Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Fakulteta za vede o zdravlju , Koper - Capodistria/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035324
Tag der Veröffentlichung
06.12.2022
Aktualisiert am
23.05.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Koordination
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana
Abgabetermin
16.02.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
23.03.2023

1. Preis

ATELJE PRELOVŠEK
mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl.inž.arh.
Aarne Niemelä, univ.dipl.inž.arh.
Bojan Cebin, abs.arh.

Beratung:
Rudi Grahek, dipl. inž. str.
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK
 • 1. Preis: ATELJE PRELOVŠEK

2. Preis

Studio Sadar, d.o.o.
Jure Sadar, mag.inž.arh.
Danilo Silan, študent arhitekture
Mervič+arhitekti, d.o.o.
Grega Mervič, univ.dipl.inž.arh.

Landschaftsarchitektur:
Liza Košutnik, dipl.inž.kraj.arh.
Urška Valenčič, mag.inž.kraj.arh.

Beratung:
Mitja Usenik, mag.inž.arh., vizualizacije
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.
 • 2. Preis: Studio Sadar, d.o.o. · Mervič+arhitekti, d.o.o.

3. Preis

Arhitekti Počivašek Petranovič
Urban Petranovič, univ.dipl.inž.arh.
Davorin Počivašek, univ.dipl.inž.arh.
Urša Gantar, mag.inž.arh.
Hana Mihelčič, abs.arh.
Jernej Borko, mag.inž.arh.
Dan David Mrevlje Natlačen, mag.inž.arh.
Petra Hribar Markelj, mag.inž.arh.
Eva Petruna, abs.arh.

Beratung:
mag. Mitja Kovačec, univ.dipl.inž.grad. – Baukonstruktionen
Peter Blažek, dipl.inž.str. Nachhaltiges Design und Energieeffizienz, mechanische Inst.
Stanko Ožbot, dipl.var.inž., Brandschutz
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič
 • 3. Preis: Arhitekti Počivašek Petranovič

Anerkennung

SKUPTURA
David Groleger, mag.inž.arh.
Andrej Kotnik, univ.dipl.inž.arh.

Landschaftsarchitektur:
Ana Kučan, dipl.inž.kraj.arh.
Tomislav Krnač, mag.inž.kraj.arh.
Danijel Mohorič, mag.inž.kraj.arh.

Beratung:
Aleksander Vujović, mag.inž.arh.
Lara Gligić, mag.inž.kraj.arh.
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger
 • Anerkennung: SKUPTURA, David Groleger

Anerkennung

BIRO 81000 d.o.o. Podgorica
UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
Ivan Jovićević, M.Arch.
Dušan Đurović, M.Arch
Ana Stopar, mag.inž.arh.

Beratung:
Teodora Bjelić, M.Arch.
Dušan Vlahović, študent arh.
Vladimir Lutovac, mag.inž.arh.
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor
 • Anerkennung: BIRO 81000 d.o.o. Podgorica · UX-A Arhitekturni biro d.o.o. Maribor

Anerkennung

KONNTRA ®
Erik Jurišević, abs.arh.
Silvija Shaleva, mag.inž.arh.
Mirjana Lozanovska, mag.inž.arh.
Silvia Navarro Carrillo, arquitecta
Andrej Gorišek
Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh., univ. dipl. inž. arh.

Beratung:
Tamara Djerkov, abs.arh.
Emilija Aleksijoska, abs.arh.
Dimitar Milev, abs.arh.
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
 • Anerkennung: KONNTRA ®
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für das Projekt der Fakultät für Gesundheitswissenschaften (UP FVZ).
Standortwahl und Entwurf einer Lösung für den Bau eines neuen Gebäudes der UP FVZ, Zugangs- und Verkehrsregelungen und Gestaltung der Außenanlagen.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Fakulteta za vede o zdravlju (UP FVZ).
Umestitev in izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta UP FVZ, ureditev dostopov in prometnih površin ter zasnova zunanje ureditve.

Jury / Komisija
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Vito Vitrih, UP

Članica (naročnik):
izr. prof. dr. Tatjana Horvat, UP

Član (naročnik):
dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

Član (ZAPS):
Damjan Kmetič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Nela Panger, UP FVZ

Namestnica članov (ZAPS):
Tanja Paulin, mag. inž. arh.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh., do 12. 2. 2023
Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh., od 13. 2. 2023

Poročevalka KA:
mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za tehnologijo in program FVZ:
izr. prof. dr. Primož Pori

Izvedenec za strojne instalacije :
Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str.

Izvedenec za investicijo GOI:
Miloš Iglič, inž.gradb.

Izvedenec za požar:
mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el., od 2.3.2023

Skrbnica natečaja:
Katja Ševerkar, univ. dipl. inž. arh.

Weitere Informationen zu dem Ergebnis finden Sie unter /
Za več informacij o rezultatu glejte:

zaps.si/natecaji/fakulteta-za-vede-o-zdravju
06/12/2022    S235

Slovenija-Koper: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 235-678018

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Nacionalna identifikacijska številka: 1810014000

Poštni naslov: Titov trg 4

Kraj: Koper - Capodistria

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 6000

Država: Slovenija

Kontaktna oseba: Jasna Hartman

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465213/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za FAKULTETO ZA VEDE O ZDRAVJU

Referenčna številka dokumenta: 261-18/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/02/2023
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 10.000 EUR

2. nagrada 8.000 EUR

3. nagrada 6.000 EUR

tri priznanja po 3.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

8 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 8 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. VITO VITRIH, UP
Članica (naročnik): izr. prof. dr. TATJANA HORVAT, UP
Član (naročnik): dr. BRUNO DUJIČ, univ. dipl. inž. grad.
Namestnica članov (naročnik): NELA PANGER, UP FVZ
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. dr. MATEJ BLENKUŠ, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): DAMJAN KMETIČ, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): TANJA PAULIN, mag. inž. arh.
Poročevalka A: LENKA KAVČIČ, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: mag. MOJCA NOVAK, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za tehnologijo in program FVZ: izr. prof. dr. PRIMOŽ PORI
Izvedenec za strojne instalacije: MIRT MARTELANC, univ. dipl. inž. str.
Izvedenec za investicijo GOI: MILOŠ IGLIČ, inž.gradb.
Skrbnica natečaja: KATJA ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet: ni predviden

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 16. 1. 2023

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 20. 1. 2023

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 8. 2. 2023

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 10. 2. 2023

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 16. 2. 2023 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 23. 3. 2023

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma april 2023

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.02.2023 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Poštni naslov: Titov trg 4

Kraj: Koper - Capodistria

Poštna številka: 6000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen