Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032498
Tag der Veröffentlichung
10.09.2021
Aktualisiert am
31.01.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
38 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
13.10.2021 23:59
Preisgerichtssitzung
14.01.2022

Gewinner

”LAU ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE” BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI WOJCIECH LAU

Gewinner

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO 7 MIŁOSZ PAWEŁ STACHERA

Gewinner

Dobry projekt Urszula Kozieł

Gewinner

KORDIAN KOZIEŁ PRACOWNIA ARCHITEKTURY-dobry projekt

Gewinner

PROLOG sp. z o.o.

Gewinner

PRZEMYSŁAW MARKIEWICZ-ZAHORSKI ARCHI - PLUS
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des zweistufigen Wettbewerbs ist ein Entwurf für ein Einfamilienhaus mit einer maximalen bebauten Fläche von 70 Quadratmetern.

Zadanie konkursowe
Przedmiotem dwuetapowego Konkursu realizacyjnego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.
28/09/2021    S188

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 188-489956

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 176-459074)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: Pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-926

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gunb.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych

Numer referencyjny: BAF.260.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem dwuetapowego Konkursu realizacyjnego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.

2. Przebieg Konkursu:

2.1. Etap I Konkursu:

1) Etap Kwalifikacyjny:

a) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu,

b) Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Regulaminie konkursu,

2) Etap Opracowań studialnych:

a) składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Regulaminie konkursu,

b) ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wyłonienie stu (100) najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

c) zaproszenie do składnia Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

2.2. Etap II Konkursu:

1) składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Regulaminie konkursu,

2) ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu oraz wybór 50 najlepszych Prac konkursowych, określenie rankingu pozostałych Prac konkursowych i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu,

3) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu,

4) uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-459074

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2021
Powinno być:
Data: 13/10/2021
Numer sekcji: IV.2.3
Zamiast:
Data: 08/10/2021
Powinno być:
Data: 22/10/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
 
 
20/09/2021    S182

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 182-474368

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 176-459074)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: Pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-926

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gunb.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych

Numer referencyjny: BAF.260.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem dwuetapowego Konkursu realizacyjnego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.

2. Przebieg Konkursu:

2.1. Etap I Konkursu:

1) Etap Kwalifikacyjny:

a) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu,

b) Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Regulaminie konkursu,

2) Etap Opracowań studialnych:

a) składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Regulaminie konkursu,

b) ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wyłonienie stu (100) najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

c) zaproszenie do składnia Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

2.2. Etap II Konkursu:

1) składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Regulaminie konkursu,

2) ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu oraz wybór 50 najlepszych Prac konkursowych, określenie rankingu pozostałych Prac konkursowych i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu,

3) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu,

4) uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-459074

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Powinno być:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
10/09/2021    S176

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2021/S 176-459074

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: Pl. Trzech Krzyży 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-507

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA

Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-926

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej

E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl

Tel.: +48 226619169

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gunb.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W konkursie stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dwuetapowy Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych

Numer referencyjny: BAF.260.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem dwuetapowego Konkursu realizacyjnego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.

2. Przebieg Konkursu:

2.1. Etap I Konkursu:

1) Etap Kwalifikacyjny:

a) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu,

b) Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Regulaminie konkursu,

2) Etap Opracowań studialnych:

a) składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Regulaminie konkursu,

b) ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wyłonienie stu (100) najlepszych Opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

c) zaproszenie do składnia Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,

2.2. Etap II Konkursu:

1) składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Regulaminie konkursu,

2) ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu oraz wybór 50 najlepszych Prac konkursowych, określenie rankingu pozostałych Prac konkursowych i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu,

3) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu,

4) uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Warunki udziału w Konkursie i wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu:

1.1. Uczestnikiem konkursu może być:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP).

1.2. Podmioty wymienione w punkcie 1.1. mogą:

a) samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,

b) wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

1.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie, w tym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Rozdziale III Regulaminu konkursu, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników.

1.4. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika.

1.5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie). Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.

1.6. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie następujące wymagania:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej "Ustawą",

b) spełniają określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Opracowania studialnego i Pracy konkursowej.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa powyżej w lit. b będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.

1.7. Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 1.6 lit. b może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadzie art. 118 Ustawy.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

architekt/ka

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1. Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku,

c) ekonomika rozwiązań,

d) rozwiązania proekologiczne.

2. Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku,

c) jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku w kontekście ich funkcjonalności,

d) zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energoefektywnych w budynku i w zagospodarowaniu terenu,

e) realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,

f) stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów eksploatacji.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2021
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 08/10/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. W Konkursie mogą zostać przyznane następujące rodzaje nagród: Nagrody pieniężne, Nagrody rzeczowe w formie wyróżnień oraz Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody pieniężne dla Prac konkursowych zgodnych z Regulaminem konkursu wynosi 500 000,00 zł brutto.

2. W Konkursie Organizator przewiduje przyznanie następujących Nagród:

a) 100 nagród pieniężnych w wysokości 5 000 zł brutto każda,

b) 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplom),

c) 50 nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 60 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

2. W terminie do 60 dni od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu, Zamawiający zaprosi każdego z autorów pięćdziesięciu (50) najlepszych Prac konkursowych do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr inż. arch. Adam Baryłka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Piotr Wiss - Sędzia referent
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – członek Sądu Konkursowego
prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – członek Sądu Konkursowego
mgr Tomasz Saciłowski - członek Sądu Konkursowego
dr inż. Radosław Sekunda - Sędzia rezerwowy
mgr inż. arch. Adam Popielewski - Sędzia rezerwowy
mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz - Sędzia rezerwowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Komunikacja w Konkursie, w tym:

a) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

b) składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,

c) składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),

d) składanie Opracowań studialnych,

e) składnie Prac konkursowych,

f) wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

g) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem Rozdziału VI pkt 3.1. lit. b Regulaminu konkursu.

2. Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.

3. W związku z powyższym każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Platformie komunikacji elektronicznej. W przypadku podmiotu, który będzie uczestniczył w Konkursie jako Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział konkursie, rejestracji dokonuje dany Uczestnik tj. osoba reprezentująca Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji lub osoba upoważniona przez taką osobę. W przypadku podmiotów, które będą uczestniczyć w Konkursie jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, rejestracji dokonuje powołany przez tych Uczestników pełnomocnik.

4. Do przygotowania wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń i dokumentów elektronicznych w celu złożenia ich skutecznie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie kwalifikowanego podpisu elektronicznego i posługiwanie się nim.

5. W celu korzystania z Platformy komunikacji elektronicznej konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.

6. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Soldea EPZ:

1) aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy komunikacji elektronicznej – wskazane są na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/,

2) techniczny sposób przesyłania plików (wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczeń, dokumentów, Opracowań studialnych i Prac konkursowych) za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane

w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy komunikacji elektronicznej a uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się ze wszelkimi instrukcjami; niezwykle istotne jest uważne wprowadzanie danych, w tym poprawne wprowadzenie swojego adresu mailowego na etapie zakładania konta,

3) na uczestniku konkursu spoczywa obowiązek anonimizacji Opracowań studialnych i Prac konkursowych, m.in. poprzez pozbawienie plików metadanych mogących ujawnić tożsamość autora (autorów) pracy,

6) format podpisu nie może być inny niż ten wskazany w KRI, czyli XAdES lub PAdES, przy czym rekomendowany jest format PAdES dla plików w formacie PDF,

7) dopuszczalne przez Platformę EPZ formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB każdy, w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip; za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie; można także przesłać pliki archiwum (ZIP, nieprzekraczający 20MB) każdy zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym ale akceptowalnym formacie,

8) w przedmiotowym konkursie nie ma zastosowania podpis zaufany i podpis osobisty.

7. Szczegóły dotyczące formatu danych poszczególnych plików i dokumentów elektronicznych oraz sposobu ich sporządzania, przekazywania i konieczności podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym znajdują się w Regulaminie konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Adres pocztowy: Krucza 36/Wspólna 6

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-522

Państwo: Polska

E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl

Tel.: +48 226958504

Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Ustawy. Z treścią Ustawy można się zapoznać między innymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.

2. Odwołanie można wnieść na zasadach określonych w Dziale IX Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o postanowieniu Prezesa Krajowej Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen