Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Javni natečaj za Zlati grič Velenje , Velenje/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032057
Tag der Veröffentlichung
25.06.2021
Aktualisiert am
13.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
30.09.2021
Abgabetermin Modell
07.10.2021
Preisgerichtssitzung
19.11.2021

1. Preis

DANS, arhitekti, d.o.o.

2. Preis

FURLAN PRIJON ARIANA - AHITEKTKA
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
JAVNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA PROGRAMSKO, URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO UREDITEV PODROBNE ENOTE UREJANJA PROSTORA: ZLATI GRIČ VELENJE
25/06/2021 S121
Slovenija-Velenje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2021/S 121-321089
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Velenje
Nacionalna identifikacijska številka: 5884268000
Poštni naslov: Titov trg 1
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI Slovenija
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet
II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni natečaj za Zlati grič Velenje

Referenčna številka dokumenta: 3503-0004/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javni, enostopenjski natečaj za programsko, urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev podrobne enote urejanja prostora: Zlati grič Velenje.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.16. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek
IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 4, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v točki 1., in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 4..

1. celovitost urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne rešitve (kvaliteta zasnove in oblikovanja, umestitev objektov v širši prostorski kontekst, promet, orientacija, kakovost odprtega javnega prostora)

2. funkcionalna zasnova naselja (pestrost programskih predlogov, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi)

3. trajnostni vidik (varstvo tal, energetska učinkovitost, odnos do biotske raznovrstnosti, koncept trajnostnega odvodnjavanja in ohranjanje raščenena terena, varstvo pred hrupom, zagotavljanje trajnostne mobilnosti in ekonomičnost urbanistično arhitekturne zasnove).

4. skladnost rešitev s smernicami nosilcev urejanja prostora podanih v natečajnem gradivu

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/09/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

1. nagrada 10 000,00 EUR

2. nagrada 8 000,00 EUR

3. nagrada 6 000,00 EUR

Tri priznanja po 3 000,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 33 000,00 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

9 odškodnin po 1 000,00 EUR.

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9 000,00 EUR.

V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): izr. prof. dr. Ilka Čerpes, univ.dipl.inž.arh.
Članica (naročnik): mag. Branka Gradišnik, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): Goran Semečnik, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): Maksimiljan Arlič, univ.dipl.inž.arh.
Članica (ZAPS): Monika Fink Serša, univ.dipl.inž.arh.
Namestnik članov (ZAPS): Gašper Habjanič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Namestnik članov (naročnik): Danijel Petric, univ. dipl. gr.
Poročevalec A, U: Damijan Gašparič, univ, dipl.inž.arh.
Poročevalka KA: Alenka Padežnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Skrbnik natečaja: asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3)Dodatne informacije:

Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden.

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 26.8.2021.

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2.9.2021.

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 22.9.2021.

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 24.9.2021.

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 30.9.2021 do 16:00 ure.

Oddaja natečajne makete četrtek 7.10.2021 do 16:00 ure.

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 7.11.2021.

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma november 2021.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.9.2021 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Velenje
Poštni naslov: Titov trg 1
Kraj: Velenje
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen