Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Javni natečaj za SREDNJO ŠOLO JESENICE , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032294
Tag der Veröffentlichung
09.08.2021
Aktualisiert am
22.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
21.10.2021
Preisgerichtssitzung
22.11.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

ARHITEKTURNA DELAVNICA ZORC d.o.o.

2. Preis

Bevk in Ševerkar arhitekti, arhitektura, urbanizem, oblikovanje in razvoj, d.o.o.

3. Preis

AchtB d.o.o., projektiranje in izvedba strojnih inštalacij
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT »PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE Z ZUNANJO UREDITVIJO« SREDNJA ŠOLA JESENICE
09/08/2021    S152

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 152-405378

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Nacionalna identifikacijska številka: 2399300000

Poštni naslov: Masarykova cesta 16

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za SREDNJO ŠOLO JESENICE

Referenčna številka dokumenta: 411-4/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT »PRENOVA IN DOZIDAVA SREDNJE ŠOLE JESENICE Z ZUNANJO UREDITVIJO«

SREDNJA ŠOLA JESENICE

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/10/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 10.000 EUR

2. nagrada 8.000 EUR

3. nagrada 6.000 EUR

tri priznanja po 3.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

14 odškodnin po 1000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 14.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 14 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): SUZANA KORUN, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Članica (naročnik): MONIKA LOTRIČ, ravnateljica Srednje šole Jesenice
Članica (naročnik): POLONA ČEH, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): ANDRAŽ TOLAR, Občina Jesenice
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): dr. ANDREJ GOLJAR, univ. dipl. inž. arh
Članica (ZAPS): LENA KRUŠEC, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): NINA MAJORANC, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: ŠPELA NARDONI KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica: SANDRA BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Organizirani ogled lokacije in posvet 30. 8. 2021 ob 14.00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 14. 9. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 21. 9. 2021

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 10. 2021

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 10. 2021

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 21.10. 2021 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 25. 11. 2021

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma december 2021

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2021 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Poštni naslov: Masarykova cesta 16

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/08/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen