Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Javni natečaj za ureditev glavnega trga v Vipavi , Vipava/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030934
Tag der Veröffentlichung
22.02.2021
Aktualisiert am
17.06.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.04.2021
Preisgerichtssitzung
01.06.2021

1. Preis

ARK Arhitektura Krušec, arhitektonsko projektiranje, oblikovanje, urbanizem d.o.o., Ljubljana

2. Preis

Arrea, arhitektura d.o.o., Ljubljana

3. Preis

LUZ, d.d., Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Entwurfswettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für die Neugestaltung des Hauptplatzes in Vipava.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Ureditev Glavnega trga v Vipavi.
22/02/2021 S36
Slovenija-Vipava: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2021/S 036-090790
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Vipava
Nacionalna identifikacijska številka: 5879922000
Poštni naslov: Glavni trg 15
Kraj: Vipava
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5271
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za ureditev glavnega trga v Vipavi
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: ureditev glavnega trga v Vipavi.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v točki 1., in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3.
1. Kakovost urbanistične, programsko funkcionalne in arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
Upoštevanje ciljev, namena in programske naloge,
Programsko tehnološko funkcionalna odličnost predlagane rešitve
Celovitost urbanistične zasnove
Funkcionalnost dostopov in prometnih ureditev,
Funkcionalnost in oblikovna kakovost arhitekturnih rešitev in odprtega prostora,
2. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti
Gospodarna izvedba gradnje,
Gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu,
Varnost, odpornost proti vandalizmu,
Skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov,
Uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
3. Skladnost zasnove
Zasnova naj v čim večji možni meri upošteva:
Obstoječe prostorske akte ter
Pogoje, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/04/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 6 000,00 EUR
2. nagrada 4 500,00 EUR
3. nagrada 3 000,00 EUR
Tri priznanja po 1 500,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 18 000,00 EUR.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
9 odškodnin po 600,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 5 400,00 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Goran Kodelja, župan
Član (naročnik): Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): Luka Lango, mag. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): Rafael Bizjak, univ. dipl. inž. arh.
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Članica (ZAPS): dr. Andreja Zapušek Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik članov (ZAPS): Matevž Zalar, univ. dipl. inž.arh.
Poročevalec in so-skrbnik: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Skrbnik natečaja: Luka Lango, mag. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 11.3.2021 ob 14:00.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19.3.2021.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 26.3.2021.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 12.4.2021.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14.4.2021.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torek 20.4.2021 do 16:00 ure.
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 21.5.2021.
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma konec junija 2021.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.4.2021 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Vipava
Poštni naslov: Glavni trg 15
Kraj: Vipava
Poštna številka: 5271
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/02/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen