Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana , Jelgava/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035374
Tag der Veröffentlichung
14.12.2022
Aktualisiert am
15.05.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.02.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
25.04.2023

1. Preis

SIA Livland Group

2. Preis

pilnsabiedrība ZGT
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Entwurf des Bauprojekts (im Folgenden - Entwurf) für den Neubau der Bibliothek, die Rekonstruktion des Sportstadions und die Landschaftsgestaltung des Geländes, der die Schaffung eines modernen, architektonisch hochwertigen, technologisch innovativen, energieeffizienten und funktionell geeigneten Objekts auf dem Grundstück in der Sarmas-Straße 2, Jelgava, im Einklang mit den Vorgaben des Auftraggebers für das Objekt gewährleistet.

Būvprojekta mets (turpmāk – mets) bibliotēkas jaunbūvei, sporta stadiona pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai, kas nodrošina moderna, arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva, energoefektīva un funkcionāli piemērota objekta izveidošanu zemes gabalā Sarmas ielā 2, Jelgavā, atbilstoši pasūtītāja izstrādātajam objekta projektēšanas uzdevumam.

Jury
Andris Rāviņš
Gunita Osīte
Ilze Vilkārse
Inita Dzalbe
Zeltīte Bīmane
Andrejs Lomakins
Andris Baltais
14/12/2022    S241

Latvija-Jelgava: Ēku arhitektūras pakalpojumi

2022/S 241-693847

Paziņojums par metu konkursu

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Valsts reģistrācijas numurs: 90000042516

Pasta adrese: Lielā iela 11

Pilsēta: Jelgava

NUTS kods: LV00 Latvija

Pasta indekss: LV 3001

Valsts: Latvija

Kontaktpersona: Guntars Pipurs

E-pasts: Guntars.Pipurs@jelgava.lv

Tālrunis: +371 63005584

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.jelgava.lv

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16564
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Konkursu organizē centralizēto iepirkumu struktūra
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurements/92975
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Iepirkumu pārvalde

Pasta adrese: Skolotāju iela 8

Pilsēta: Skolotāju iela 8

Pasta indekss: 3001

Valsts: Latvija

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas sekretārs

Tālrunis: +371 63005584

E-pasts: guntars.pipurs@jelgava.lv

NUTS kods: LV009 Zemgale

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.iub.gov.lv
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Pašvaldība
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana

Atsauces numurs: JVP 2022/60/MK
II.1.2)Galvenās CPV kods
71221000 Ēku arhitektūras pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71221000 Ēku arhitektūras pakalpojumi
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

 

būvprojekta mets (turpmāk – mets) bibliotēkas jaunbūvei, sporta stadiona pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai, kas nodrošina moderna, arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva, energoefektīva un funkcionāli piemērota objekta izveidošanu zemes gabalā Sarmas ielā 2, Jelgavā, atbilstoši pasūtītāja izstrādātajam objekta projektēšanas uzdevumam

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:

 

Saskaņā ar Metu konkursa nolikumu

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

 

Arhitektoniskā risinājuma un apjomu izteiksmība, ideju oriģinalitāte. Iekļaušanās esošajā pilsētvidē.

Telpu plānojuma funkcionalitāte atbilstoši mūsdienīgu un progresīvu izglītības iestāžu darbības mērķiem, kas nodrošina ilgtspējīgu, energoresursus taupošu risinājumu pielietojumu un vides pieejamību.

Teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija, sporta infrastruktūras risinājumi, transporta un gājēju plūsmu organizācija, autostāvvietu risinājums visām objekta funkcijām.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 27/02/2023
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

 

3, 18000 Euro

IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Andris Rāviņš
Gunita Osīte
Ilze Vilkārse
Inita Dzalbe
Zeltīte Bīmane
Andrejs Lomakins
Andris Baltais

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta: Rīga

Valsts: Latvija

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Tālrunis: +371 67326719

Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Tālrunis: +371 67326719

Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen