Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 , Warszawa/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035333
Tag der Veröffentlichung
07.12.2022
Aktualisiert am
07.07.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.01.2023 16:00
Bekanntgabe
07.07.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Bujnowski Architekci Sp. z o.o., Warszawa

2. Preis

BeMM Architekci Sp. z o.o., Gródek
gmp International GmbH - Hamburg

3. Preis

P2PA Sp. z o.o., Wrocław

Auszeichnung

JEMS Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Auszeichnung

JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Umsetzung eines architektonischen Konzepts für eine Sporthalle und ein Leichtathletikstadion in der Wawelska-Straße 5 in Warschau, insbesondere:
• Das Konzept der Flächenentwicklung im Rahmen der Wettbewerbsstudie;
• Das Konzept einer multifunktionalen Sporthalle für Basketball und Volleyball mit einer Tribünenkapazität von min. 6.000 Sitzplätze;
• Das Konzept eines Leichtathletikstadions mit Trainingshalle (anstelle des bestehenden RSK-Stadions „Skra“). Ein Stadion mit einer Kapazität von ca. 25.000 Sitzplätzen. Mit überdachten Ständen.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, w szczególności:
• Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;
• Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;
• Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RSK „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

 
04/01/2023    S3

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2023/S 003-006759

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 236-681701)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski

E-mail: konkursy@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, w szczególności:

• Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;

• Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;

• Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RSK „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 236-681701

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Część nr: 2.4
Zamiast:

 

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu sportowym o powierzchni całkowitej co najmniej 7 500 m2, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 15 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Powinno być:

 

W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budynku użyteczności publicznej należącego do kategorii obiektów budowlanych V (obiekty sportu i rekreacji jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie) lub kategorii XV (budynki sportu i rekreacji jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny) o powierzchni całkowitej co najmniej 7 500 m2, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 15 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data: 05/01/2023 Czas lokalny: 16:00
Zamiast:
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 23:59
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
27/12/2022    S249

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 249-726092

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 236-681701)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski

E-mail: konkursy@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, w szczególności:

• Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;

• Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;

• Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RSK „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 236-681701

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Część nr: 2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zmiana z 10 lat na 15 lat
Zamiast:

 

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego lub obiektu wielofunkcyjnego o przeznaczeniu sportowym i pojemności co najmniej 5000 miejsc siedzących z trybunami zadaszonymi, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Powinno być:

 

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego lub obiektu wielofunkcyjnego o przeznaczeniu sportowym i pojemności co najmniej 5000 miejsc siedzących z trybunami zadaszonymi, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 15 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Numer sekcji: III.1.10
Część nr: 2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zmiana z 10 lat na 15 lat
Zamiast:

 

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, lub sportowo-widowiskowej o pojemności, co najmniej 2000 miejsc siedzących, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Powinno być:
Numer sekcji: III.1.10
Część nr: 2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zmiana z 10 lat na 15 lat oraz zmiana z 15 000 m2 na 7 500 m2
Zamiast:

 

2.4. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu sportowym, o powierzchni całkowitej co najmniej 15 000 m2, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Powinno być:

 

2.4. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu sportowym, o powierzchni całkowitej co najmniej 7 500 m2, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 15 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
 
 
14/12/2022    S241

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 241-694465

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 236-681701)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski

E-mail: konkursy@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, w szczególności:

• Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;

• Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;

• Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RSK „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 236-681701

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.10
Część nr: punkt 2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 3000 miejsc siedzących
Zamiast:

 

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, lub sportowo-widowiskowej o pojemności, co najmniej 3000 miejsc siedzących, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

Powinno być:

 

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, lub sportowo-widowiskowej o pojemności, co najmniej 2000 miejsc siedzących, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
07/12/2022    S236

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 236-681701

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski

E-mail: konkursy@um.warszawa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, w szczególności:

• Koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie opracowania konkursowego;

• Koncepcja hali sportowej, wielofunkcyjnej, przeznaczonej do koszykówki i piłki siatkowej, o pojemności trybun min. 6 000 miejsc;

• Koncepcja stadionu lekkoatletycznego z salą treningową (w miejscu istniejącego stadionu RSK „Skra”). Stadion o pojemności ok. 25 000 miejsc. Z trybunami zadaszonymi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1. Kryteria dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie

1.1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, spełniający następujące obiektywne wymagania:

• nie podlegają wykluczeniu z konkursu. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział

w konkursie wymóg ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.

• spełniają warunki udziału w konkursie.

1.2. Wykluczeniu z konkursu podlegają Uczestnicy w przypadkach opisanych w:

• art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

• art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

• art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

2. Warunki udziału w konkursie

2.1. Za Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie Zamawiający uzna osoby fizyczne, które wykażą, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej lub podmioty, które będą posługiwać się co najmniej jedną osobą fizyczną posiadającą te uprawnienia. Osoby te będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej oraz w wykonaniu usługi na podstawie pracy konkursowej.

2.2. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego lub obiektu wielofunkcyjnego o przeznaczeniu sportowym i pojemności co najmniej 5000 miejsc siedzących z trybunami zadaszonymi, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

2.3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą fizyczną, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków uczestniczyła, jako projektant specjalności architektonicznej (jako główny projektant lub członek zespołu projektowego), w sporządzaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, lub sportowo-widowiskowej o pojemności, co najmniej 3000 miejsc siedzących, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

2.4. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w okresie 10 lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali co najmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budynku użyteczności publicznej o przeznaczeniu sportowym, o powierzchni całkowitej co najmniej 15 000 m2, który uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Ww. termin 10 lat liczony będzie od dnia uzyskania ww. decyzji.

2.5. Warunki wskazane w punktach 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 należy spełnić łącznie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań, w szczególności:

- dobór formy architektonicznej do funkcji obiektów.

- wkomponowanie obiektów w otoczenie,

- odniesienie do wytycznych konserwatorskich,

Zgodność koncepcji konkursowej z zalecanymi wytycznymi Zamawiającego (pkt II.6.3 Regulaminu):

Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Zamawiającego wskazane w Regulaminie.

Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań:

W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

• I Nagroda pieniężna w wysokości 130 000 zł brutto,

• II Nagroda pieniężna w wysokości 100 000 zł brutto,

• III nagroda pieniężna w wysokości 80 000 zł brutto,

• Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia 60 000 zł brutto.

• Nagroda pieniężna w formie wyróżnienia 60 000 zł brutto.

• Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody i ewentualne wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem przepisów odpowiednich w tym zakresie

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Piotr Lewicki - Przewodniczący Sądu
Marcin Chruśliński - Sędzia Referent
Marlena Happach
Przemysław Kaczkowski
Renata Kaznowska
Maciej Kowalczyk
Bartosz Kusior
Tomasz Majewski
Ewa Malinowska - Grupińska
Janusz Samel
Wanda Stolarska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego konkurs wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen