Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ecseri úti m.megálló felszínrend. tájép. tervpály. , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034141
Tag der Veröffentlichung
20.05.2022
Aktualisiert am
13.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.07.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
05.09.2022

Gewinner

Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
U-Bahn-Station Ecseri út und ihre Umgebung - offener Wettbewerb für Landschaftsarchitektur

Begrünung der U-Bahn-Station Ecseri út und ihrer unmittelbaren Umgebung (siehe Punkt 2 des Planungsprogramms) Das Planungsgebiet umfasst den Bereich, der eng mit der U-Bahn-Station selbst verbunden ist, den Parkplatz neben dem SPAR-Markt und die Umgestaltung der Straße vor und hinter dem SPAR-Markt.

Im Bereich der U-Bahn-Station Ecseri Road und in der Umgebung gab es früher insgesamt 20 Geschäfte (Pavillons), von denen mehrere abgerissen wurden.

Die Anzahl der Pavillons wird sich durch die Erneuerung des Belags erheblich verringern, und der Entwurf sieht 6 Pavillons vor.

Die architektonische Gestaltung der künftigen Geschäfte (Pavillons) und die Erstellung der Schnittpläne sowie die Lage der Pavillons und ihre Positionierung auf dem Platz sind Aufgabe des Designers.

Im Rahmen des Planungswettbewerbs soll ein Konzept für die Pavillons entwickelt werden, das die Lage der Pavillons auf dem im Bebauungsplan ausgewiesenen Grundstück unter Berücksichtigung der vorhandenen Versorgungseinrichtungen vorsieht. Auch hier ist Vorsicht geboten, da die Bodenüberdeckung zwischen der U-Bahn-Platte und dem Bodenniveau unterhalb des Planungsgebietes 60-80 cm beträgt.

Die wichtigsten Fußgängerströme im Planungsgebiet, sowohl im Hinblick auf die Umsteigemöglichkeiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln als auch auf den Fußgängerverkehr zu den umliegenden Stadtteilen, sollten untersucht werden. Diese sollten bei der Gestaltung des Raums, der Grünflächen und der Straßenmöbel berücksichtigt werden.

Gewährleistung der uneingeschränkten Zugänglichkeit des Platzes für Fußgänger in alle Richtungen, mit besonderem Augenmerk auf die Hauptwege für den Fußgängerverkehr. Im Gestaltungsbereich können verschiedene Pflastermaterialien verwendet werden, um ein ästhetisches, geordnetes und einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen. Die Pflasterung sollte so gestaltet werden, dass sie sich dem Ambiente und dem Maßstab der einzelnen Bereiche und Straßen anpasst, jedoch in Harmonie mit dem Gesamtprojekt gewählt wird.

Größe der Planungsgebiete - indikative Zahlen
- Fläche in der Nähe der U-Bahn-Station Ecseri: 5200 m2
- Parkplatz und Grünfläche neben dem SPAR-Markt: 1800 m2
- Straße vor dem SPAR-Markt: 135 m - 1500 m2
- Straße hinter dem SPAR-Markt: 150 m - 1800 m2

Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése nyílt tájépítészeti tervpályázat

Az Ecseri úti metrómegálló és szűkebb környezetének felszíni térrendezése. (lásd tervezési program 2-es pontját) A tervezési terület egyrészt maga a metró megállóhoz szorosan kapcsolódó tér, másrészt a SPAR áruház melletti parkoló, valamint a SPAR áruház előtti és mögötti út rekonstrukciója.

Az Ecseri úti metrómegálló területén és a mellette lévő környezetben a korábbiakban összesen 20 üzlethelyiség (pavilon) volt, melyek közül több már elbontásra került.

A felszíni térrendezés során a pavilonok száma jelentősen csökken, a tervezés során 6 db pavilon elhelyezését kell megoldani.

Tervezői feladat a leendő üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítása, valamint a szakági tervek elkészítése, ezzel egyidejűleg a pavilonok helyének kijelölése, a téren való elhelyezése.

A Tervpályázat során a pavilonok koncepció terv szintű kidolgozása az elvárt követelmény, azok - a szabályozási terv szerinti - építési telken belül való elhelyezésével, figyelemmel a meglévő közművekre. Ez utóbbi kitétel azért is körültekintést igényel, mert a tervezési terület alatti metró födém és a térszínt közötti földtakarás 60-80 cm.

A teljes tervezési területen vizsgálandó, melyek a főbb gyalogos áramlási útvonalak, mind a közösségi közlekedési eszközváltás, mind a környező városrészekbe irányuló gyalogos forgalom tekintetében. A tér kialakítása, zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése ezek figyelembevételével történjen.

A tér minden irányában biztosítani kell a teljes akadálymentes gyalogos kapcsolatokat, különös tekintettel a főbb gyalogos áramlási útvonalakra. A tervezési területen többféle burkolat használata lehetséges, cél az esztétikus, rendezett, egységes megjelenés. Tervezendő az egyes térrészek, utcák hangulatához, léptékéhez illeszkedő, ugyanakkor a beruházás egészével összhangban megválasztott burkolat.

A tervezési területek nagyságai - tájékoztató adatok
- Ecseri úti metrómegállóhoz kapcsolódó tér: 5200 m2
- SPAR áruház melletti parkoló és zöldfelület: 1800 m2
- SPAR áruház előtti út: 135 m - 1500 m2
- SPAR áruház mögötti út: 150 m - 1800 m2
20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 098-271591

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Nemzeti azonosító szám: 15735722243

Postai cím: Bakáts Tér 14. 36928

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1092

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin

E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu

Telefon: +36 17990140

Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ferencvaros.hu/

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678432022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91929864

Postai cím: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU Magyarország

Postai irányítószám: 1093

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Jordán Péter

E-mail: pjordan@fevix.hu

Telefon: +36 306370177

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ferencvaros.hu

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678432022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91929864

Postai cím: Csarnok tér 3-4. fszt. 2.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1093

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Jordán Péter

Telefon: +36 306370177

E-mail: pjordan@fevix.hu

NUTS-kód: HU Magyarország

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ferencvaros.hu

A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Ecseri úti m.megálló felszínrend. tájép. tervpály.

Hivatkozási szám: EKR000678432022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő Zrt. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során az e-Tervpálya rendszer által működtetett https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése nyílt tájépítészeti tervpályázat

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt tervpályázat.

Feladatleírás:

Az Ecseri úti metrómegálló és szűkebb környezetének felszíni térrendezése. (lásd tervezési program 2-es pontját) A tervezési terület egyrészt maga a metró megállóhoz szorosan kapcsolódó tér, másrészt a SPAR áruház melletti parkoló, valamint a SPAR áruház előtti és mögötti út rekonstrukciója.

Az Ecseri úti metrómegálló területén és a mellette lévő környezetben a korábbiakban összesen 20 üzlethelyiség (pavilon) volt, melyek közül több már elbontásra került.

A felszíni térrendezés során a pavilonok száma jelentősen csökken, a tervezés során 6 db pavilon elhelyezését kell megoldani.

Tervezői feladat a leendő üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítása, valamint a szakági tervek elkészítése, ezzel egyidejűleg a pavilonok helyének kijelölése, a téren való elhelyezése.

A Tervpályázat során a pavilonok koncepció terv szintű kidolgozása az elvárt követelmény, azok - a szabályozási terv szerinti - építési telken belül való elhelyezésével, figyelemmel a meglévő közművekre. Ez utóbbi kitétel azért is körültekintést igényel, mert a tervezési terület alatti metró födém és a térszínt közötti földtakarás 60-80 cm.

A teljes tervezési területen vizsgálandó, melyek a főbb gyalogos áramlási útvonalak, mind a közösségi közlekedési eszközváltás, mind a környező városrészekbe irányuló gyalogos forgalom tekintetében. A tér kialakítása, zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése ezek figyelembevételével történjen.

A tér minden irányában biztosítani kell a teljes akadálymentes gyalogos kapcsolatokat, különös tekintettel a főbb gyalogos áramlási útvonalakra. A tervezési területen többféle burkolat használata lehetséges, cél az esztétikus, rendezett, egységes megjelenés. Tervezendő az egyes térrészek, utcák hangulatához, léptékéhez illeszkedő, ugyanakkor a beruházás egészével összhangban megválasztott burkolat.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Közút Zrt. illetékeseivel történt egyeztetés értelmében a SPAR áruház előtti útszakasz meg fog szűnni, így az a terület is aktívan bekapcsolható lesz a metrómegálló felszínéhez, a parkhoz, ezzel is lehetőséget adva a zöldfelület megnövelésének.

A tervezési területek nagyságai - tájékoztató adatok

- Ecseri úti metrómegállóhoz kapcsolódó tér: 5200 m2

- SPAR áruház melletti parkoló és zöldfelület: 1800 m2

- SPAR áruház előtti út: 135 m - 1500 m2

- SPAR áruház mögötti út: 150 m - 1800 m2

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

266/2013 (VII.11.) kormány rendelet szerinti táj-és kertépítészeti jogosultság vagy ezzel egyenértékűnek minősülő külföldi jogosultság.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli.

Környezeti kialakítás, tájépítészet

- Tájépítészeti összhatás, városképi megjelenés;

- Önálló identitás, egységes arculat;

- Kialakult városkép színvonalas gazdagítása;

- Zöldfelület értékvédő kezelése, megújítása;

- A zöldfelület-növelésre adott javaslatok;

- Egyszerű, áttekinthető megközelítés gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, valamint kerékpárral;

- Innovatív, fenntartható anyaghasználat, alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagok alkalmazása.

Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás

- Az üzlethelyiségek parkban való elhelyezése, városképi megjelenése;

- A pavilonok egymáshoz való viszonya, megközelítésük.

Közlekedési kapcsolatok

- Tervezési program követelményeinek való megfelelőség, buszmegállók áthelyezésének megfelelősége;

- Funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldása;

- Gyalogos és kerékpáros megoldások, belső úthálózat kialakítása; Parkhasználók közötti konfliktusokra adott válaszok;

- Fenntarthatóság követelményeinek érvényesülése.

Gazdasági szempontok

- Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok tervezése;

- Kedvező várható fenntartási költség.

Értékelési szempontrendszer részletezése

Környezeti kialakítás, tájépítészet

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A javasolt koncepció előremutató, innovatív, kreatív környezetet képes megjeleníteni, igazodik a környezeti - metrómegálló - adottságokhoz, ugyanakkor tartalmaz olyan sajátságos tájépítészeti elemeket, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik (egyediség, identitás)

- A közpark közterületi kapcsolatait a környezet figyelembevételével, a gyalogos és kerékpáros közlekedés határozott előnyben részesítésével oldja meg;

- A terv figyelembe veszi a lakosság igényeit, biztosítja a konfliktusmentes parkhasználatot;

- A közpark tájépítészeti megoldásai, kialakítása, térburkolatai, utcabútorai, a közpark léptékének megfelelő, időtálló, színvonalas esztétikai megjelenéssel bírjanak;

- A tervlapok grafikai megjelenése könnyen érthető, látványos, műszaki szempontból követhető, a szükséges információmennyiséget tartalmazza.

Üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és anyagok választása;

- A pavilonok közműbekötéseire való figyelem;

- Költséghatékony és egyszerű üzemeltetést biztosító kialakítás.

Közlekedési kapcsolatok

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- A tervezési programban és a pályázati kiírásban megadott igényeknek - buszforgalom, buszmegálló változás - a pályamű teljeskörűen megfelel a tájépítészeti megoldásaival;

- A terv bizonyítja a Kiíró számára, hogy a tervezett közpark megfelelő teret biztosít az aktív és passzív parkhasználatra egyaránt;

- Az alkalmazott anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelnek a minőségi és tartóssági követelményeknek.

Gazdasági szempontok

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli a következőket:

- Az innovatív, ötletgazdag tájépítészeti megfogalmazás mellett, a közparkot takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal tervezték;

- A pályamű hosszabb felújítási ciklusú anyagokat és berendezéseket alkalmaz.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 27/07/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Pályázatok díjazása: Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (bruttó): 12 700 000,- Ft A díj legnagyobb összege (bruttó): 4 000 000,- Ft A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500 000,- Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 rovatban került feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Baranyi Krisztina (Ferencváros Önkormányzata - polgármester) (a Bírálóbizottság elnöke)
(Budapest főépítésze) (a Bírálóbizottság társelnöke)
Grabner Balázs (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Nemes Zoltán (Magyar Építész Kamara delegáltja)
Árva Péter (Ferencvárosi Önkormányzata Városfejlesztési Bizottságának elnöke)
Hidasi Gyula (József Attila Városrész Önkormányzat elnöke)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követő tervezési szerződés teljesítésébe várhatóan továbbá (alkalmassági vagy szerződéskötési feltételként előírtan) legalább az alábbi szakági tervezők bevonásával és munkájuk koordinálásával kell számolni:

Szakterület/részszakterület megnevezése - Jogosultság jelölése

Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K

Építészeti tervezési terület: É

Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület: KÉ-K

Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület: VZ-TEL

Energiaellátási építmények tervezési szakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület: EN-VI

Építmények gépészeti tervezési szakterület: G

Építményvillamossági tervezési szakterület: V

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) alapján, a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyomán kötendő tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen tervezői területre vonatkozó jogosultsággal. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés szerinti tervezési feladatot kizárólag olyan szaktervező végezheti, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által rögzített szakmagyakorláshoz szükséges jogosultságokkal. Kiíró felhívja a figyelmet az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 32. § (1) és (11) bekezdéseire, amelyek alapján a tervpályázati terv készítése is építészeti-műszaki dokumentációnak minősül, így az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet értelmében a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött. Jelen Tervpályázat vonatkozásában ezen jogosultság a táj-és kertépítészeti tervezési területre (K) vonatkozó szakmagyakorlási jogosultság megléte. Ezen szakembert a Tervpályázat során elkülönítetten benyújtandó nyilatkozatban, jogosultságának bemutatásával meg kell nevezni. A szakembernek a táj-és kertépítész szakember tekintetében meg kell egyeznie a tervpályázati tervet készítő Pályázó által bevont szakemberrel vagy a tervezési szerződés teljesítésébe azzal egyenértékű szakember bevonása szükséges.

A Tervpályázat titkosságára vonatkozó rendelkezések:

A Tervpályázat titkos. A pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban, elektronikus dokumentumon semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel, pályázati azonosító számmal ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2 rovat tartalma:

A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a Dokumentáció 3.5. pontban meghatározott szempontok alapján értékeli. Csak a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a Bírálóbizottság nem rangsorolja, de a Zárójelentésben megnevezi.

A díjak bruttó összegek, melyek mind ÁFÁ-t mind az egyéb fizetendő adókat tartalmazzák és adóköteles bevételek.

A díjakkal és megvételi összegek minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztására tesz javaslatot, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, a díjazásra és megvételre fordított összeg csökkentését javasolhatja.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatból:

Az Ajánlatkérő a pályaművek benyújtásának határidejét a kérdésekre vonatkozó válaszadás alkalmával is meghosszabbíthatja.

A Tervpályázat eredményeként Kiíró a tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Tervpályázati Rendelet 28. §-ában foglaltakra tekintettel, amelyre Ajánlatkérő tervezetten a BB zárójelentésében szereplő ajánlás alapján hívja meg a kizáró ok alá nem eső és alkalmas (1 db) nyertes Pályázót (figyelembe véve a Tervpályázati Rendelet 25. § (5) bekezdését).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § szerint.

Kar.korl. miatt további információk e rovatban:

Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:

a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,

c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a Tervpályázati Eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére a Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a tervezési feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti - jelen Kiírásban és Dokumentációban meghatározott - jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bek. b.) pont),

d) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bek).

e) aki felhatalmazza az AK-t, hogy a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat a Dokumentációban foglaltak szerint részben vagy egészben felhasználhatja

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó, a Magyar Építész Kamara által az Etikai-fegyelmi Szabályzatban valamint a vonatkozó, szakmagyakorlás tekintetében irányadó jogszabályokban meghatározott etikai normák és a Kbt. 36. §- ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek.

A Bírálóbizottság (BB) a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a köv. esetekben:

- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

- ha a Kiírásban és Dokumentációban meghat. tartalmi követelményeket - figyelembe véve a Dokumentáció 3.3 pontját - nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

- ha a pályamű szerzőivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bek. és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

AK felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bek. alapján a BB tisztázó kérdéseket tehet fel a Pályázóknak a bírálat során.

A BB kizárhatja a bírálatból a formai köv-eket nem teljesítő pályaművet, ha a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti. Ha az elektronikusan és papír alapon benyújtott pályaművek között eltérés van, Kiíró formai hibának tekinti és az elektronikusan beadott pályaművet tekinti a bírálat és értékelés során irányadónak.

Az AK helyszíni szemlét tart a Tervpályázat megkezdését követően. A helyszíni szemle pontos időpontja, helyszíne és további részletei később, a Tervpályázat honlapján kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az AK képviselője a helyszínnel kapcs. tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A helyszínen a tervezést érintő kérdések feltevésére nincs lehetőség. Kérdésekkel csak a tervpályázati honlapon fordulhatnak a Pályázók az AK felé.

A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással, a Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az AK-hoz magyar nyelven.

A határidőben feltett kérdéseket az AK a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, és az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a Dokumentáció részét képezik.

Az AK legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - a Dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a Tervpályázati Eljárás lefolytatásától visszaléphet (ebben az esetben az AK kártérítéssel nem tartozik).

Kar.korl. miatt folyt. a VI.3)-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen