Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Harku vallamaja ja keskväljaku , Harku/ Estland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032807
Tag der Veröffentlichung
29.10.2021
Aktualisiert am
17.03.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.01.2022
Preisgerichtssitzung
07.02.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

KUU OÜ, Tallinn
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Gewinner wird durch einen Planungswettbewerb ermittelt, und auf der Grundlage des vom Gewinner vorgeschlagenen Entwurfs und des RHS § 49 (6) wird ein Auftrag vergeben, nach dem das Harku-Rathaus und das zentrale Feld gestaltet werden sollen.

Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankeleping, mille alusel projekteeritakse Harku vallamaja ja keskväljak.
29/10/2021    S211

Eesti-Harku: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

2021/S 211-555951

Ideekonkursi teade

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Harku Vallavalitsus

Riiklik registreerimisnumber: 75014132

Postiaadress: Kallaste tn 12

Linn: Harku vald

NUTS kood: EE Eesti

Sihtnumber: 76901

Riik: Eesti

Kontaktisik: TIINA RAJA

E-post: harku@harku.ee

Telefon: +372 58368085

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.harku.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3763956/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3763956/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

 

Harku vallamaja ja keskväljaku arhitektuurivõistlus

Viitenumber: 242315
II.1.2)CPV põhikood
71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
II.2.4)Hanke kirjeldus:

 

Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankeleping, mille alusel projekteeritakse Harku vallamaja ja keskväljak.

Konkursil esitatud kavandi autori(te)le kuuluvad kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused, samuti kavandite omandiõigus. Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud kavandite omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus teostamiseks) lähevad hankijale üle pärast auhindade ja/või ergutuspreemiate väljamaksmist.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad: jah
Nimetada kutseala:

 

Vähemalt ühele kavandi autorile peab olema omistatud arhitekti kutse kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses.

RHS § 99 lg 3 kohaselt ei ole lubade ja registreeringute (sh MTR registreeringute) osas teistele isikutele tuginemine lubatud.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.2)Konkursi liik
Avatud
IV.1.7)Juba valitud osalejate nimed:
IV.1.9)Projektide hindamise kriteeriumid:

 

(Osa nr 0)

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 20/01/2022
Kohalik aeg: 11:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.3)Ideekonkursi auhinnad ja žürii
IV.3.1)Teave auhinna/auhindade kohta
Ette on nähtud auhind/auhinnad: jah
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus:

 

Auhinnafondi suurus on kokku 38 000 eurot.

IV.3.2)Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad:

 

Esimene koht/võitja - preemia suurus 12 000 eurot.

Teine koht - preemia suurus 10 000 eurot.

Kolmas koht - preemia suurus 8 000 eurot.

Ergutuspreemia - preemia suurus 4 000 eurot

Ergutuspreemia - preemia suurus 4 000 eurot

IV.3.3)Jätkuleping
Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest: jah
IV.3.4)Žürii otsus
Kas ideekonkursi žürii otsus on hankijale/võrgustiku sektori hankijale kohustuslik: jah
IV.3.5)Ideekonkursi žürii liikmete nimed:
Žürii esimees: Harku vallavanemŽürii liikmed: Kristiina Ott-Rätsepp
Harku Vallavalitsus
arhitekt
Indrek Allmann
volitatud arhitekt-ekspert
tase 8
Egon Metusala
volitatud arhitekt
tase 7
Karin Bachmann
volitatud maastikuarhitekt
tase 7
Varuliige Reet Valk
volitatud arhitekt
tase 7.Žürii hääleõiguseta liige/koordinaator:Ergo Eesmaa
Harku Vallavalitsus
arendus- ja haldusosakonna juhataja

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

 

Konkursil osalemiseks ja konkursiga seotud informatsiooni saamiseks tuleb huvitatud isikutel ennast riigihangete registris registreerida. Ideekonkursi osalemisdokumendid koos kavandiga tuleb esitada läbi riigihangete registri ja dubleerivalt tuleb ideekavand tuua konkursi korraldaja aadressil.

Hankija on kehtestanud riigihankes osalejatele kvalifitseerimistingimused, mis on kättesaadavad käesoleva riigihanke alusdokumendis "Kvalifitseerimistingimused" ja nõuded pakkumusele/osalemistaotlusele, mis on kättesaadavad käesoleva riigihanke alusdokumendis "Vastavustingimused".

Riigihange ei ole jaotatud osadeks, kuna tegemist on arhitektuurse terviklahendusega, mida ei ole võimalik ega otstarbekas esteetilistel põhjustel osadeks jagada. Hangitakse terviklikku ideed ja nägemust.

Pakkumuse dokument ei tohi ületada 20 MB. Pakkumuse dokumentide kogumaht digiallkirjastatult ei tohi ületada 100MB. Kasutaja Interneti üleslaadimise kiirus peab olema vähemalt 5 Mbps.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 10122

Riik: Eesti

E-post: vako@fin.ee

Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 10122

Riik: Eesti

E-post: vako@fin.ee

Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
25/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen