy a részvételi díj fizetésének lehet?ségét?l függetlenül minden pályázó maga viseli a pályam?ve elkészítésével kapcsolatos költségeket, az Ajánlatkér? nem vállal felel?sséget azért, hogy a részvételi díj a pályam? elkészítésének költségeit fedezni fogja. Amennyiben a részvételi díjak fizetésére rendelkezésére álló keretösszeg - a beérkezett pályam?vek száma miatt - nem teszi lehet?vé azt, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó az el?z?ekben meghatározott 500 000 forint bruttó összeg? részvételi díjban részesüljön, úgy a részvételi díj összegét az Ajánlatkér? arányosan csökkenteni fogja úgy, hogy minden benyújtott, díjazásban és megvételben nem részesült, azonban részvételi díjra jogosult pályázó azonos összeg? részvételi díjat kaphasson.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján. A IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai pont folytatása: III. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG, M?SZAKI MEGOLDÁSOK 11. A tervezett épületek és sportpályák létesítési költségeinek optimalizálása, illeszkedése a megadott költségkerethez, 12. Az épületek és a sportpályák megadott üzemeltetési és fenntartási igényeinek biztosítása, egyszer? és jól üzemeltethet? sportlétesítmény létrehozása, 13. Kedvez?, reális költség?, és gazdaságosan megvalósítható m?szaki megoldások alkalmazása. IV. KÖRNYEZETVÉDELEM 14. Az ingatlan épületeinek környezettudatos, alacsony energiaszintre törekv?, korszer? és fokozott h?védelemmel tervezett kialakítása, 15. Az épületek és a sportpályák épületgépészeti és energetikai rendszerének tudatos, fenntartható, környezetbarát kialakítása, 16. Kedvez?, környezettudatos és energiatakarékos m?szaki megoldások alkalmazása. V. RAJZI KIDOLGOZOTTSÁG ÉS FELDOLGOZÁS 17. Az ingatlan épületeinek tervpályázati szinten való kidolgozottsága, az egyes m?szaki tervek részletezettsége, érthet?sége, 18. Az épületek és a sportpályák építészeti, épületgépészeti és energetikai rendszereinek leírása, a megértés szempontjából lényeges részletek rövid, de érthet? ábrázolása, 19. A benyújtott m?szaki és látványtervek színvonalas ábrázolása, a laikusok számára is jól érthet? vizuális megjelenítése
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen