Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Badutveckling Fyrishov , Uppsala/ Schweden

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028015
Tag der Veröffentlichung
11.12.2019
Aktualisiert am
09.12.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Koordination
Sveriges Arkitekter, Stockholm
Bewerbungsschluss
10.01.2020
Abgabetermin
30.03.2020
Abgabetermin Pläne
15.06.2020
Preisgerichtssitzung
01.12.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

White Arkitekter Aktiebolag, Uppsala
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Fyrishov AB organisiert in Zusammenarbeit mit Sveriges Arkitekter und der Gemeinde Uppsala einen zweistufigen Projektwettbewerb zum Entwurf von Erweiterungen und Umbauten von Bädern in der Fyrishov-Arena in Uppsala.

Konkurrensuppgift
Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala.
11/12/2019    S239    Tjänster - Meddelande om formgivningstävlan - Selektivt förfarande 
Sverige-Uppsala: Arkitekttjänster
2019/S 239-587436
Meddelande om projekttävling
Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU
Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121
Land: Sverige
E-post: alexandra.grundberg@uppsala.seInternetadress(er):
Allmän adress: www.uppsala.se/
I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47172
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Föremål
II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Inbjudan till Projekttävling Badutveckling Fyrishov
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71200000
II.2) Beskrivning
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71221000
71223000
71230000
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:
Fyrishov AB, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Uppsala kommun, anordnar en projekttävling i två steg om gestaltning av till- och ombyggnad av bad på arenan Fyrishov i Uppsala.
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1) Villkor för deltagande
III.1.10) Kriterier för urval av deltagare:
Se upphandlingsdokumenten
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Beskrivning
IV.1.2) Typ av projekttävling
Selektivt
lägsta antal: 6
högsta antal: 8
IV.1.7) Namn på de deltagare som redan utsetts:
IV.1.9) Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten:
Urvalskriterier
Bedömningen i prekvalificeringsskedet kommer att , utan inbördes ordning utgå ifrån:
Arkitektonisk förmåga:
- Förslagsställarens förmåga att uppnå arkitektonisk verkshöjd i relation till omgivande stadsmiljö.
- Förslagsställarens förmåga att hantera samspelet mellan den yttre gestaltningen och verksamhetens behov.
- Förslagsställarens förmåga att skapa orienterbarhet med funktionella invändiga flöden och samband.
- Förslagsställarens förmåga att gestalta funktionella och genomförbara byggnadsverk.
- Förslagsställarens förmåga att skapa robusta byggnader med lång livslängd.
- Förslagsställarens förmåga att visa förståelse för komplexa stadsbyggnadssammanhang i relation till tydliga lokalprogramskrav och ekonomiska ramar.
Förmåga att samverka:
- Förslagsställarens förmåga att visa engagemang för projektet och inlevelse för beställarens perspektiv .
- Förslagsställarens förmåga att ingå i en dialogpräglad designprocess med god kommunikativ förmåga för att utveckla projektet tillsammans med beställaren under hela projektprocessen .
Kostnadsmedvetenhet:
- Förslagsställarens förmåga att göra smarta och kostnadsmedvetna val för att nå låga produktions- och förvaltningskostnader.
- Förmåga att gestalta funktionella och genomförbara byggnadsverk.
- Förslagsställarens förmåga att skapa underhållsvänliga och byggtekniskt säkra byggnader.
Personella resurser:
- Förslagsställarens organisatoriska förmåga och kompetens att genomföra projektet utifrån kunskap om byggnader, teknik, landskap och logistik.
- Förslagsställarens förmåga att organisera, leda och driva arbetet under hela projektprocessen.
Arbetsmetodik:
- Förmåga att på ett strukturerat sätt skapa innovativa, utvecklingsbara och långsiktigt hållbara lösningar.
- Förmåga att göra väl avvägda prioriteringar mellan olika parametrar.
- Förståelse för balansen mellan innovativa kontra beprövade lösningar som uppfyller verksamhetens funktionella krav.
Urvalsgrupp:
Urvalsgruppen kommer att bestå av representanter från Fyrishov AB, Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter.
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar
Datum: 10/01/2020
IV.2.3) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta
IV.2.4) Språk som får användas i projekt eller projektansökningar:
Svenska
IV.3) Priser och jury
IV.3.1) Information om pris(er)
Pris(er) kommer att delas ut: nej
IV.3.2) Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare:
IV.3.3) Följdkontrakt
Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen: ja
IV.3.4) Juryns beslut
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten: ja
IV.3.5) Namn på valda juryledamöter:
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
06/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen