Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032251
Tag der Veröffentlichung
28.07.2021
Aktualisiert am
09.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
14.10.2021
Preisgerichtssitzung
16.11.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

bevk perović arhitekti

2. Preis

BIRO

2. Preis

Arhitekti Počivašek Petranovič

3. Preis

Arhitektura Krušec

Anerkennung

Void arhitektura
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Planungswettbewerb zur Auswahl der technisch geeignetsten Lösung für ein neues Gerichtsgebäude in Ljubljana.
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Bau eines neuen Gerichtsgebäudes in Ljubljana, einschließlich der Außengestaltung.
Die Republik Slowenien bzw. das Justizministerium beabsichtigt, im Bereich der Dunajska cesta und der Topniška-Straße ein neues Gerichtsgebäude zu errichten, in dem das Bezirksgericht in Ljubljana, das Bezirksgericht in Ljubljana und das Arbeits- und Sozialgericht in Ljubljana zusammengelegt werden sollen.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: nova sodna stavba Ljubljana.
Predmet natečaja je gradnja nove sodne stavbe v Ljubljani vključno z zunanjo ureditvijo.
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za pravosodje namerava na območju ob Dunajski cesti in Topniški ulici zgraditi novo sodno stavbo, ki bo združevala Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Ljubljani ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
10/08/2021    S153

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 153-407812

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2021/S 144-383789)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Nacionalna identifikacijska številka: 2399237000

Poštni naslov: Župančičeva ulica 3

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za NOVO SODNO STAVBO LJUBLJANA

Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

 

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za NOVO SODNO STAVBO V LJUBLJANI

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/08/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2021/S 144-383789

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.3.5
Besedilo:

 

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

izr. prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):

Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.

Članica (naročnik):

Barbara Pretnar, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):

Beti Potparić, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):

Martina Hrovat, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):

Nataša Kosec, univ. dipl. prav.

Članica (ZAPS):

doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):

Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):

Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):

Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (naročnik):

Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.

Poročevalec A:

Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za urbanizem:

mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:

mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za oceno investicijo:

Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnica:

Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Se glasi:

 

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

prof.mag.Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):

Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.

Članica (naročnik):

Barbara Pretnar, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):

Beti Potparić, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):

Martina Hrovat, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):

Nataša Kosec, univ. dipl. prav.

Članica (ZAPS):

doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):

Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):

Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):

Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (naročnik):

Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.

Poročevalec A:

Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za urbanizem:

mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:

mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za oceno investicijo:

Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnica:

Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

VII.2)Druge dodatne informacije:

 

Predsednika ocenjevalne komisje Izr.prof. Jurija Kobeta, univ.dipl.inž.arh. nadomesti prof. mag. Tadej Glažar, univ.dipl.inž.arh..

28/07/2021    S144

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 144-383789

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za pravosodje

Nacionalna identifikacijska številka: 2399237000

Poštni naslov: Župančičeva ulica 3

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana

Referenčna številka dokumenta: 4300-11/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: nova sodna stavba Ljubljana.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, Pogoji in merila za ocenjevanje

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/10/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 25 000,00 EUR

2. nagrada 20 000,00 EUR

3. nagrada 14 500,00 EUR

Tri priznanja po 7 500,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 82 000,00 EUR

V primeru, da bo podeljeno več prvih, drugih ali tretjih nagrad in več kot tri priznanja bodo zneski nagrad in priznanj ustrezno nižji.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

11 odškodnin po 1 000,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 11 000,00 EUR.

V primeru, da bo podeljenih več kot 11 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.
članica (naročnik): Barbara Pretnar, univ. dipl. inž. arh.
članica (naročnik): Beti Potparić, univ. dipl. prav.
članica (naročnik): Martina Hrovat, univ. dipl. prav.
članica (naročnik): Nataša Kosec, univ. dipl. prav.
namestnica članov (naročnik): Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.
predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): izr. prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.
članica (ZAPS): doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh.
član (ZAPS): Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.
član (ZAPS): Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.
namestnik članov (ZAPS): Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.
poročevalec za arhitekturo: Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.
izvedenec za urbanizem: mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.
izvedenka za varstvo kulturne dediščine: mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
izvedenec za investicijo: Primož Kunstič, iniv. dipl. inž. grad.
skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Organizirani ogled lokacije: 31.8.2021 ob 14:00.

Ogled prostorov sodišča: 2.9.2021 ob 10:00.

1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 7.9.2021

1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 14.9.2021

2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj: 4.10.2021

2. Rok za odgovore na formalna vprašanja: 6.10.2021

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije:

Faza 1 oddaja natečajno ponudbene dokumentacije: četrtek 14.10.2021 do 16:00 ure.

Faza 2 - oddaja makete: četrtek 21.10.2021 do 16:00 ure.

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom: predvidoma 12.11.2021.

Razstava natečajnih elaboratov: predvidoma - december 2021.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.10.2021 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za pravosodje

Poštni naslov: Župančičeva ulica 3

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen