Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Javni nate?aj za izradu urbanisti?ko-arhitektonskog rješenja prostora središta Trešnjevke , Zagreb/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030153
Tag der Veröffentlichung
29.10.2020
Aktualisiert am
30.12.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Beteiligung
13 Arbeiten
Abgabetermin
15.12.2020
Preisgerichtssitzung
22.12.2020

Gewinner

Studio FM Arhitektura d.o.o., Zagreb

Gewinner

Biro space society d.o.o., Zagreb

Gewinner

ARHIV arhitektura i urbanizam d.o.o., Zagreb

Gewinner

NOP Studio d.o.o., Zagreb

Gewinner

ONDA Arhitektura d.o.o., Zagreb
Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand der Ausschreibung ist die Entwicklung einer konzeptionellen städtebaulichen Lösung für das gesamte im Rahmen des Programms des Stadtprojekts des Zentrums von Trešnjevka abgedeckte Gebiet mit Schwerpunkt auf innovativen Lösungen, Nachhaltigkeit, Stadterneuerung und räumlicher Integration des Gebiets in den Stadtteil Trešnjevka-Nord.

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog prostora obuhvaćenog Programom Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke s naglaskom na inovativnim rješenjima, održivosti, urbanoj regeneraciji prostora te prostornoj integraciji zone obuhvata s Gradskom četvrti Trešnjevka-sjever.
29/10/2020    S211
Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske i srodne usluge
2020/S 211-514961
Obavijest o projektnom natje?aju
Pravna osnova:Direktiva 2014/24/EU
Odjeljak I: Javni naru?itelj/naru?itelj
I.1) Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tihomil Matkovi?, dipl. ing. arh.
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
Telefon: +385 14816151
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-z.hr
Adresa profila kupca: www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/tresnjevka
I.3) Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograni?eno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+F12-0038626
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jela?i?a 3/I, HR-10000 Zagreb, OIB:87490332083; telefon: +385 1 4816151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr; www.d-a-z.hr; odgovorna osoba: Tihomil Matkovi?, dipl. ing. arh., predsjednik
Poštanska adresa: Trg bana J. Jela?i?a 3/I
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
Telefon: +385 14816151
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-z.hr
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektroni?ki na: eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Vrsta javnog naru?itelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5) Glavna djelatnost
Op?e javne usluge
Odjeljak II: Predmet
II.1) Opseg nabave
II.1.1) Naziv:
Javni nate?aj za izradu urbanisti?ko-arhitektonskog rješenja prostora središta Trešnjevke
Referentni broj: 690-2020-EVV
II.1.2) Glavna CPV oznaka
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
II.2) Opis
II.2.4) Opis nabave:
Predmet natje?aja je izrada idejnog urbanisti?ko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog prostora obuhva?enog Programom Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke s naglaskom na inovativnim rješenjima, održivosti, urbanoj regeneraciji prostora te prostornoj integraciji zone obuhvata s Gradskom ?etvrti Trešnjevka-sjever.
II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
Odjeljak IV: Postupak
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta natje?aja
Otvoreni
IV.1.7) Imena ve? odabranih sudionika:
IV.1.9) Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
To?ka VII. DON-a, kriteriji za analizu i ocjenu natje?ajnih radova.
IV.2) Administrativni podaci
IV.2.2) Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/12/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3) Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4) Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3) Nagrade i ocjenjiva?ki sud
IV.3.1) Podaci o nagradi(ama)
Bit ?e dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) ?e se dodijeliti:
To?ka IV. DON-a nagradni fond.
IV.3.2) Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3) Dodatni ugovori nakon provedenog natje?aja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natje?aja sklopit ?e se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natje?aja: da
IV.3.4) Odluka ocjenjiva?kog suda
Odluka ocjenjiva?kog suda obvezuju?a je za javnog naru?itelja/naru?itelja.: da
IV.3.5) Imena odabranih ?lanova ocjenjiva?kog suda:
Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Postupci pravne zaštite
VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5) Datum slanja ove obavijesti:
24/10/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen