Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

József Attila-telep HÉV megálló tervpályázat , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033716
Tag der Veröffentlichung
07.03.2022
Aktualisiert am
13.07.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.05.2022
Abgabetermin
10.05.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
24.05.2022

Gewinner

Nanavízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb zur Gestaltung der neuen Eingangshalle und des Parkplatzes des Bahnhofs Szigetszentmiklós József Attila-telep

Die Entwicklung der Fähren H5 und H6-7 zielt darauf ab, die Attraktivität der Fährlinien für die Fahrgäste zu verbessern und ihre Rolle im öffentlichen Verkehr zu verändern, wie z. B. die Modernisierung, Verbindung und Verlängerung der Fährlinien H5 Szentendre und H6-H7 Rákevei-Csepel zum Kálvin-Platz und, in einer zweiten Phase, die Entwicklung der Nord-Süd-Stadt-Vorstadt-Hochgeschwindigkeitsbahn, um die Donau und die gesamte Nord-Süd-Stadt-Vorstadt-Achse zu verbinden.

Parallel zur Planung der Erneuerung des Bahnhofs József Attila in Inselszentmiklós wird der Auftraggeber im Rahmen dieser Ausschreibung auch die Gestaltung der unmittelbaren Umgebung und des dazugehörigen P+R-Parkplatzes in Angriff nehmen.

In dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bittet der Auftraggeber um Vorschläge für einen komplexen Verkehrsknotenpunkt des 21. Jahrhunderts und dessen städtebauliches Umfeld, in dem die verschiedenen Verkehrsträger auf organisierte Weise integriert sind, in dem die vorgeschlagene Entwicklung und Landschaftsgestaltung die nachhaltige Entwicklung der benachbarten Stadtteile fördern kann und das die erforderlichen Funktionen erfüllen kann und den in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen (Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen) und den Aufforderungsunterlagen (Unterlagen) festgelegten Bewertungskriterien auf höchstmöglichem Niveau entspricht.

Der Auftraggeber beabsichtigt, mit dem aus dem Wettbewerb hervorgegangenen erfolgreichen Entwerfer einen Entwurfsvertrag als Ergebnis eines Verhandlungsverfahrens ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Artikel 9 (2) der Regierungsverordnung Nr. 310/2015 (X. 28.) über Verfahren für Wettbewerbe (Verordnung über Wettbewerbe) zu schließen.

Kurze Zusammenfassung des Programms des Designwettbewerbs:

- Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen, begrünten Bahnhofsvorplatz zu schaffen, der sowohl als Tor als auch als urbanes Subzentrum fungiert, der zu Fuß, mit dem Fahrrad und anderen Mitteln der Mikromobilität leicht erreichbar und austauschbar ist, der alle Dienstleistungen bietet, die die Einwohner als tägliche Pendler und Bewohner des Viertels benötigen, der ein zeitgemäßes und hochwertiges Design bietet, das einen würdigen Rahmen für die tägliche Fortbewegung darstellt, und der gleichzeitig ein einladender Grünraum in der Stadt ist.

- Ziel ist es, ein Parkhaus zu schaffen, das vor allem den Bedürfnissen der Pendler gerecht wird und trotz seiner monotonen Funktion ein spannendes, zeitgenössisches Gebäude in der Stadt darstellt, das die Architektur bereichert, neben Autos auch Fahrräder abstellt, zusätzliche Dienstleistungen anbietet, dem öffentlichen Raum mit Gewerbe- und Gastronomieeinheiten zugewandt ist und ergonomisch an die Fahrgastströme angepasst ist.

- Ziel ist es, für das unbesiedelte Gebiet östlich des geplanten Parkplatzes, aufbauend auf der Nähe des neuen Bahnknotens, einen Bebauungsplan zu entwickeln, der das Stadtzentrum und das Ortsbild aufwertet und zu dem sich die Stadt Szigetszentmiklós langfristig bekennen kann.

Szigetszentmiklós József Attila-telep hév megálló új előtér és parkolóház tervezése tervpályázat

A H5 és H6-7 hév fejlesztés célja a hévvonalak utasvonzó képességének javítása, közösségi közlekedésben betöltött szerepének funkcióváltása, mint a H5 szentendrei hév és a H6-H7 ráckevei-csepeli hév vonalak korszerűsítése, összekapcsolása és meghosszabbítása a Kálvin térig, valamint - második ütemben - az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése Duna alatti összekötésre és az egész észak-déli városi-elővárosi tengelyre.

A szigetszentmiklósi József Attila-telep hév megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan Kiíró annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen tervpályázat keretében.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak városi előterének kialakítására vár javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott beépítési- és környezetalakítás javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.

A Tervpályázat tervezési programjának rövid összefoglalója:

- Cél, egy egyszerre kapuként és városi alközpontként funkcionáló minőségi zöld városi állomási előtér, amely könnyen megközelíthető és átjárható gyalogosan, kerékpárral és egyéb mikromobilitási eszközökkel, felfűzi mindazon szolgáltatásokat, melyekre napi ingázóként és környékbeli lakosként is igényt tartanak a helyiek, kortárs és minőségi kialakításával méltó kereteket ad az napi szintű utazásoknak, és mindezek mellett hangulatos zöld foltként jelenik meg a városban.

- Cél, egy elsősorban ingázási igényeket kielégítő parkolóház, amely monoton funkciója ellenére izgalmas kortárs épületként jelenik meg a városban, gazdagítva annak építészetét, az autók mellett a kerékpárok tárolását is többletszolgáltatásokkal együtt biztosítja, a közterek felé kereskedelmi és vendéglátó egységekkel fordul, és mindezen szolgáltatásokkal ergonomikusan illeszkedik az utasáramláshoz.

- Cél, a tervezett parkolóháztól keletre eső, városképileg rendezetlen terület beépítési terve, amely épít az újonnan kialakuló kötöttpályás közlekedési csomópont közelségére, funkcióival és beépítési karakterével erősíti a terület városközponti szerepét és a településképet, és amely vízió mellett Szigetszentmiklós városa hosszú távon elköteleződhet.
16/03/2022    S53

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 053-138971

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 046-120422)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 25416316241

Postai cím: Horvát Utca 14-26

Város: Budapest

NUTS-kód: HU Magyarország

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bálint Patrik Adrián

E-mail: balint.patrik@bfk.hu

Telefon: +36 300894305

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

József Attila-telep HÉV megálló tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000105352022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

 

Szigetszentmiklós József Attila-telep hév megálló új előtér és parkolóház tervezése tervpályázat

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/03/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 046-120422

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.1
A módosítandó szöveg helye: A felhasználói oldal címe:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma: I.3
A módosítandó szöveg helye: Internetcím(ek):
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:

 

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Kiíró). Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során ahttps://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tervpályázat megnevezése: Szigetszentmiklós József Attila-telep hév megálló új előtér és parkolóház tervezése tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt építészeti tervpályázat.

A H5 és H6-7 hév fejlesztés célja a hévvonalak utasvonzó képességének javítása, közösségi közlekedésben betöltött szerepének funkcióváltása, mint a H5 szentendrei hév és a H6-H7 ráckevei-csepeli hév vonalak korszerűsítése, összekapcsolása és meghosszabbítása a Kálvin térig, valamint - második ütemben - az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése Duna alatti összekötésre és az egész észak-déli városi-elővárosi tengelyre.

A szigetszentmiklósi József Attila-telep hév megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan Kiíró annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen tervpályázat keretében.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak városi előterének kialakítására vár javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott beépítési- és környezetalakítás javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.

A Tervpályázat tervezési programjának rövid összefoglalója:

- Cél, egy egyszerre kapuként és városi alközpontként funkcionáló minőségi zöld városi állomási előtér, amely könnyen megközelíthető és átjárható gyalogosan, kerékpárral és egyéb mikromobilitási eszközökkel, felfűzi mindazon szolgáltatásokat, melyekre napi ingázóként és környékbeli lakosként is igényt tartanak a helyiek, kortárs és minőségi kialakításával méltó kereteket ad az napi szintű utazásoknak, és mindezek mellett hangulatos zöld foltként jelenik meg a városban.

- Cél, egy elsősorban ingázási igényeket kielégítő parkolóház, amely monoton funkciója ellenére izgalmas kortárs épületként jelenik meg a városban, gazdagítva annak építészetét, az autók mellett a kerékpárok tárolását is többletszolgáltatásokkal együtt biztosítja, a közterek felé kereskedelmi és vendéglátó egységekkel fordul, és mindezen szolgáltatásokkal ergonomikusan illeszkedik az utasáramláshoz.

- Cél, a tervezett parkolóháztól keletre eső, városképileg rendezetlen terület beépítési terve, amely épít az újonnan kialakuló kötöttpályás közlekedési csomópont közelségére, funkcióival és beépítési karakterével erősíti a terület városközponti szerepét és a településképet, és amely vízió mellett Szigetszentmiklós városa hosszú távon elköteleződhet.

Helyesen:

 

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Kiíró). Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/jozsefattilateleptervpalyazat weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/jozsefattilateleptervpalyazat oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tervpályázat megnevezése: Szigetszentmiklós József Attila-telep hév megálló új előtér és parkolóház tervezése tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt építészeti tervpályázat.

A H5 és H6-7 hév fejlesztés célja a hévvonalak utasvonzó képességének javítása, közösségi közlekedésben betöltött szerepének funkcióváltása, mint a H5 szentendrei hév és a H6-H7 ráckevei-csepeli hév vonalak korszerűsítése, összekapcsolása és meghosszabbítása a Kálvin térig, valamint - második ütemben - az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése Duna alatti összekötésre és az egész észak-déli városi-elővárosi tengelyre.

A szigetszentmiklósi József Attila-telep hév megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan Kiíró annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen tervpályázat keretében.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak városi előterének kialakítására vár javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott beépítési- és környezetalakítás javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.

A Tervpályázat tervezési programjának rövid összefoglalója:

- Cél, egy egyszerre kapuként és városi alközpontként funkcionáló minőségi zöld városi állomási előtér, amely könnyen megközelíthető és átjárható gyalogosan, kerékpárral és egyéb mikromobilitási eszközökkel, felfűzi mindazon szolgáltatásokat, melyekre napi ingázóként és környékbeli lakosként is igényt tartanak a helyiek, kortárs és minőségi kialakításával méltó kereteket ad az napi szintű utazásoknak, és mindezek mellett hangulatos zöld foltként jelenik meg a városban.

- Cél, egy elsősorban ingázási igényeket kielégítő parkolóház, amely monoton funkciója ellenére izgalmas kortárs épületként jelenik meg a városban, gazdagítva annak építészetét, az autók mellett a kerékpárok tárolását is többletszolgáltatásokkal együtt biztosítja, a közterek felé kereskedelmi és vendéglátó egységekkel fordul, és mindezen szolgáltatásokkal ergonomikusan illeszkedik az utasáramláshoz.

- Cél, a tervezett parkolóháztól keletre eső, városképileg rendezetlen terület beépítési terve, amely épít az újonnan kialakuló kötöttpályás közlekedési csomópont közelségére, funkcióival és beépítési karakterével erősíti a terület városközponti szerepét és a településképet, és amely vízió mellett Szigetszentmiklós városa hosszú távon elköteleződhet.

VII.2)További információk:

 

Az eljárás lebonyolítására, további információk beszerzésére, a pályázat benyújtására, a követelmények részletezésére használt felület (weboldal) URL-je helyesen:

https://www.oeny.hu/oeny/tpalya/adatlap/jozsefattilateleptervpalyazat

07/03/2022    S46

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 046-120422

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 25416316241

Postai cím: Horvát Utca 14-26

Város: Budapest

NUTS-kód: HU Magyarország

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bálint Patrik Adrián

E-mail: balint.patrik@bfk.hu

Telefon: +36 300894305

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105352022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 25416316241

Postai cím: Horvát utca 14.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bálint Patrik Adrián

E-mail: balint.patrik@bfk.hu

Telefon: +36 300894305

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105352022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 25416316241

Postai cím: Horvát utca 14.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bálint Patrik Adrián

Telefon: +36 300894305

E-mail: balint.patrik@bfk.hu

NUTS-kód: HU110 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://bfk.hu/

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

József Attila-telep HÉV megálló tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000105352022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Kiíró). Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/jozsefattilateleptervpalyazat oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tervpályázat megnevezése: Szigetszentmiklós József Attila-telep hév megálló új előtér és parkolóház tervezése tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt építészeti tervpályázat.

A H5 és H6-7 hév fejlesztés célja a hévvonalak utasvonzó képességének javítása, közösségi közlekedésben betöltött szerepének funkcióváltása, mint a H5 szentendrei hév és a H6-H7 ráckevei-csepeli hév vonalak korszerűsítése, összekapcsolása és meghosszabbítása a Kálvin térig, valamint - második ütemben - az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése Duna alatti összekötésre és az egész észak-déli városi-elővárosi tengelyre.

A szigetszentmiklósi József Attila-telep hév megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan Kiíró annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen tervpályázat keretében.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak városi előterének kialakítására vár javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott beépítési- és környezetalakítás javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.

A Tervpályázat tervezési programjának rövid összefoglalója:

- Cél, egy egyszerre kapuként és városi alközpontként funkcionáló minőségi zöld városi állomási előtér, amely könnyen megközelíthető és átjárható gyalogosan, kerékpárral és egyéb mikromobilitási eszközökkel, felfűzi mindazon szolgáltatásokat, melyekre napi ingázóként és környékbeli lakosként is igényt tartanak a helyiek, kortárs és minőségi kialakításával méltó kereteket ad az napi szintű utazásoknak, és mindezek mellett hangulatos zöld foltként jelenik meg a városban.

- Cél, egy elsősorban ingázási igényeket kielégítő parkolóház, amely monoton funkciója ellenére izgalmas kortárs épületként jelenik meg a városban, gazdagítva annak építészetét, az autók mellett a kerékpárok tárolását is többletszolgáltatásokkal együtt biztosítja, a közterek felé kereskedelmi és vendéglátó egységekkel fordul, és mindezen szolgáltatásokkal ergonomikusan illeszkedik az utasáramláshoz.

- Cél, a tervezett parkolóháztól keletre eső, városképileg rendezetlen terület beépítési terve, amely épít az újonnan kialakuló kötöttpályás közlekedési csomópont közelségére, funkcióival és beépítési karakterével erősíti a terület városközponti szerepét és a településképet, és amely vízió mellett Szigetszentmiklós városa hosszú távon elköteleződhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

(IKOP-3.1.0-15-2019-00019)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

266/2013 (VII.11.) kormány rendelet szerinti "É" jelű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakember

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

1. Környezeti kialakítás. A Bírálóbiztosság pozitívan értékeli a következőket:

- ha a javasolt beépítési terv korszerű, ugyanakkor illeszkedik a kialakult városi struktúra rendszeréhez, kapcsolódik annak közterület hálózatához;

- ha a pályamű igazodik a környezeti adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos építészeti és tájépítészeti elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás);

- ha a kialakuló beépítési vízió mind építészeti minőségével, mind tervezett funkcióival a tömegközlekedési és mikromobilitási szolgáltatások népszerűsítését segíti;

- ha a tájépítészeti és közterületi koncepció a hatékony módváltás segítése mellett városi térként is meg tudja fogalmazni az előteret, közösségi teret alakít ki a városlakók, a terület használó várakozók és továbbutazók számára egyaránt (rálátás, kilátás, tájékozódás, kulturált időtöltés);

- ha a pályamű a közterületi kapcsolatokat a környezet figyelembevételével, a gyalogos, a kerékpáros, valamint a gépkocsiforgalom határozott különválasztásával oldja meg;

- megközelítése egyszerű, áttekinthető úgy gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, mint kerékpárral vagy gépkocsival, minden közlekedési ág számára biztosítja a komfortos átszállást és módváltást;

- kapcsolódik a város zöldhálózati rendszeréhez, összeköti a környező városrészek gyalogos, kerékpáros és zöld hálózatait;

- ha a közterületek kialakítása városi klímabarát módon történik, tájépítészete érvényesíti az ökológiai szempontokat, hozzájárul a városrészek klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának javításához.

2. Építészet és tömegalakítás. A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- a pályamű tervezett építészeti értékei megfelelnek a kor esztétikai és funkcionális elvárásainak, a településközpont arculatát pozitívan formálja, építészeti összhatása, tömegének aránya emeli a környezet minőségét, kortárs módon kapcsolódik a környezethez;

- formája kompakt, helytakarékos, de jól használható gépjármű tárolási kapacitást és utasbarát belső közlekedési rendszert takar;

- terveinek egésze és építészeti, műszaki színvonala biztosítja a megvalósíthatóságot;

- az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelnek a minőségi és tartóssági követelményeknek;

- érvényesíti a fenntarthatóság követelményeket;

- tervlapjainak grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a szükséges információmennyiséget tartalmazza.

3. Tervezési program és funkció. A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- a tervezési programban és a pályázati kiírásban megadott funkcionális igényeknek a pályamű teljeskörűen megfelel az építészeti rendszerével és térbeli szervezésével;

- a terv bizonyítja a kiíró számára, hogy a tervezett épület és állomási előtér megfelelő keretet biztosít a hatékony közlekedési módváltásra;

- biztosított a teljeskörű akadálymentes közlekedés, a a terek akadálymentes használata;

- a megoldás biztosítja a módváltáshoz kapcsolódó szolgáltatások optimális elhelyezését és kialakítását a várható utasforgalom, átszállások és közlekedési irányok szempontjából;

- egyszerre képes kielégíteni a napi ingázók és a környékbeli lakosok közlekedési és kereskedelmi-szolgáltatási igényeit, mindennapi életüket színvonalas kereskedelmi-szolgáltató funkciókkal gazdagítja;

- a környékbeliek számára napi szinten használható, a városi zöldhálózatba illeszkedő közterületet biztosít;

- a közlekedési csomópont alapvető funkcionalitását kiegészítő, azokra építő létesítmények, funkciók elhelyezésére nyújt javaslatot a kapcsolódó tervezési területeken.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Díjazásra rendelkezésre álló keretösszeg (bruttó): 35 560 000,- HUF. A díj legnagyobb összege (bruttó):12 700 000,- HUF. A megvétel legkisebb összege (bruttó): 1 270 000,- HUF

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 rovatban került feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Vitézy Dávid - BFK vezérigazgató - Elnök - közgazdász
Pányi Zsuzsanna - társelnök - Pest megye főépítésze - Építészmérnök
Tétényi Éva - Szigetszentmiklós város főépítésze - Építészmérnök
Sütő Dániel - MÁV-HÉV - Építészmérnök
Csillag Katalin - MÉK delegált - Építészmérnök
Kangyerka Ádám - BFK Hévfejlesztési projektigazgató - építőmérnök
Dományi Bálint - BFK Urbanisztika szakterület vezető - Építészmérnök
Dr. Vántsa Botond - Önkormányzati képviselő - Jogász
Csapó Balázs - Építészmérnök
Rab Judit - BFK Városépítészeti osztályvezető - Építészmérnök (póttag)
Gyulai Attila - BFK építész vezető szakértő - Építészmérnök (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

A IV.1.9. pont folytatása:

4. Gazdasági szempontok (költségek). A Bírálóbiztottsság pozitívan értékeli a következőket:

- az épület és megközelítése gazdaságos területhasználatot biztosít;

- környezetét ingatlanpiaci szempontból felértékeli;

- az építészeti innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, az épületet takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal tervezték;

- a pályamű takarékos üzemű építészeti és gépészeti megoldásokat tartalmaz, hosszabb felújítási ciklusú anyagokat és berendezéseket alkalmaz;

- üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony;

- a pályamű kitér arra, hogyan biztosítható az épületek és a környezet üzemeltetési költségeinek alacsonyan tartása;

- fenntartásának várható költsége kedvező , az épületegyüttes funkcionális mixe elősegíti az épület fenntartásának finanszírozását;

- figyelembe veszi az üzemeltetésnél a karbonsemlegesség szempontjait és a klímavédelmi szempontokat.

A IV.3.2) pont részletezése:

1. A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a IV.1.9) pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja.

2. A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t, mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő esetén az ÁFA nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése ÁFA alanyként a magyar adóhatóságnál.

3. A díjak és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerülnek kifizetésre.

4. A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg csökkentését javasolhatja.

5. Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

További információk:

1. Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) alapján, a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötendő tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői területre vonatkozó jogosultsággal. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés szerinti tervezési feladatot kizárólag olyan szaktervező végezheti, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által rögzített szakmagyakorláshoz szükséges jogosultságokkal.

2. Kiíró felhívja a figyelmet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. § (1) és (11) bekezdéseire, amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött. Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság az építészeti tervezési területre (É) vagy azzal egyenértékű vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni. A nem Magyarországon letelepedett Pályázónak a letelepedés szerinti ország jogszabályainak megfelelő, az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal kell rendelkezniük. Az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert hivatalos szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.

3. Az Ajánlatkérő a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja. A Tervpályázat eredményeként Kiíró a tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Tervpályázati Rendelet 28. §-ában foglaltakra tekintettel, amelyre Ajánlatkérő tervezetten a BB zárójelentésében szereplő ajánlás alapján hívja meg a kizáró ok alá nem eső és alkalmas (1 db) nyertes Pályázót (figyelembe véve a Tervpályázati Rendelet 25. § (5) bekezdését).

4. A Bírálóbizottság a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a következő esetekben:

- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve (bontás nélkül),

- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

- ha a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket - figyelembe véve a Dokumentáció 3.3 pontját - nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

- ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bekezdése alapján a Bírálóbizottság tisztázó kérdéseket tehet fel a Pályázóknak a bírálat során. A Bírálóbizottság kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet, amennyiben a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti. Amennyiben az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van, Kiíró ezt formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során irányadónak.

5. Kiíró helyszíni szemlét tart a Tervpályázat megindítását követően. A helyszíni szemle pontos időpontja, helyszíne és további részletei később, a Tervpályázat honlapján keresztül kerül kihirdetésre. A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemlén kép- és hanganyag készül, melyet Kiíró a továbbiakban felhasználhat kommunikációs célokra. A helyszínen a tervezést érintő kérdések feltevésére nincs lehetőség. Kérdésekkel csak a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Pályázók a Kiíró felé.

Folyt. a VI.4.3. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3. pont folytatása

6. A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követő tervezési szerződés teljesítésébe várhatóan legalább az alábbi szakági tervezők bevonásával (alkalmassági követelményként vagy szerződéses feltételként előírva) és munkájuk koordinálásával kell számolnia azzal, hogy az építészmérnök szakember tekintetében meg kell egyeznie a tervpályázati tervet készítő Pályázó által bevont szakemberrel vagy a tervezési szerződés teljesítésébe azzal egyenértékű szakember bevonása szükséges:

- Mérnöki tervezői szakágak: tartószerkezet tervező (T), épületgépészeti tervező (G), építményvillamossági tervező (V)

- Település- és környezetrendezéshez, út- és közműépítéshez kapcsolódó szakágak: településtervező (TT), tájépítész tervező (TK, K), közúttervező (KÉ-K), települési közműtervező szakági mérnökök (TV, TE, TH)

- Rehabilitációs szakértő.

7. A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Tervpályázati Dokumentáció 2.04. fejezetben megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon keresztül fordulhatnak a Kiíróhoz, magyar nyelven. A határidőben feltett kérdéseket a Kiíró a Tervpályázati Dokumentáció 2.04. fejezetben megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon közzéteszi. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik. A Kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - az értékelési szempontok és alkalmassági követelmények kivételével - a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázati eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben a Kiíró kártérítéssel nem tartozik). A Kiíró a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja.

8. Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:

a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,

c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a tervpályázati eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik, továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti - jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bekezdés b.) pont)

d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bekezdés).

e) aki felhatalmazza a Kiírót, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja

9. A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban, valamint a vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák és a Kbt. 36. §- ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen