Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Bau eines DARS-Bürogebäudes / Izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič , Celje/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024246
Tag der Veröffentlichung
21.06.2018
Aktualisiert am
20.02.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
14.09.2018
Preisgerichtssitzung
20.12.2018

1. Preis

Studio Abiro, arhitekturno načrtovanje, d.o.o., Ljubljana

2. Preis

Bevk Perović arhitekti, projektiranje, d.o.o., Ljubljana

3. Preis

Multiplan arhitekti, arhitekturno projektiranje d.o.o., Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Erstellung der Projektdokumentation für den Bau eines DARS-Bürogebäudes am Standort Grič.
---
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič.
20/06/2018    S116    - - Storitve - Nate?aj - Odprti postopek 
Slovenija-Celje: Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami
2018/S 116-264361
Obvestilo o nate?aju
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
Kontaktna oseba: Oddelek za JN, Lidija Von?ina
Telefon: +386 13009975
E-naslov: lidija.voncina@dars.si
Telefaks: +386 13009929
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.dars.si
I.2) Informacije o skupnem javnem naro?ilu
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.enarocanje.si/App/Datoteke/260880/RD_269-17_Projektiranje_Gri?_za_objavo_PJN.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
DARS d.d. Celje
5814251001
Dunajska cesta 7
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Glavna pisarna
E-naslov: gp@dars.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.dars.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Druga vrsta: Gospodarska družba
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Druga dejavnost: Upravljanje in vzdrževanje avtocest
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Gri?
Referen?na številka dokumenta: 000269/2017
II.1.2) Glavna koda CPV
71221000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71320000
II.2.4) Opis javnega naro?ila: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Gri?.
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov: Skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/09/2018
Lokalni ?as: 09:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.8.2018 08:00:00
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
18/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen