Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Grenaa Idrætscenter , Grenaa/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023020
Tag der Veröffentlichung
24.03.2017
Aktualisiert am
21.06.2017
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Auslober
Bewerbungsschluss
21.04.2017
Preisgerichtssitzung
21.06.2017

Gewinner

JAJA Architects ApS, Copenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Grenaa Idrætscenter har udviklet sig støt og har nu brug for mere plads og rummelighed, dette sammen med behovet for at udskifte taget på den østlige side var grundlag for projektkonkurrencen.
24/03/2017    S59    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Grenaa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 059-110309
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Valdemar Haumand
E-mail: vh@grenaa-ic.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://arkikon.dk/projektrum/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkikon
Fornæsvej 9
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Ulla Rosenlund Knudsen
E-mail: ulla@arkikon.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.arkikon.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Grenaa Idrætscenter.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Grenaa Idrætscenter har udviklet sig støt og har nu brug for mere plads og rummelighed. Dette sammen med behovet for at udskifte taget på den østlige side, er grundlag for denne projektkonkurrence.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Kriterierne fremgår af konkurrencebetingelserne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Kriterierne fremgår af konkurrencebetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 21/04/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Under forudsætning af, at der er afleveret et rettidigt og konditionsmæssigt konkurrenceforslag, ydes de 2 rådgiverteams, som ikke udpeges som vinder af konkurrencen, hvert et vederlag på 75 000 DKK inkl. moms for udarbejdelse af forslag og tilbud.
Vinderen af projektkonkurrencen modtager 150 000 DKK inkl. moms, som senere fraregnes i rådgiverhonoraret.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter

Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Ordregiver har til hensigt at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen efter reglerne om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, jf. udbudslovens § 82.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
— Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
— Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen