Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Entwicklung des Industrie-Areals Kangas , Jyväskylä/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Dokumentation des Wettbewerbs
Sie sind Abonnent? einloggen

Veröffentlicht als:

Kurzergebnis
wa-ID
wa-2014776
Tag der Veröffentlichung
01.09.2016
Aktualisiert am
01.05.2017
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Auslober
Abgabetermin
30.11.2016
Preisgerichtssitzung
25.01.2017

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Schauman Nordgren Architects, Kopenhagen
Ted Schauman, Jonas Nordgren, Sara Zapotoczna, Anna-Sofia Lavanti

itarbeit:
Martin Poganitsch

Verkehr:
Jouni Lehtomaa

2. Preis

Karin Krokfors, Sami Vikström, Helsinki
Karin Krokfors, Sami Vikström, Matus Pajor, Heikki Myllyniemi

3. Preis

Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell, Helsinki
Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative und architektonisch ansprechende Lösungen für eine neue, hochwertige Stadtstruktur auf dem Industrie-Areal Kangas in Jyväskylä zu finden, die phasenweise umgesetzt werden kann. Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Architektur mit eigener Formsprache. Das Herzstück des neuen Gebietes soll die Universität sein (zirka 33.000 m2); außerdem sind 50.000 m2 für Wohnraum sowie 15.000 m2 für Büroflächen und Einzelhandel vorgesehen, wobei gemischt genutzte Gebäude dezidiert erwünscht sind.
Der Entwurf muss im Einklang stehen mit den politischen Zielen der Stadt in Bezug auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Ein weiterer Bestandteil des Wettbewerbs zielt auf Überlegungen, Kunst in den neuen Stadtraum zu integrieren: Diese könnte sichtbar werden in einer besonderen Fassadensprache, der spezifischen Gestaltung öffentlicher Plätze, kommunaler Gärten, Bushaltestellen, Fahrradständern vor den Wohnhäusern usw.
01/09/2016    S168    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely  Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut2016/S 168-303131Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitusTähän kilpailuun sovelletaan: Direktiivi 2004/18/EY
I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Jyväskylän kaupunkiPL 193Yhteyspiste(et): Jyväskylän kaupunki, KirjaamoFI-40101 JyväskyläSuomiPuhelin: +358 142660888Sähköpostiosoite: kirjaamo@jyvaskyla.fiFaksi: +358 142661548Internet-osoite (-osoitteet): Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: www.jyvaskyla.fiSähköinen tiedonsaanti: www.jyvaskyla.fi/kangasOsoite, josta saa lisätietoja: ISS Proko OyPL 300Vastaanottaja: Mervi SavolainenFI-01055 ISSSuomiPuhelin: +358 405423096Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@iss.fiOsoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteetOsoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet
I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
1.3) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
1.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden
puolestaHankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: ei
II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus
II.1) Kuvaus
II.1.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle

antama nimi:
Kankaan Sydänkorttelit – Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen keskuskortteleiden yleinen arkkitehtuurikilpailu.
II.1.2) Lyhyt kuvaus:
Kilpailun tarkoituksena on löytää Kankaan entisen paperitehtaan alueen sydänkortteleiden alueen uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen viihtyisän työpaikka-, asuin-, ja opiskelualueen suunnitelma, joka huomioi maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen teollisuusympäristön ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukkaan keskustan Kankaan alueen toteutukselle.Kilpailu on yleinen suunnittelukilpailu.Kilpailun järjestäjä on Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Kankaan kehitysyhtiön kanssa.Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä.Palkintolautakunta tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä kilpailun tuloksen perusteella. Jatkotoimeksianto asemakaavoituksen osalta pyritään antamaan kilpailun voittajalle.
II.1.3) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
71000000
III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistujien valintaperusteet:
III.2) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
IV kohta: Menettely
IV.1) Kilpailun tyyppi
Avoin IV.2) Jo valittujen osallistujien nimet
IV.3) Hankkeiden arviointiperusteet:
Esitetty kilpailuohjelmassa.
IV.4) Hallinnolliset tiedot
IV.4.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero:IV.4.2) Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen
saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 1.12.2016 - 15:00Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.4.3) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 1.12.2016 - 15:00IV.4.4) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille
IV.4.5) Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt

voidaan laatia
suomi.
IV.5) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.5.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista):
Palkinto/palkintoja jaetaan: kylläJaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: 1. palkinto 50 000 EUR.2. palkinto 30 000 EUR.3. palkinto 20 000 EUR.Kaksi (2) lunastusta, á 10 000 EUR.
IV.5.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot
IV.5.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.5.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: eiIV.5.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet1. Erja Saarivaara2. Tony Melville3. Merja Hautakangas4. Hannu Leskinen5. Anne Sandelin6. Leila Strömberg7. Hille Kaukonen8. Seija Takanen9. Teemu Palo10. Suvi Huttunen
VI kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.2) Lisätiedot:
Kilpailualueelle järjestetään tutustumiskäynti 23.9.2016 klo 12-15. Kokoontuminen on osoitteessa Kympinkatu 3, FI-40320 Jyväskylä. Alueelle ei saa mennä omatoimisesti ilman kilpailun järjestäjän lupaa.Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan sähköpostilla kilpailun sihteerille: mervi.savolainen@iss.fiKysymysten tulee olla perillä viimeistään 7.10.2016 klo 12:00.Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla www.jyvaskyla.fi/kangas viimeistään 14.10.2016.
VI.3) Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1) Muutoksenhakuelin
MarkkinaoikeusRadanrakentajantie 5FI-00520 HelsinkiSuomiSähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fiPuhelin: +358 295643300Internet-osoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeusFaksi: +358 295643314
VI.3.2) Muutoksenhaku
VI.3.3) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhaustaVI.4) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:31.8.2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen