Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē , Rīga/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037149
Tag der Veröffentlichung
16.11.2023
Aktualisiert am
17.04.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.02.2024 16:00
Preisgerichtssitzung
10.04.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

MARK ARHITEKTI

2. Preis

MADE arhitekti
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Integration der Brücke in das städtische Umfeld – Organisation der Fußgänger- und Verkehrsströme, Integration in die Umgebung und Zugänglichkeit der Infrastruktur.
Tilta integrācija pilsētvidē — gājēju un transporta plūsmu organizācija, iekļaušanās apkārtējās vides mērogā un vides pieejamība.
Latvija - Ainavu arhitektūras pakalpojumi - Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
 
221/2023
Paziņojums par metu konkursu
 
1. Pircējs
1.1 Pircējs
Oficiālais nosaukums: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
 
2. Procedūra
2.1 Procedūra
Nosaukums: Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
Apraksts: Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
Procedūras identifikators: d0ca980b-3224-4fa3-b229-35b079b2b79a
Iekšējais identifikators: RVP PAD 2023/1
Procedūras veids: Atklāta
 
2.1.1 Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71420000 Ainavu arhitektūras pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71410000 Pilsētplānošanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71322300 Tiltu projektēšanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71220000 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
 
2.1.4 Vispārīga informācija
Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES
 
5. Daļa
5.1 Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
Apraksts: Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
Iekšējais identifikators: RVP PAD 2023/1
 
5.1.1 Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71420000 Ainavu arhitektūras pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71410000 Pilsētplānošanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71322300 Tiltu projektēšanas pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71220000 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
 
5.1.2 Izpildes vieta
Pasta adrese: Dzirnavu iela 140  
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1050
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Rīga (LV006)
Valsts: Latvija
Papildu informācija: 
 
5.1.9 Atlases kritēriji
Kritērijs:
Veids: Piemērotība profesionālās darbības veikšanai
Apraksts: Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Šī kritērija izmantojums: Izmantots
Kritērijs:
Veids: Tehniskās un profesionālās spējas
Apraksts: Saskaņā ar iepirkuma dokumentiem
Šī kritērija izmantojums: Izmantots
 
5.1.10 Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs:
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Tilta integrācija pilsētvidē — gājēju un transporta plūsmu organizācija, iekļaušanās apkārtējās vides mērogā un vides pieejamība
Apraksts: Tilta integrācija pilsētvidē — gājēju un transporta plūsmu organizācija, iekļaušanās apkārtējās vides mērogā un vides pieejamība
Maksimālais piedāvājumu skaits: 30
 
Kritērijs:
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Tilta un tā apkārtnes labiekārtojuma arhitektoniskā, ainaviskā un dizaina kvalitāte
Apraksts: Tilta un tā apkārtnes labiekārtojuma arhitektoniskā, ainaviskā un dizaina kvalitāte
Maksimālais piedāvājumu skaits: 30
 
Kritērijs:
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Tilta konstruktīvie risinājumi, to racionalitāte, izbūves un apsaimniekošanas specifika
Apraksts: Tilta konstruktīvie risinājumi, to racionalitāte, izbūves un apsaimniekošanas specifika
Maksimālais piedāvājumu skaits: 20
 
Kritērijs:
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Piedāvāto risinājumu ilgtspēja, ilgmūžība un funkcionalitāte visos gadalaikos (materiāli, tehnoloģijas, apstādījumi)
Apraksts: Piedāvāto risinājumu ilgtspēja, ilgmūžība un funkcionalitāte visos gadalaikos (materiāli, tehnoloģijas, apstādījumi)
Maksimālais piedāvājumu skaits: 20
 
5.1.11 Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111780,
 
5.1.12 Iepirkuma noteikumi
Metu konkursa noteikumi:
Žūrijas lēmums ir saistošs pircējam
Žūrijas locekļi: Inese Sirmā Dagnis Samausks Evelīna Ozola Inna Avdeviča Ieva Pastare Jānis Švinskis Dace Kalvāne Laura Hrisanfova Egons Bērziņš Dainis Rudolfs Šmits Elmārs Daniševskis
Balva
Balvas vērtība: 9,000 EUR
Vieta, par kuru tiek piešķirta balva: 1
Papildu informācija: Viena veicināšana godalga - EUR 2000,00
Balva
Balvas vērtība: 7,000 EUR
Vieta, par kuru tiek piešķirta balva: 2
Papildu informācija: Viena veicināšana godalga - EUR 2000,00
Balva
Balvas vērtība: 5,000 EUR
Vieta, par kuru tiek piešķirta balva: 3
Papildu informācija: Viena veicināšana godalga - EUR 2000,00
Pakalpojumu līgums pēc konkursa tiks piešķirts vienam no konkursa uzvarētājiem
Iesniegšanas noteikumi:
Elektroniskā iesniegšana: Nav atļauts
Pamatojums tam, kāpēc nav iespējama elektroniska iesniegšana: Fiziska modeļa iekļaušana
Apraksts: Piedāvājumu iesniedz Komisijas atbildīgajai sekretārei Dzirnavu ielā 140, Rīgā, 2024. gada 21. februārī, laikā no plkst. 09:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Komisijas atbildīgo sekretāri. Iesniegšanas veids saskaņā ar metu konkursa nolikuma nosacījumiem.
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: latviešu valoda
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 2024-02-21+02:00 16:00:00+02:00
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Iesniegums iesniedzams Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz 14/02/2024
 
5.1.16 Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
 
8. Organizācijas
8.1 ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
Reģistrācijas numurs: 90011524360
Departaments: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
Pasta adrese: Dzirnavu iela 140  
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1050
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Rīga (LV006)
Valsts: Latvija
Kontaktpunkts: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
Tālrunis: +37167105769
Interneta adrese: www.rdpad.lv
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
 
8.1 ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Reģistrācijas numurs: 90001263305
Pasta adrese: Smilšu iela 1  
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1919
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Rīga (LV006)
Valsts: Latvija
Kontaktpunkts: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tālrunis: +371 22416641
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
 
11. Informācija par paziņojumu
11.1 Informācija par paziņojumu
Paziņojuma identifikators/versija: a90963d4-505d-47bc-86e8-20116e0ad2e9 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par metu konkursu
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2023-11-14Z 23:48:03Z
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: latviešu valoda 
 
11.2 Informācija par publikāciju
Paziņojuma publikācijas numurs: 00695119-2023
OV S sērijas izdevuma numurs: 221/2023
Publicēšanas datums: 2023-11-16Z

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen