Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

EXPO 2025 ČESKÝ PAVILON , Osaka/ Japan

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035384
Tag der Veröffentlichung
16.12.2022
Aktualisiert am
16.12.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und multidisziplinäre Teams aus Kreativen
Beteiligung
38 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
01.03.2023
Preisgerichtssitzung
07.03.2023
EXPO 2025 Osaka
13.04.-13.10.2025

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

APROPOS ARCHITECTS

2. Preis

A69 - architekti

3. Preis

MJÖLK s.r.o.

Sonderpreis

PLUS ONE ARCHITECTS
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf des tschechischen Pavillons für die internationale Ausstellung EXPO 2025, der die Tschechische Republik präsentieren und an die historischen Erfolge von Brüssel 1958, Montreal 1967 und Osaka 1970 anknüpfen soll. Wettbewerbsgegenstand ist der Entwurf einer kompletten architektonischen, gestalterischen und konzeptionellen Lösung des Pavillons und seiner Exposition.

Wir ermutigen Kreativteams, die sich nicht nur aus Architekten, sondern auch aus anderen kreativen Berufen zusammensetzen, an dem Wettbewerb teilzunehmen, um gemeinsam auf das erfolgreiche historische Erbe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem zeitgenössischen Kontext zu reagieren, und zwar im Rahmen ihres Fachwissens. Wir ermutigen Architekten, sich mit Grafikdesignern, Ausstellungsexperten und anderen Fachleuten zusammenzutun, die für die Realisierung eines solch anspruchsvollen Werks erforderlich sind, aber wir ermutigen auch die Kreativen, sich mit Architekten zusammenzutun, um ein starkes Kollektiv zu bilden.

Wir glauben, dass es nur mit einem multidisziplinären Team möglich sein wird, den Namen der Tschechischen Republik auf der Weltkarte zu platzieren, sich von anderen Pavillons zu unterscheiden und eine neue Tradition für die tschechische Teilnahme an der EXPO zu begründen, die auf der Transparenz der Auswahl durch einen offenen Wettbewerb und auf dem hohen Maß an Kreativität und Mut seiner Schöpfer beruht.

Die geschätzten Investitionskosten für die Umsetzung des Projekts belaufen sich auf 120 Millionen CZK. CZK (davon 105 Mio. CZK für den Pavillon und 15 Mio. CZK für die Innenausstattung).

Dieses Mal haben die Organisatoren das zentrale Thema „Die zukünftige Gesellschaft für unser Leben schaffen“ gewählt. Der Leitgedanke des tschechischen Pavillons lautet „Kreative Nation, globale Überschneidung“.

Předmětem soutěže je návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025, který představí Českou republiku a naváže na historické úspěchy z Bruselu 1958, Montrealu 1967 a Ósaky 1970. Předmětem soutěže je návrh kompletního architektonického, designerského a ideového řešení pavilonu a jeho expozice.

Doporučujeme, aby se soutěže zúčastnily tvůrčí týmy složené nejen z architektů, ale také z dalších kreativních profesí, které v šíři své odbornosti společně zareagují v současném kontextu na úspěšné dějinné odkazy druhé poloviny dvacátého století. Doporučujeme architektům hledat grafické designery, experty na výstavnictví a další odborníky nezbytné pro realizaci tak náročného díla, ale i kreativcům hledat architekty pro vytvoření silného kolektivu.

Domníváme se, že jen s multioborovým týmem bude možné umístit jméno České republiky na světovou mapu, odlišit se od ostatních pavilonů a nastavit novou tradici pro českou účast na EXPO, založenou na transparentnosti výběru otevřenou soutěží a na vysoké míře kreativity a odvahy jejích tvůrců.

Předpokládané investiční náklady na realizaci projektu jsou 120 mil. Kč bez DPH (z toho 105 mil Kč na pavilon a 15 mil Kč na interiér).

Tentokrát organizátoři zvolili ústřední téma „Vytváření budoucí společnosti pro naše životy“. Klíčová myšlenka českého pavilonu je „Kreativní národ, světový přesah“.
16/12/2022    S243

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 243-702008

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

Národní identifikační číslo: 68378637

Poštovní adresa: Rytířská 539/31

Obec: Praha 1

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 11000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 603810083

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.czexpo.com/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/kgkexpo
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/kgkexpo
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/kgkexpo
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

EXPO 2025 ČESKÝ PAVILON

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79822500 Služby v oblasti grafického designu
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025, který představí Českou republiku a naváže na historické úspěchy z Bruselu 1958, Montrealu 1967 a Ósaky 1970. Předmětem soutěže je návrh kompletního architektonického, designerského a ideového řešení pavilonu a jeho expozice.

Doporučujeme, aby se soutěže zúčastnily tvůrčí týmy složené nejen z architektů, ale také z dalších kreativních profesí, které v šíři své odbornosti společně zareagují v současném kontextu na úspěšné dějinné odkazy druhé poloviny dvacátého století. Doporučujeme architektům hledat grafické designery, experty na výstavnictví a další odborníky nezbytné pro realizaci tak náročného díla, ale i kreativcům hledat architekty pro vytvoření silného kolektivu.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

c) Účastníci soutěže musí být autorizovanými architekty nebo inženýry podle Zákona o výkonu povolání (ČKA A1 nebo A0, ČKAIT obor Pozemní stavby), případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

Kvalita konceptu prezentace České republiky na EXPO 2025

Kvalita architektonického řešení komfort a flexibilita užívání, funkční a logické vazby v dispozičním řešení, krajinářská práce s pozemkem

Kvalita návrhu z pohledu udržitelnosti nakládání se zdroji, hospodaření s vodou a energiemi a celková šetrnost projektu k životnímu prostředí

Technická úroveň návrhu konstrukční a technologická řešení s důrazem na investiční a provozní náklady

Porota bude návrhy hodnotit podle výše uvedených kritérií kvality uvedených na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 01/03/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 1 200 000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 400 000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 200 000 Kč.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se vyčleňuje částka ve výši 100 000 Kč k rozdělení na mimořádné odměny.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Platby neoceněným a neodměnným účastníkům soutěže o návrh nebudou poskytnuté.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ondřej Soška
Radek Špicar
René Kühn, náhradník
Aleš Kysela, náhradník
Martin Wichterle, náhradník
Eva Jiřičná, architektka
Balázs Bognar, architekt
Jan Kasl, architekt
Markéta Smrčková, architektka
Jozef Kabaň, designer
Osamu Okamura, architekt, náhradník
Adam Gebrian, architekt, náhradník
Kristina Magasaniková, architektka, náhradnice

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/12/2022

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen