Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • Hans Christian Andersen Museum
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo

Hans Christian Andersen Museum , Odense/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2019825
Tag der Veröffentlichung
03.07.2015
Aktualisiert am
05.04.2016
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten Ingenieure
Bewerbungsschluss
05.08.2014
Preisgerichtssitzung
05.04.2016

1. Preis

Kengo Kuma & Associates, Tokyo
Cornelius + Vöge, Roskilde
L.Arch.: MASU planning
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
 • 1. Preis: Kengo Kuma & Associates, Tokyo
Wettbewerbsaufgabe

Eventyrforfatteren H. C. Andersen er født og opvokset i Odense, hvor hans fødehjem sammen med et museum og et børnehus m.m. danner ramme om et besøgssted af international berømmelse. Det er besluttet, med udgangspunkt i de bevaringsværdige bygninger og et større udeareal, at omdanne stedet til H. C. Andersens Eventyrhus.

Eventyrhuset og en magisk have skal, på den ene side, åbne sig op mod byen og det forandrede bymiljø, der opstår som følge af nedlæggelsen af en firesporet motorgade i grundens vestlige ende. Eventyrhuset skal, på den anden side, forbinde og integrere eventyruniverset med den historiske autenticitet, der er at finde i den helt unikke lokalitet på stedet, hvor H. C. Andersen blev født. For at sikre Eventyrhuset et højt internationalt niveau, der peger ud i fremtiden, er det nødvendigt at kunne skabe optimale rammer, der fysisk understøtter både fortællingen og en moderne museumsformidling i samspil med scenografi og arkitektur.

For at kunne opnå den fornødne volumen i H. C. Andersens Eventyrhus i samspil med en magisk have med et passende stort areal, forventes det at hovedparten af det kommende byggeri vil blive etableret under terræn. Grundarealet er på ca. 9 000 m². Det samlede bygningsareal forventes at blive ca. 6 000 m² brutto, hvoraf 325 m² udgøres af eksisterende fredede og bevaringsværdige bygninger.

Inden for disse rammer forestilles eventyrene iscenesat som ét samlet univers. Indlevelse, fantasi og leg danner grundlag for mødet med, formidling af og læring om H. C. Andersens eventyrverden, forfatterskab og liv. Form og indhold vil opfordre til udforskning og opdagelse med det mål at vække følelser og skabe forståelse og samlet set give gæsterne nogle unikke oplevelser.

Ansøger skal være totalrådgiver med ingeniør og landskabsarkitekt som underrådgiver.
Kurzbeschreibung

03/07/2015 S126 Mitgliedstaaten - Dienstleistungsauftrag - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren Dänemark-Odense: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen 2015/S 126-231059
Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
II.1) Beschreibung II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 71240000 Beschreibung Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen .
Originaltext

03/07/2015 S126 Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Begrænset udbud Danmark-Odense: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
2015/S 126-231059
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Odense Kommune
Flakhaven 2
Att: Jannik Nyrop
5000 Odense C
DANMARK
Mailadresse: jny@odense.dk
Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Præstevænget 4, Jersie
2680 Solrød Strand
DANMARK
Mailadresse: flemming@fd-arkitekt.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

1.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
H. C. Andersens Eventyrhus.
II.1.2) Kort beskrivelse:
Eventyrforfatteren H. C. Andersen er født og opvokset i Odense, hvor hans fødehjem sammen med et museum og et børnehus m.m. danner ramme om et besøgssted af international berømmelse. Det er besluttet, med udgangspunkt i de bevaringsværdige bygninger og et større udeareal, at omdanne stedet til H. C. Andersens Eventyrhus.
Eventyrhuset og en magisk have skal, på den ene side, åbne sig op mod byen og det forandrede bymiljø, der opstår som følge af nedlæggelsen af en firesporet motorgade i grundens vestlige ende. Eventyrhuset skal, på den anden side, forbinde og integrere eventyruniverset med den historiske autenticitet, der er at finde i den helt unikke lokalitet på stedet, hvor H. C. Andersen blev født. For at sikre Eventyrhuset et højt internationalt niveau, der peger ud i fremtiden, er det nødvendigt at kunne skabe optimale rammer, der fysisk understøtter både fortællingen og en moderne museumsformidling i samspil med scenografi og arkitektur.
For at kunne opnå den fornødne volumen i H. C. Andersens Eventyrhus i samspil med en magisk have med et passende stort areal, forventes det at hovedparten af det kommende byggeri vil blive etableret under terræn. Grundarealet er på ca. 9 000 m². Det samlede bygningsareal forventes at blive ca. 6 000 m² brutto, hvoraf 325 m² udgøres af eksisterende fredede og bevaringsværdige bygninger.
Inden for disse rammer forestilles eventyrene iscenesat som ét samlet univers. Indlevelse, fantasi og leg danner grundlag for mødet med, formidling af og læring om H. C. Andersens eventyrverden, forfatterskab og liv. Form og indhold vil opfordre til udforskning og opdagelse med det mål at vække følelser og skabe forståelse og samlet set give gæsterne nogle unikke oplevelser.
Ansøger skal være totalrådgiver med ingeniør og landskabsarkitekt som underrådgiver. Se endvidere pkt. III.2).
Konkurrencen udskrives af Odense Kommune. Se endvidere afsnit VI.2).
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 71240000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ansøger skal fremsende en ansøgning, der redegør for punkterne 1 til 7 herunder. Derudover er det ønskeligt, at ansøger redegør for sin motivation for at deltage som totalrådgiver.
I ansøgningen eller i bilag hertil skal der gives følgende oplysninger:
1. Firmabeskrivelse for totalrådgiver (ansøger) med oplysninger om antal medarbejdere og disses profession, firmaets typiske opgaveprofil, baggrund, samt oplysninger om, hvem der er kontaktperson i relation til denne opgave.
2. CV for totalrådgiverens (ansøgers) projekteringsleder, som forventes tilknyttet opgaven.
3. For firmaer der tilknyttes ansøger som underrådgivere gives oplysninger om deres faglige baggrund for at medvirke i den aktuelle opgave.
4. Referencer på ansøgers inklusiv underrådgiveres medvirken i tilsvarende opgaver eller opgaver af tilsvarende kompleksitet, som er udført inden for de sidste 10 år. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på i hvilket omfang, ansøger har erfaring med publikumsorienterede byggeopgaver og haveplanlægning. Da en væsentlig del af nybyggeriet skal opføres under jordens overflade, anses erfaringer hermed også for vigtige.
5. Kort redegørelse (højst 2 A4 sider) for totalrådgiverens kvalitetssikring, herunder en sikring af projektets videreførelse uden forsinkelser og fordyrelser for bygherre i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at udskifte projekteringslederen. Der kan citeres fra KS-manual, der ikke ønskes fremsendt i sin helhed.
6. Præsentation af de seneste 3 års nøgletal (omsætning, overskud og egenkapital) fra ansøgers (totalrådgiverens) årsregnskaber. For virksomheder yngre end tre år vises regnskabsnøgletal i muligt omfang.
7. Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Ansøgere, der befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til den udbudte opgave.
Ansøgning med bilag og referencer skal indsendes i digital form samt 1 eksemplar i trykt udgave i A-4 format. Se pkt. A III.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Ansøger skal udøve arkitektvirksomhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5

IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere

IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
Bedømmelseskriterier vil blive oplyst i konkurrenceprogrammet.

IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 5.8.2015 - 16:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk. svensk.
Andet Norsk.

IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
For alle konditionsmæssige forslag der medvirker i konkurrencens fase 1 vil der blive udbetalt et vederlag på 150 000 DKK. De forslagsstillere der fortsætter i konkurrencens fase 2 vil få udbetalt yderligere et vederlag på 200 000 DKK. Beløbene er eksklusiv moms og betales på grundlag af fremsendte faktura.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
Konkurrencen afvikles i to faser, hvor første fase er en projektkonkurrence og anden fase er et udbud efter forhandling. I første fase omhandler konkurrencen forslag til konkurrencearealets hoveddisponering samt en overordnet udformning af opgavens hovedelementer arkitektonisk, funktionelt og teknisk, herunder en kobling til de eksisterende, bevaringsværdige bygninger. I konkurrencens anden fase vil de indtil to udvalgte forslagsstillere fra første fase blive anmodet om en viderebearbejdning af deres forslag. Forslagsstillernes anonymitet ophæves i konkurrencens anden fase og forløbet af denne del af konkurrenceperioden sker delvist i dialog med juryen i henhold til en plan, der vil blive fremsendt umiddelbart forud for starten af konkurrencens fase 2.
Konkurrencesproget vil være dansk ligesom forhandlingerne med juryen udelukkende vil være på dansk. Efter konkurrencen vil alle forhandlinger og al skrift være på dansk.
Konkurrenceperioden for fase 1 forventes at være fra 24.8 til 28.10.2015. Udbud efter forhandling forventes afviklet i perioden 7.12 til 1.3.2016. Bygherren vil lade udarbejde en økonomisk vurdering af forslagene såvel i fase 1 som i fase 2 hos en uvildig rådgiver.
En kontrakt om realisering af projektet vil blive udarbejdet på grundlag af ABR89 med en standard ydelsesbeskrivelse tilpasset det konkrete projekt.
Konkurrencen vil blive udskrevet af Odense Kommune i samarbejde med A. P. Møller Fonden. Projektets endelige realisering forudsætter, at der tilvejebringes den nødvendige finansiering. Såfremt den nødvendige finansiering ikke opnås, vil udbuddet blive annulleret. Tilsvarende vil den tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, indeholde et vilkår om, at kontrakten kan opsiges med et passende varsel, såfremt der ikke tilvejebringes den fornødne finansiering.
Med henblik på at skaffe den fornødne finansiering forventer Odense Kommune at indgå et samarbejde med en eller flere private og offentlige parter. Disse parter er endnu ikke endeligt identificeret, ligesom den retlige konstruktion for et sådant samarbejde på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt. Den tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil derfor indeholde et vilkår om, at de rettigheder og forpligtelser, som i medfør af kontrakten påhviler Odense Kommune, kan overdrages til en anden retlig enhed uden vindende konkurrencedeltagers forudgående samtykke dertil.

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De præcise oplysninger om klagefrister følger af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere ændringer:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.6.2015

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen